Den Daas, Gijsbert


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Den Daas Gijsbert 25-09-1908, Rotterdam Den Daas, Gijsbert van de Polder, Dina

Legioen periode: 1929 - 1934

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1929 - - / - 1934 / - - / -

Biografie


RUIM 16 JAAR ZOEK

Op 20 juni 1935 verscheen er in het Limburgsch dagblad het volgende verslag van een zitting van de Krijgsraad te Den Bosch.

Avonturier voor den Bosschen Krijgsraad.

Voor den Krijgsraad te Den Bosch had zich te verantwoorden de 36-jarige G. den D. geboortig van Rotterdam, wegens het niet voldoen aan den oproep, om voor eerste oefening onder de wapenen te komen.
Dat wil dus zeggen dat D. ruim 16 jaar is zoek geweest!
Hij had een avontuurlijk leven achter den rug.
Vele jaren had hij als zeeman over de wereld gezworven en was tenslotte in het Fransche Vreemdelingenlegioen beland, waar bij 5 jaar diende.
Daarna is hij naar zijn vaderland teruggekeerd waar hij zich bij de militaire autoriteiten aanmeldde voor zijn eerste oefening.
Een recruutje dus van 36 jaar, aan wien van den militairen dienst niet veel meer te leeren valt!

De auditeur-militair bezag het geval nogal gemoedelijk en eischte een gevangenisstraf voor den tijd van een week met aftrek van het voorarrest dat ook een week geduurd had.
De Krijgsraad kon zich met de visie van den auditeur vereenigen en veroordeelde den teruggekeerden verloren zoon conform den eisch.

Jeugd

Zeer waarschijnlijk gaat het hierbij om Gijsbert den Daas geboren op 25 september 1908 te Rotterdam als zoon van Gijsbert den Daas en Dina van de Polder.

1927 – 1928 Dienstplicht

In 1927 zal Gijsbert den Daas als dienstplichtige opgeroepen zijn voor de keuring.
Hij werd geschikt bevonden en in 1928 opgeroepen voor de eerste oefening.
Daar gaf hij geen gevolg aan.

1929 – 1934 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1929 nam Gijsbert den Daas dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen
Locatie: Zuiden van Marokko of Algerije
[ Coll. NLL. Conv. HAASE, Willy ]

Zeer waarschijnlijk diende hij zijn contract van 5 jaar uit.

Terugkeer naar Nederland

Mogelijk al in 1934 meer zeker in 1935 keerde Gijsbert den Daas terug naar Nederland en moest daar voor het geen gevolg geven aan de oproep voor de eerste oefening voor de krijgsraad verschijnen.

Alsnog in dienst

Daarna moest hij alsnog zijn dienstplicht vervullen.

1954 Naturalisatie

In 1954 diende Gijsbert den Daas een verzoek tot naturalisatie in. Zijn memorie van toelichting luidde:

3 Gijsbert den Daas, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 25 September 1908, stoker grote vaart, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;
De staatloze verzoeker Gijsbert Den Daas, genoemd in artikel 2, onder 3, is Nederlander van geboorte.
Hij verloor zijn nationaliteit door in 1929 dienst te nemen in het Franse vreemdelingenlegioen.
Nadien heeft hij hier zijn dienstplicht vervuld.
Gedurende de oorlogsjaren heeft hij zich in politiek opzicht goed gedragen.
Verzoeker is van beroep stoker op de grote vaart en heeft als zodanig groot belang bij de verkrijging van zijn vroegere nationaliteit.

Discussie

De feiten genoemd in het kranten artikel en het memorie van toelichting bij het naturalisatieverzoek vertonen sterke overeenkomsten. De grootste afwijkingen zitten hem echter in de leeftijd en de periode dat Gijsbert den Daas weg geweest zou zijn. In het artikel staat vermeld dat G. den D. uit Rotterdam, 36 jaar oud is in 1935 wat zou wijzen op een geboortejaar van omstreeks 1899. Verder is aangegeven dat hij 16 jaar weg is geweest. De discrepantie met het geboortejaar 1908 is bijna tien jaar.
Toch is het vrijwel zeker dat het hier éen en dezelfde persoon betreft.
Zou de verslaggever niet op hebben zitten letten of de feiten bewust aangepast hebben?
Of toch nog een andere G. den D. uit Rotterdam met dezelfde bijzondere levensloop ?

Legioen eenheden: 1929 - 1934

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Nadere toegang op het geboorteregister van de gemeente Rotterdam, Rotterdam, archief 999-01, inventaris­num­mer 1908N, 1908, aktenummer 1908.10317, folio n097v