Douma, Ale


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Douma Ale 10-08-1908, Dronrijp Douma, Sjerp Wijbrens Schuurmans, Elisabeth Lieuwke

Legioen periode: 1930 - 1935

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1930 - - / - 1935 / (a) Liberable - / -

Biografie


Jeugd

Ale Douma werd op 10 augustus 1908 geboren te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel, provincie Friesland als zoon van Sjerp Wijbrens Douma en Elisabeth Lieuwke Schuurmans.

1920 Overlijden vader

Op 23 september 1920, als Ale Douma 12 jaar oud is komt zijn vader te overlijden.

1922 Boerenknecht te Welsrijp

Op 20 Juli 1922 vertrok Ale Douma naar Welsrijp.

1925 Vertrek uit Welsrijp

Op 16 april 1926 vertrok Ale Douma weer uit Welsrijp.

1927 Dienstplicht

Ale Douma was dienstplichtig, maar hoefde als Buitengewoon Dienstplichtige niet in active dienst.

1927 Strafzaak

Op 28 september 1927 werd ingeschreven in de Rolboeken van de arrondissementsrechtbanken
van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden:~

Gedaagde, Ale Douma, 19 jaar oud, wonende te Huizum, arbeider van beroep, gedetineerd

Hij werd wegens diefstal veroordeeld tot 2 maanden gevangenis.

1930 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1930 neemt Ale Douma dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Volgens gegevens op een gezinskaart was dat op 5 augustus 1930.

1935 Terugkeer naar Nederland

In 1935 keerde hij terug naar Nederland.

Hij werd bijgeschreven als nummer 8 op de gezinskaart op naam van zijn moeder Elisabeth Schuurmans, Wed. Douma. Voor op de kaart werd in rood bijgeschreven:

“no 8 geen Nederlander, is op 5/8 ’30 als vrijwilliger in dienst getreden bij het Vreemdelingen in Marokko, zie dossier Nederlanderschap.”

Op de achterzijde van dezelfde kaart werd aangegeven dat hij “zonder nationaliteit” was en dat hij uit Marokko afkomstig was. Hij werd ingeschreven op 8 augustus 1935.

1936 Vertrek naar Duitsland

In 1936 vertrok Ale Douma naar Duitsland

1940 – 1945 Hulpverlening aan Franse krijgsgevangenen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Ale Douma in Duitsland.
Tweemaal, in 1941 tot 1942 en van 1943 tot 1945 werd hij wegens hulpverlening aan Franse krijgsgevangenen in Duitse concentratiekampen opgesloten.

1950 Naturalisatie

In 1950 diende Ale Douma een verzoek tot naturalisatie in. Zijn memorie van toelichting luidde:

4 °. Ale Douma, geboren te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel (Friesland) 10 Augustus 1908, landarbeider, wonende te Aalten, provincie Gelderland

In artikel 1, onder 4°., wordt voorgedragen Ale Douma, van beroep landarbeider, wonende te Aalten (Gelderland).
Verzoeker werd in 1908 te Dronrijp geboren uit Nederlandse ouders.
Door in 1930 zonder daartoe bekomen Koninklijk verlof dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen heeft hij de Nederlandse nationaliteit verloren.
In 1935 keerde hij naar Nederland terug, doch verhuisde in het daarop volgende jaar [1936] naar Duitsland.
Sedert Juni 1945 is hij wederom hier te lande woonachtig.
Hij is voornemens hier te blijven.
Requestrant heeft gedurende zijn verblijf in Duitsland zijn Nederlandse afstamming niet verlochend. Tweemaal, nl. van 1941 tot 1942 en van 1943 tot 1945 werd hij wegens hulpverlening aan Franse krijgsgevangenen in Duitse concentratiekampen opgesloten.

Legioen eenheden: 1930 - 1935

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Menaldumadeel, bevolkingsregister Menaldumadeel Dronrijp 1890-1909
[2] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Menaldumadeel, bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937
[3] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Menaldumadeel, bevolkingsregister Menaldumadeel Dronrijp 1910-1921
[4] AlleFriezen AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Bron: Bevolkingsregister, Deel: 1975-26, Periode: 1920-1939, Leeuwarderadeel, archief 1007, inventaris­num­mer 1975-26, Gezinskaarten, alfabetisch geordend op de achternaam van het gezinshoofd, alsmede de dienst- en w...
[5] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Deel: 050, Periode: 1920-1939, Hennaarderadeel, inventaris­num­mer 050, Hennaarderadeel (Baijum t/m Wommels) 1920-1939 inventarisnummer 50
[6] AlleFriezen te Leeuwarden, Rolboeken arrondissementsrechtbanken Arrondissementsrechtbank Leeuwarden - Tresoar, Deel: 104, Periode: 1924-1927, Leeuwarden, archief 18-02, inventaris­num­mer 104, 28 september 1927, Rol van strafzaken, aktenummer 682