Den Arend, Salomon


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Den Arend Salomon 13 augustus 1914, Rotterdam Den Arend, Salomon Heere, Antje Antonia

Legioen periode: 1939 - 1940

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
8939 11-11-1939 [-] Parijs / Frankrijk 12-12-1940 / Liberable (fin de contrat) [-] / Frankrijk

Biografie


Vrijwilligers voor de duur van de oorlog
van het 21e Régiment de Marche de Volontaire Étranger
in een barak van het trainingskamp in Barcares [4]

Jeugd

Salomon den Arend werd geboren op 13 Augustus 1914 in Rotterdam als zoon van Salomon den Arend en Antje Antonia Heere [1].

Vreemdelingenlegioen

In September 1939, na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nam Salomon den Arend in Parijs vrijwillig dienst in het Franse Leger [2].

Als buitenlander kon hij alleen dienen bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Zijn No Matricule au recrutement wordt 8939.
Zijn geboortedatum werd niet helemaal correct genoteerd, 1 Augustus, in plaats van 13 Augustus.De vrijwilliger met No 8938 is toevallig, en misschien ook wel niet, ook een Nederlander Maurice Blom uit Den Haag. Mogelijk hebben de mannen samen besloten dienst te nemen.
Onder de naam van Salomon Den Arend werd met rood potlood een streep gezet, de betekenis hiervan is nog niet bekend.
Salomom den Arend werd ingedeeld bij een Régiment de Marche de Volontaire Étranger.

Prisonnier de guerre, krijgsgevangen

December 1940 verscheen de naam van Salomon den Arend op in een van de lange lijsten van Franse krijgsgevangenen, om precies te zijn in lijst No 54 op pagina 19:

“Den Arend (Salomon), 13-8-14, Rotterdam, serg., 21e R.M.V.E. 204.[3]”

Dit keer wel met de correcte geboortedatum.
Salomon den Arend had het in die korte tijd dat hij in dienst was tot de rang van Sergent gebracht en diende bij het 21e R.M.V.E. Het getal 204 staat voor Frontstalag 204: Péronne (Somme).
De verliezen geleden door de régiment de marche de volontaires étrangers in Juni 1940 waren enorm, soms tot wel 50%.
Salomon den Arend had wat dat betreft geluk gehad.

Hoe het hem verder verging is tot nu toe niet bekend… althans dat was de status in 2017

Het verhaal van Engelandvaarder Salomon den Arend

Het museum Engelandvaarders publiceerde enige tijd geleden het verhaal van Salomon den Arend.

Salomon den Arend werd op 13 augustus 1914 geboren in Rotterdam. In 1940 woonde hij op de Delftschevaart 12 in Rotterdam, maar werkte als antiquair in Parijs, op de Boulevard de Clichy 40.
Op 11 november 1939 was hij:

“zeer in mijn anti nazi-gevoel en vaderlandsliefde gekrenkt door een Nederlandse consulair-ambtenaar in Parijs, die mij toen ik hem om inlichtingen vroeg over de Nederlandse mobilisatie zei: ‘Maak maar niet zo’n haast om soldaat te spelen en als het op vechten aankomt, laat dat dan maar door mensen doen die in Holland wonen. Toen ik vroeg of ik een engagement mocht tekenen in een Fransch vrijwilligers-regiment antwoordde hij dat ik moest doen wat ik niet laten kon. Zodoende tekende ik voor het 21-ste Regiment de Marche de Volontaires étrangers voor de duur van de oorlog.”

Als militair was hij actief tijdens gevechten in de Ardennen tussen Rethel en Sedan.
Op 18 juni 1940 werd hij door Duitse eenheden gevangen genomen en geïnterneerd in het kamp Frontstalag 204 in Péronne, Noord-Frankrijk, maar op 11 december vrijgelaten op voorwaarde dat hij niets meer tegen het Duitse leger zou ondernemen.

Op 13 augustus werd hij in Dijon door de Duitse politie gearresteerd en

“zeer streng ondervraagd met Gestapo-manieren”, maar na enkele uren vrijgelaten onder de voorwaarden dat hij zich voor de politie beschikbaar zou houden.

Op 28 november 1942 ging hij vanuit Frankrijk op weg naar Engeland.
Hij slaagde er in december in te voet de Pyreneeën over te komen. Tijdens zijn verhoor na aankomst in Engeland vertelde hij dat zijn gids, ene Francisco Castro, hem tijdens de tocht door de bergen had willen vermoorden en hem “van alles” had beroofd.
“Ik had een wond aan het achterhoofd en aan mijn pols. Zo arriveerde ik in Pamplona. Hierover heb ik een klacht ingediend bij de politie te Villa Nueva”.

