Dormits, Mozes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Dormits Mozes 07-06-1908, Roitterdam Dormits, Aron Hakkert, Eva

Legioen periode: 1930 - 1935

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1930 [-] [-] / [-] 1935 / [-] [-] / [-]

Biografie


Inleiding

De naam Mozes Dormits staat op de website van “My Heritage”, met de volgende opmerking:

Mobilisation militaire:
In diensttreding vreemdelingenlegioen Frankrijk – vervolgens Statenloos
Entre 1930 et 20 mai 1935

Hoe ik aan deze informatie gekomen was had ik niet geregistreerd.

Jeugd

1908

Mozes Dormits werd geboren op 7 juni 1908 in Rotterdam als zoon Aron Dormits en Eva Hakkert [1].

1923 Overlijden moeder

Toen Mozes Dormits 15 jaar oud was overleed zijn moeder.

1927

Op 12 mei 1927 werd hij ingeschreven als inwoner van Den Haag. Hij woonde op een adres van een oom.

Persoonskaart Mozes Dormits
Met rode inkt werd er in 1930 iets geregistreerd in de kolom waarheen vertrokken,
helaas niet leesbaar.

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1930, 22 jaar oud, nam Mozes Dormits dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij diende hier vrijwel zeker zijn contract van 5 jaar uit.

Terugkeer naar Nederland

1935

In 1935 keerde Mozes Dormits naar Nederland terug en vestigde zich in Rotterdam waar hij op 23 mei 1935 werd geregistreerd als inwoner. Als zijn vorige woonplaats werd geregistreerd Bel Abbes (Algiers).

De voorzijde van deze Gezinskaart is nogal druk.
Vermeld staan Mozes Dormits met zijn vrouw Mietje Pijpeman. Bij beiden staat in de kolom voor de nationaliteit: VREEMD ZONDER NAT. Met rode inkt dat Mozes Dormits dat hij in het Vreemdelingenlegioen dienst had genomen.
Verder werd in potlood geregistreerd dat Mozes Dormits geprobeerd had op naam van zijn broer Jozef Dormits het Nederlanderschap had geprobeerd te verkrijgen. Zijn broer Josef Dormits was op 26 februari 1910 in Antwerpen België geboren.

1936 Huwelijk

Een jaar na zijn terugkeer, op 10 juni 1936, trouwde Mozes Dormits met Theodora Johanna Vermeulen in Rotterdam. De akte huwelijk werd echter doorgehaald.
Op 2 december 1936 trouwde Mozes Dormits met Mietje Pijpeman.

Twee en een half jaar later, op 12 juni 1939, werd de echtscheiding tussen Mietje Pijpeman en Mozes Dormits uitgesproken.

De Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk in 1942, werd Mozes Dormits door de Duitsers in Amsterdam opgepakt omdat hij Joods was. Hij woonde toen in de van Woustraat 226 2hoog.

Westerbork

Zijn naam komt voor als getuige bij het huwelijk van zijn zus Belia Dormits [ geboren op 9 januari 1915 te Rotterdam ] waar Mozes Dormits als getuige aanwezig was en mede de huwelijksakte tekende.
Belia Dormits trouwde op 10 oktober 1942 in het kamp Westerbork. Mozes Dormits.

Document ID: 130280138 (Mozes DORMITS)
Geregistreerd werd geen N.L. [ Geen Nederlanders ]

Sakrau

Zijn naam komt verder voor in het boek “Tussenstation Cosel” van Herman van Rens op pagina.
Mozes Dormits was in Sakrau [ een kamp voor Joodse dwangarbeiders ] benoemd tot Judenälteste;
“[…] een Nederlander met de naam Dormitz (of Dormits), die had gediend in het Franse Vreemdelingenlegioen. 140.”
Bij voetnoot 140 staat, getuigenis Samual Jas […].

1944 Overlijden

Biesinitzer Grund, Goerlitz

Mozes Dormits overleed op 2 november 1944.
Hij staat vermeld in het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting met de opgaven bij overlijden: Kommando Breslau en concentratiekamp Gross Rosen. Zijn naam is opgenomen in gedenktboek 10.
In de database van Yad Vashem staat een vermelding van ene Mozes Dormits, zonder verder enige informatie behalve de naam die naam voorkwam op een “List of persecuted persons found in List of inmates buried in the Jewish cemetery in Goerlitz”.
Concentratiekamp Biesnitzer Grund in Goerlitz was een zogeheten buitenkommando van Breslau en Gross Rosen, waar dwangarbeid verricht werd voor een wagon- en machinebouwfabriek en in de landbouw.Legioen eenheden: 1930 - 1935

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] My Heritage
[2] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Burgerlijke Stand Rotterdam, geboorteakten, Rotterdam, archief 999-01, inventaris­num­mer 1908G, 1908, Nadere toegang op het geboorteregister van de gemeente Rotterdam, aktenummer 1908.6293, folio g191v
[3] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Huwelijk Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten, Rotterdam, archief 999-06, inventaris­num­mer 1936G, 10-06-1936, Nadere toegang op het huwelijksregister van de gemeente Rotterdam, folio g096
[4] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister gemeente Den Haag, 's-Gravenhage, archief 354-01, inventaris­num­mer 414, 1913, Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)
[5] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-107, 1880, -, aktenummer 113262
[6] United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Teddy Znamirowski
[7] NL-RtSA_999-06_1936G_00097.jpg
[8] Register van huwelijksakten, opgesteld op de hulpsecretarie van de burgerlijke stand in het kamp Westerbork; archief van de gemeente Westerbork, opgenomen in het archief van de gemeente Midden-Drenthe te Beilen. Drents Archief te Drenthe, BS Huwelijk Deel: 1942, Periode: 1942, Westerbork (Kamp), archief 166.030.k, inventaris­num­mer 1942, 10 oktober 1942, Huwelijksregister Westerbork (kamp) - 1942, aktenummer 82
[9] Arolsen Archives
[10] Archiefkaarten Archiefnummer 30238 Gemeente Amsterdam Inventarisnummer 194 Periode 1939-1960