Distelhof, Lambert


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Distelhof Lambert Jan 02-07-1809, Dalfsen Distelhof, Jan Kloosterman, Lambertje

Legioen periode: 1838 - 1850

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1838 [-] [-] / [-] 10-11-1850 / Liberable (fin de contrat) [-] / [-]

Biografie


1850 Pensioen

In 1850 kreeg de 41 jaar oude in Dalfsen geboren Caporal au 1er régiment de la légion étrangère, Lambert Distelhof, in Frankrijk een pensioen toegekend.
Hij had effectief 11 jaar, 10 maanden en veertien dagen dienst gedaan.
Hij had deelgenomen aan 24 campagnes, waardoor zijn diensttijd telde voor 35 jaar.

Indien aangenomen dat hij zijn bijna 12 jaar continue heeft gediend, zou hij dus omstreeks 1838 dienst genomen moeten hebben.

Onderzoek

Registratie in 1833

De enige registratie in Nederlandse Archieven van Lambert Distelhof die in eerste instantie gevonden werd was zijn registratie bij de Nederlands Hervormde Gemeente in Grave op 13 april 1833.
Hij was toen korporaal, in het Nederlandse leger.

Deze registratie werd gevonden via een zoekopdracht via de website Open Archieven [5].
Bij de presentatie van de resultaten staat bij Opmerkingen : korporaal aangenomen 13-04-1833.
De Bron van deze informatie is het Brabants Historisch Informatie Centrum [2].

Militaire eenheid

Via de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum is het mogelijk scans van het originele document in te zien. Dit blijkt naast de naam, rang en datum van registratie nog verdere belangrijke informatie over Lambert Distelhof te bevatten namelijk de eenheid waarin hij diende.
In eerste instantie leek het erop alsof deze eenheid genoemd werd aan het begin van de lijst met namen, maar uiteindelijk bleek de betreffende eenheid aan het einde van de lijst te zijn vermeld.

Registratie Lambert Distelhof Korp.
Behoordende tot het Reserve Battallion der 7e Afdeeling Infanterie, alhier in Garnisoen.

Lambert Distelhof was in 1833 dus korporaal bij het Reserve Battallion der 7e Afdeeling Infanterie, in garnizoen in Grave.

Stamboeken

Kennis van de eenheid, waarin Lambert Distelhof diende, maakte het mogelijk zijn registratie in het stamboek van deze eenheid te vinden [3][4].
Deze registratie bevat informatie over zijn ouders, zijn signalement en zijn tijd in dienst van het Nederlandse leger.

Lambert Distelhof diende in het Nederlandse leger van 1829 tot 1836.
Hij nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht waarvoor hij een onderscheiding, het Metalen kruis, kreeg.

Na zijn verband in het Nederlandse leger te hebben uitgediend, en met Paspoort ontslagen werd, besloot hij schijnbaar dit niet te verlengen maar dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Het Metalen Kruis 1830-1831 is een Nederlandse onderscheiding en ereteken dat in 1831 werd toegekend aan zij die aan de Tiendaagse Veldtocht hadden deelgenomen. Het werd ingesteld door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit no. 70 van 12 september 1831 en uitgereikt aan allen die in het leger of de Koninklijke Marine aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen.

Legioen eenheden: 1838 - 1850

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Metalen kruis 05-04-1832


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Bulletin des Lois Pension militaire, Lambert DISTELHOF, Distinction militaire, Le 02 juillet 1809 Dalfsen () Numéro de décret: Bulletin Nº 160 Décret Nº 4443
[2] Brabants Historisch Informatie Centrum, Lidmaten NHG Grave, archieftoegang 7060, inventaris­num­mer 74, 14 april 1833
[3] Namenklapper Stamboek 17011
[4] Stamboek 17011
[5] Open Archieven