Via Portugal bereikte Salomon den Arend op 1 juli 1943 Engeland.
“De heer Vlaas te Lissabon, werkzaam op het consulaat, heeft ons bij het vertrek op de legatie toegesproken en zei onder meer; “Ik houd mijn hart vast dat Nederland opgebouwd moet worden met menschen zoals jullie.”

Salomon den Arend diende over zijn naar antisemitisme riekende behandeling in Lissabon een klacht in bij de Nederlandse minister Van Boeijen.

Salomon den Arend werd toegewezen aan de Brigade “Prinses Irene”.

Uit zijn periode bij de Brigade “Prinses Irene” dateert ook bovenstaande foto.

Brigade “Prinses Irene”

In die periode schreef hij de volgende brief aan de Minister van Oorlog [ In uitvoering ]

383

Aan : Zijne Excellentie den Minister van Oorlog te London.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, den AREND, Salomon, geboren 13 Augustus 1914 te Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Sorgues Frankrijk, thans diende als Korporaal bij de Ie. Gevechtsgroep der Kon. Ned. Brigade “Prinses Irene”, gelegerd te Frinton-on-Sea, Essex.

dat hij den 11en November 1939 in Franschen krijgsdienst is getreden en als Sergeant in het 21e Regiment de Marche de Volontaires Etrangers de volgende veldslagen heeft meegemaakt : Le Chene Populeux, Les Petites Armoires, Chatillon sur Bar, Les Islettes, Vouziers en Sainte Menehould;

dat hij van 18 Juni 1940 tot 12 December 1940 krijgsgevangene is geweest;

dat hij van Mei 1941 tot October 1942 in een Fransche weerstandgroep dienst heeft gedaan;

dat hij in November 1942 de reis naar Engeland ondernam en op 3 December 1942 in Spanje werd gearresteerd;

dat hij na een korten tijd in de gevangenis te hebben doorgebracht op 16 December naar het concentratiekamp Miranda de Ebro op transport is gezet en op 22 April 1943 daaruit werd vrijgelaten;

dat hij met een groep landgenooten in Juni 1943 op illegale
wijze de reis naar Portugal ondernam;

dat hij op 1 Juli 1943 in Engeland aankwam en aldaar op 27 Juli 1943 als Korporaal dienst nam in de Koninklijke Nederlandsche Landmacht;

dat hem krachtens Koninklijk Besluit No.9, waarvan afschrift hierbij gaat, verlof is verleend in Franschen krijgsdienst te treden;

dat hij direct na eervol ontslag uit de Koninklijke Nederlandsche Strijdkrachten zijn rang en dienst in de Forces Françaises Libres zal nemen;

dat hij in het bezit is van het Fransche oorlogszakboek No.8939 waarvan afschriften te verkrijgen zijn aan het Bureau Liquidateur des R.M.V.E. Sidi-Bel-Abbes, Algerie Fransch Noord Afrika;

dat hij sinds 1920 in Frankrijk heeft gewoond en aldaar zijn schoolopleiding genoten heeft; dat hij de geallieerde zaak op deze wijze spoediger hoopt te kunnen dienen;

dat zijn ouders nog steeds in bezet Frankrijk woonachtig zijn en bij in dienst treding bij de Forces Françaises Libres het zijne er hoopt te kunnen toe bijdragen voor hunne bevrijding;

Redenen waarom hij zich tot Uwe Excellentie wendt met het eerbiedig verzoek hem zoo spoedig mogelijk eervol ontslag uit de Koninklijke Nederlandsche Strijdkrachten te willen verleenen.

‘t Welk doende ons.
S. den Arend.

Frinton-on-Sea.
25 Januari 1944

KON. NEDERL. BRIGADE “PRINSES IRENE” GEVECHTSGROEP I
No.142
DATUM 29-1-44

Legioen eenheden: 1939 - 1940

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
21 RMVELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Gezinskaart Rotterdam
[2] Sources Mémorial de la Shoah - Fonds UEVACJEA
[3] Liste officielle No 54 des prisonniers de guerre français. 18-12-1940, p. 19
[4] Engagés volontaires du 21e RMVE dans une baraque du camp d'instruction militaire du Barcarès
[5] 2.13.71 Defensie Londen Inv. Nr. 1146