Fekken, Tito


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Tito Fekken 19-11-1911, Gasselte Fekken, Jan Heuvingh, Aaltje

Legioen periode: 1936 - 1948

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1936 [-] [-] / [-] (a) 1948 / Liberable (fin de contrat) [-] / [-]

Biografie


het Franse Vreemdelingenlegioen
tijdens de overwinningsparade in Tunis op 20 Mei 1943

Jeugd

Tito Fekken werd geboren te Gasselte, Drenthe, op 19 oktober 1911 als zoon van Jan Fekken en Aaltje Heuvingh.
Net als zijn vader werd hij bakker van beroep.

Vreemdelingenlegioen

In 1936, 25 jaar oud, nam Tito Fekken dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Mogelijk kreeg hij daar een iets andere naam dat is Fisso Fecken (a) .

Tweede Wereldoorlog, Tunesië

Tijdens de Tweede Wereldoorlog tekende Tito Fekken, na zijn eerste 5 jaar in 1941 bij.
In 1943 diende hij nog steeds bij het Legioen.
Hij nam deel aan de veldtocht in Tunesië dienende bij het 1er Regiment Etranger d’Infanterie de Marche.

25 april 1943, Sidi Abd el Kerim

Op 25 April 1943 nam hij deel aan de gevechten bij Sidi Abd el Kerim tegen eenheden van de Hermann Goering Division. Hij viel op door dapper gedrag waarvoor hij later een onderscheiding kreeg [3].

Légionnaire de 1re classe FEKKEN du 1er R.E.I.M.

« Légionnaire d’un sang-froid et d’un courage dignes des traditions de la Légion.
Le 25 avril 1943, au combat de Sidi-abd-el-Kerim, sa section étant prise à partie par un ennemi supérieur, a récupéré les armes de ses camarades hors de combat et en a épuisé les munitions retardant par son feu précis l’avance ennemie.
Blessé par balle, a refusé de se faire évacuer, pour suivre en captivité l’officier dont il était l’ordonnance »

Le combat du marabout de Sidi-Abd-el-Karim, Campagne de Tunisie – 25 avril 1943 [5]

Rekrutering Noord-Afrika

In Januari 1944 kwam de naam Fecken voor op een document van de Nederlandse Regering van Legionairs die door het Legioen werd vastgehouden [4].

Een maand later verscheende naam Fecken weer, ditmaal met de voornaam Fisso en het registratienummer 10795.
Hij zou ingedeeld zijn bij de 3e Cie du R.M.L.E.

Men schreef:

“Heeft volgens inlichtingen zijn vrijlatingsaanvrage ingediend, zonder daarna op de uitvoering daarvan aan te dringen. Is oppasser van den Lt. Louf(b) met wien hij bij de laatste dagen van den oorlog in Tunis gevangengenomen is.
Is, met zijn Lt. bevrijd alvorens naar Italië overgebracht te worden.
Fecken staat volkomen onder den invloed van Lt. Louf, die hem vermoedelijk wel zal beletten naar het Nederlandse leger te komen” [4].

Terugkeer naar Nederland

In 1948 keerde Tito Fekken naar Nederland terug.

Naturalisatie

In 1955 kreeg hij zijn Nederlandse nationaliteit ,verloren door in dienst te treden van het Franse Vreemdelingenlegioen, weer terug [1].

2 Tito Fekken, geboren te Gasselte (Drenthe) 19 October 1911, bakker, wonende te Rolde, provincie Drenthe;

In artikel 2, onder 2, wordt voorgedragen de staatloze verzoeker Tito Fekken.
Verzoeker is Nederlander van geboorte, doch verloor zijn nationaliteit in 1936 door zonder daartoe bekomen verlof in dienst te treden bij het Franse vreemdelingenlegioen.
In 1948 keerde hij naar ons land terug.
Als bakker voorziet hij in zijn onderhoud.

Nu ingevolge het Koninklijk Besluit van 4 October 1944, Stb. E 127, aan hen, die zich na 10 Mei 1940 zonder Koninklijk verlof in vreemde staats- of krijgsdienst hebben begeven het Nederlanderschap kosteloos kan worden teruggegeven, komt het billijk voor om ook de-genen, die zich vóór 10 Mei 1940 in dienst van het vreemdelingenlegioen hebben begeven, terwille te zijn.
Mitsdien wordt voorgesteld om verzoeker kosteloos te naturaliseren.

Voetnoten

(a) In het National Archief in Den Haag bevinden zich een aantal documenten betreffende een Legionair van Nederlandse herkomst genaamd Fisso Fecken, mogelijk gaat het hierbij om Tito Fekken.
Sterke aanwijzing zijn de omschreven gebeurtenissen bij Sidi Ab el Kerim [3] Fekken en [4] Fecken.

(b) Lieutenant Louf diende bij de 3eme Compagnie, 1er Bataillon van het 1er R.E.I.M.
Op 1 juli 1943 bij het R.M.L.E. ook 1er Bataillon en waarschijnlijk 3eme Compagnie

Legioen eenheden: 1936 - 1948

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
REIMLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Statengeneraal digitaal
[2] Drents Archief te Drenthe, BS Geboorte Bron: Geboorte, Deel: 1911, Gasselte, archief 165.011, inventaris­num­mer 1911, 19 oktober 1911, Geboorteregister Gasselte 1911, aktenummer 63
[3] Memento du Legionnaire Regiment de Marche de la Legion Etranger 1943-1945
[4] Documenten Nationaal Archief
[5] Le combat du marabout de Sidi-Abd-el-Kerim, Campagne de Tunisie - 25 avril 1943, KB 394 Septembre 1980 p26-27