Fonhof, Lambertus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Fonhof Lambertus Petrus Maria 24-05-1902, Alkmaar Fonhof, Petrus Joannes Verroen, Johanna Maria

Legioen periode: 1925 - 1930

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1925 - - / - 1930 / Libérable - / -

Biografie


Jeugd

Lambertus Petrus Maria Fonhof werd geboren op 24 mei 1902 te Alkmaar als zoon van Petrus Joannes Fonhof en Johanna Maria Verroen.

1925 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1925 nam Lambertus Fonhof dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Legionair van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Locatie: Algerije of Marokko
[ Coll. NLL. Conv. JUNKER ]

1930 Terugkeer naar Nederland

Na afloop van zijn dienstverband van 5 jaar keerde Lambertus Fonhof in 1930 naar Nederland terug.

1931 Huwelijk

Op 19 augustus 1931 trouwde Lambertus Fonhof te Den Haag met Maria Ringsmuth(a).

Op de achterzijde van zijn gezinskaart uit deze periode is aangegeven dat Lambertus Fonhof zonder nationaliteit is: “zonder Nat.” Bij Aanmerkingen op de voorzijde staat VR, afkorting voor waarschijnlijk Vreemdeling.

1940 – 1945

Tijdens de oorlogsjaren hielp Lambertus Fonhof verschillende personen onder te duiken en te verzorgen [4].

Persoonbewijs van Lambertus Fonhof uit 1941.
Let op de rode band met de tekst Vreemdeling
Vermeldde beroepen: hotelbediende (op wachtgeld),
nachtwaker Rijksbureau Voedselvoorziening.
[ Afbeeldingen Pedro van Beers via Website Persoonsbewijzen.nl ]

1949 Naturalisatie

In 1949 deed Lambertus Fonhof een verzoek ok naturalisatie. Zijn memorie van toelichting luidde:

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 3°. der wet van 12 December 1892 (Staatsblad N o. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N o. H 232) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan Lambertus Petrus Maria Fonhof, geboren te Alkmaar (Noordholland) 24 Mei 1902, portier, wonende te ‘s-Gravcnhage, provincie Zuidholland.
De in artikel 2 genoemde verzoeker werd in 1903 te Alkmaar geboren uit Nederlandse ouders en verkreeg derhalve ook zelf door geboorte de Nederlandse nationaliteit.
Deze hoedanigheid heeft hij echter verloren door in 1925 zonder daartoe bekomen Koninklijk verlof dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Na afloop van zijn dienstverband keerde hij in 1930 naar zijn vaderland terug en van die tijd af woont hij weder zonder onderbreking hier te lande. Requestrant is gehuwd en heeft tien kinderen. Deze zijn allen Nederlanders.
Tijdens de oorlogsjaren heeft hij zich lofwaardig gedragen. Verschillende personen heeft hij helpen onderduiken en verzorgd.
Verzoeker is werkzaam als portier bij het Ministerie van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening. Het wil de ondergetekende voorkomen, dat de in artikel 2 genoemde verzoeker met het oog op de door hem tijdens de bezetting bewezen diensten voor kosteloze naturalisatie in aanmerking mag worden gebracht.


(a) Maria Karoline Franziska Ringsmuth, geboren op 15 oktober 1906

Legioen eenheden: 1925 - 1930

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Fokker - Fontijn, archief 354-01.0345, inventaris­num­mer
[2] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Huwelijk Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 1048, 19-08-1931, Huwelijksakten Den Haag, aktenummer 1145
[3] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Fokker - Fontijn, archief 354-01.0345, inventaris­num­mer
[4] SGD_19481949_0001305.pdf
[5] Persoonsbewijzen.nl