Fransen, Cornelis


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Fransen Cornelis [-], Leeuwarden [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1846 - 1854

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1846 [-] [-] / [-] 1854 / Libérable [-] / [-]

Biografie


Op 18 mei 1855 berichte de Leeuwarder courant over de terugkeer van een oud-legionair en Krim veteraan die sinds 1846 dienst had gedaan in het Franse Vreemdelingenlegioen:

Goirle bij Tilburg 12 mei

Heden passeerde hier zeker persoon, genaamd Cornelis Fransen, te Leeuwarden geboren, zijnde sedert 1846 militair bij het Fransche vreemdenlegioen, eerst in Algiers en laatstelijk in de Krim, alwaar hij op den 27 Maart jl., na volbragten dienttijd, is gepasporteerd.
Fransen verhaalt, dat het tegen de Algerijnen moeilijk vechten is, maar tegen de Russen nog moeilijker, wijl deze hun vijand tekens verontrusten door uitvallen met troepen van 5000 à 6000 man, en de artillerie der Russen meesterlijk pointeerde, zoodat zij de meeste bommen in de loopgraven en menig kogel door de schietgaten van de werken der geallieerden wierpen; het Fransche leger had zeer, hoewel minder dan het Engelsche, door ontberingen, ziekte en koude geleden; vele Franschen waren verkleumd of hadden handen en voeten bevroren; de kleeding was vooral slecht, zelfs officieren droegen gelapte kleedingstukken; echter scheen het hem toe, dat men den stand van zaken van het Krim-leger voor het publiek in Frankrijk steeds zoo mogelijk wilde trachten geheim te honden, uithoofde hij bij zijne aankomst te Marseille werd bedreigd met twee maanden gevangenisstraf, ingeval hij met een burger sprekende werd gevonden.
Fransen had sedert 1846 de beste gezondheid genoten, en hoewel hij vele bloedige gevechten, onder anderen die bij de Alma en Inkermann had bijgewoond , had hij slechts eene naauwelijks zigtbare kwetsuur aan het hoofd bekomen. Hij heeft het voornemen eerst zijn broeder en zuster te ‘s Bosch te bezoeken en zich vervolgens naar Leeuwarden te begeven.

Beeldvorming
De loopgraven in de Krim Oorlog bij het beleg van Sébastopol
Verzamelplaatje uit een serie of de geschiedenis van het Vreemdelingenlegioen
van het Franse Kauwgomballen merk GLOBO.

Identificatie

Wie was Cornelis Fransen, de oud legionair en Krim veteraan uit Leeuwarden?

Onderzoek

Met als invoer de naam Cornelis Fransen, geboren in Leeuwarden, voor 1846 in “openarchieven” komen er er twee resultaten:

Geboorte (geboorteakte) op 16 december 1818, Vader Hendrik Fransen, 29 jaar oud, wonende te Leeuwarden, timmerman van beroep, Moeder Angenietje Gerrits Bergema, wonende te Leeuwarden Kind (mannelijk) Cornelis Fransen, geboren op 16 december 1818 [1]

Deze Cornelis Fransen droeg dezelfde naam als een eerdere zoon, het tweede resultaat, van dezelfde ouders die 36 weken na zijn geboorte in 1814 kwam te overlijden.

[1] AlleFriezen te Leeuwarden, BS Geboorte, Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941 – Historisch Centrum Leeuwarden, Bron: boe…, Leeuwarden, archief 1002, inventaris­num­mer 3367, 19 december 1818, Geboorteregister 1818, aktenummer 276.


Legioen eenheden: 1846 - 1854

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] FSALE