Engwerda, Frans


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Engwerda Frans 16-12-1876, Jelsum Engwerda, Ruurd Franses Boermans, Catharina Meinderts

Legioen periode: 1931 - 1914

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
14615 1931 [-] Nancy / Frankrijk 02-10-1914 / Mort pour la France (ziekte) Guercif / Marokko

Biografie


Guercif, de plaats waar Frans Engwerda in 1914 overleed aan de gevolgen van Dysenterie
[Detail van Prentbriefkaart met bijschrift
LA FRANCE AU MAROC ORIENTAL
1241. GUERCIF – Vue sur l’Intérieur de la Redoute]

Jeugd

Frans Engwerda werd op 16 December 1876 in Leeuwarderadeel (Jelsum) geboren als zoon van Ruurd Franses Engwerda [ soms ook Engwirda geschreven [7] ] en Catharina Meinderts Boermans.[1][2][3].

1878 Overlijden moeder

In 1878 overleed Frans Engwerda zijn moeder in het kraambed.

1880 Overlijden vader

In 1880 overleed Frans Engwerda zijn vader.

Roomsch Katholiek Liefdegesticht

Frans Engwerda kwam terecht in het Roomsch Katholiek Liefdegesticht een weeshuis in Leeuwarden.

1894 Koloniale Reserve

Op 7 februari 1894, 17 jaar oud nam Frans Engwerda dienst bij de Koloniale Reserve in Nijmegen voor een periode van zes jaren.

1895 Krijgsraad en Militieregister

Op 22 mei 1895 moest hij voor de krijgsraad verschijnen in het 3e Mil. Arrondissement.
(Derde Militaire Arrondissement).

Bij vonnis van de Krijgsraaf van 27 mei 1895 werd hij voor zes maanden gevangenisstraf veroordeeld, ‘terzake diefstal gepleegd door drie vereenigde personen”.

Registratie Militieregister
12 December 1895
Tot den dienst bij de militie niet toegelaten (Art 55, 1° )

Artikel 55.

Tot de dienst bij de militie wordt voorloopig niet toegelaten de loteling:

1°. die zich in verzekerde bewaring bevindt en omtrent wiens zaak,
bij het sluiten van de zitting van den militieraad,
bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak niet is beslist;

Op 1 december 1895 werd hij uit de dienst, van de Koloniale Reserve, verwijderd.

Strafblad

Frans van Engwerda kwam in Nederland nog een aantal keren in aanraking met Justitie.
De naam Frans Engwerda komt twee keer voor in strafvonnisen:
in 1896 bij de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam [4] en
in 1901 bij Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch.
Frans Engwerda werd aangeklaagd voor Landloperij en werd veroordeeld tot 2 dagen gevangenisstraf en voor zes maanden opzending naar een rijkswerkinstelling, mogelijk Veenhuizen.

Vreemdelingenlegioen

Frans Engwerda melde zich in 1913 [b] ongeveer 37 jaar oud, in Nancy als vrijwilliger voor het Franse Vreemdelingenlegioen. Zijn matricule au recrutement, Nancy, is 617
Frans Engwerda werd als soldat 2e Classe, met matricule au corps 14615, ingedeeld bij het 1e de Marche du 1er Etranger.
Zijn al vrij hoge leeftijd bij dienst name, gecombineerd met de zware en de ongezonde leefomstandigheden in Marokko zijn er mogelijk mede de oorzaak van dat Frans Engwerda op 2 oktober 1914 in Guercif kwam te overlijden aan de gevolgen van dysenterie.

Nom: ENGWERDA
Prénoms: Frans
Grade : 2e Classe
Corps : 1e de Marche du 1er Etranger (Maroc)
No Matricule 14615 au Corps.
Cl. E.V. 1913
Lm 617 au Recrutement
Nancy
Mort pour la France le 2 Octobre 1914 a Guercif.
Genre de mort Dysenterie. Ne le 16 Decembre 1876 A Jelsum Département Hollande

[b] Mogelijk ook eerder, het jaartal gegeven bij Classe (Cl.) is niet altijd het jaar van in dienst treden.

Legioen eenheden: 1931 - 1914

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1e de Marche du 1er EtrangerLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] SGA - Mémoire des hommes
[2] Kind: Frans Engwerda Geslacht:Man Geboortedatum: zaterdag 16 december 1876 Vader: Ruurd Franses Engwerda Moeder: Catharina Meinderts Boermans Gebeurtenis: Geboorte Datum: zaterdag 16 december 1876 Gebeurtenisplaats: Leeuwarderadeel Documenttype: BS Geboorte Erfgoedinstelling: Tresoar Plaats instelling: Leeuwarden Collectiegebied: Friesland Pagina: 69 Registratiedatum: 18 december 1876 Akteplaats: Leeuwarderadeel Collectie: Bron: boek, Periode: 1876
[3] Alle Friezen
[4] Noord-Hollands Archief Vonnisnummer: 872 Rechtbank: Amsterdam Jaar: 1896 Voornaam: Frans Achternaam: Engwerda Leeftijd:19 [geeft geboortejaar 1876-1877] Rol: Gedaagde Toegangsnummer: 198 Arrondissementsrechtbank Amsterdam Inventarisnummer: 165
[5] Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)Toegangsnummer: 24 Inventarisnummer: 371 Rolnummer: 189 [Via Archieven.nl]
[6] AlleFriezen te Leeuwarden, Militieregisters Provinciaal bestuur van Friesland 1813-1922 - Tresoar, Deel: 9579, Periode: 1896, Onbekend, archief 11, inventaris­num­mer 9579, 1896, Militieregisters
[7] AlleFriezen te Leeuwarden, BS Overlijden Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941 - Historisch Centrum Leeuwarden, Bron: boe..., Leeuwarden, archief 1002, inventaris­num­mer 3766, 2 april 1880, Overlijdensregister 1880, aktenummer 174
[8] Stamboek Koloniale Reserve 2.13.09 1694
[9] Stamboek Koloniale Reserve 2.13.09 1678
[10] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Bron: Bevolkingsregister, Deel: 1905, Periode: 1879-1890, Leeuwarderadeel, archief 1007, inventaris­num­mer 1905, Bevolkingsregister Britsum en Jelsum