Funcke, Josephus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Funcke Josephus Joannes Maria 01-06-1888, Utrecht Funcke, Joannes Jozephus Maria Van Maanen, Maria Hermina

Legioen periode: 1909 - 1918

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
6977 20-10-1909 Sous Intendance Militaire Reims / Frankrijk 22-07-1918 / Manquant a l'appel [-] / [-]

Biografie


Krantenartikelen 1916

In 1916 kwam de naam van de uit Nederland afkomstige legionnaire Funcke twee keer voor in artikelen verteld door Simon Bino over Nederlanders die dienden in het Franse Vreemdelingenlegioen.
In chronologische volgorde van de gebeurtenissen zou hij in 1914 bij de aanmelding van Nederlandse vrijwilligers na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog van zich hebben laten horen bij een keuringsarts.

Den volgenden dag werden wij gekeurd. De officier stelde ons, na ons onderzocht te hebben, verscheidene vragen, o.a. vroeg hij of ’t waar was dat de Hollanders over ’t algemeen pro-Duitsch waren.
Een Hollander, zekere Funcke antwoordde: Ieder goed-geaard Hollander vindt, wat thans door Duitschlands toedoen gebeurd is, een schande, die gestraft dient te worden.
De geneesheer riep toen uit: “Vive la Hollande”, waarop een luid gejuich losbarstte.

[ “Ervaringen” Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage 27-06-1916 ]

In artikel V uit de serie “Een Hollander in het Fransche leger” verschenen op 3 januari 1916 in Bredasche courant
waarin Simon Bino een aanval op het dorp Craonne beschrijft, zou Funcke bij deze aanval gesneuveld zijn.

[…]
Bij elke stap vielen er ook Hollanders: sergeant Funcke, een Amsterdammer
[…]

Niet alles wat Simon Bino in zijn artikelen verhaalde, blijkt bij nader onderzoek feitelijk correct, maar bevat vaak wel een kern van waarheid.
Zo ook in het geval van Funcke.

Jeugd

Josephus Joannes Maria Funcke werd geboren op 1 juni 1888 in Utrecht als zoon van Joannes Jozephus Maria Funcke en Maria Hermina van Maanen.
Zijn ouders waren op 19 oktober 1882 in Amsterdam getrouwd.

Overlijden vader

De vader van Josephus Funcke overleed op 26 februari 1905 in Amsterdam, 52 jaar oud.

1907 – 1908 Korps Mariniers

Staat van Dienst

2 Februari 1907
Geëngageerd als marinier 3eklasse voor acht jaar met f 150,- premie
30 April 1908
Aan boord HMs W/S te Willemsoord
18 Juni 1908
Rechtsingang verleend
10 Juli 1908
Naar de Gevangenis (Alkmaar)
10 Juli 1908
Veroordeeld zie pag. 6-9 cond. Boekje / Ontscheept.

Bij vonnis van den Zeekrijgsraad aan boord Hms Wachtschip te Willemsoord van den 25e Juni 1908 schuldig verklaart aan Diefstal begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzonderen ambtsplicht schendt veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met vermindering van de preventieve hechtenis benevens ontzegging van het recht om bij de gewapende macht of als militairen geëmployeerde te dienen voor den tijd van vijf jaar en in de kosten, welke gevangenisstraf is ingegaan 19 Juni 1908 en 16 December 1908.
De straf van ontzegging van het recht aan boord Hms Wachtschip te Willemsoord om bij de gewapende macht en of als militairen geëmployeerde te dienen gaat in den 16e December 1908 en eindigt derhalve den 16e December 1913.
Afgesloten bij ontscheping Willemsoord, 10 Juli 1908 De Commandant.

1908 Militieregisters

2 Februari 1907 ingevolge art 9 der wet vrijwilliger bij het korps Mariniers No 3048/1907

Artikel 9.

Elk, die voor de militie is ingeschreven, en ieder, die daarbij is ingelijfd, kan, overeenkomstig de daaromtrent bestaande voorschriften, tot eene vrijwillige verbindtenis worden toegelaten bij de zeemagt, de marine-reserve en het corps mariniers hieronder begrepen,

bij het leger hier te lande of bij de koloniale troepen.

Franse Vreemdelingenlegioen


1909 – 1910

Op 20 oktober 1909 nam Josephus Funcke bij de Sous Intendance militaire in Reims, vrijwillig, voor 5 jaar dienst bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij werd ingedeeld bij het 2e Etranger.
Als soldat de 2e cl kwam hij op 27 oktober 1909 bij zijn eenheid (corps) aan.
Zijn numero matricule werd 6977.

Campagne
En Algerie. Du 23 Octobre 1909 au 26 Sept 1910

Van 23 oktober 1909 tot 26 september 1910 was hij gestationeerd in Algerije.

Campagne
Troupes d’occupation des confins Sud Algiers Marocains. Du 27 Sept 1910 au 27 X 1910

Van 27 september 1910 tot 27 december 1910 maakte hij deel uit van de Franse bezettingsmacht in de grensstreek tussen Zuid Algerije en Marokko.

1910 – 1911

Campagne
En Algerie. Du 28 X 1910 au 31 Mai 1911

Op 28 december 1910 keerde hij terug naar Algerije en verbleef daar tot 31 mei 1911.

Campagne
Regions Sahariennes. Du 1 Juin 1911 au 2 Juin 1911

Acribisch zoals de Franse Militaire, soms, waren werd geregistreerd dat Josephus Funcke zich met zijn eenheid precies 1 dag buiten de officielle grenzen van Algerije waren geweest in een gebied destijds aangeduid als Regions Sahariennes.

Campagne
En Algerie. Du 3 Juin 1911 au 3 aout 1911

Hij keerde daarna weer terug naar Algerije om vervolgens weer in de grensstreek tussen Zuid Algerije en Marokko gestationeerd te worden.

1911 – 1912

Campagne
Troupes d’occupation des confins Sud Algiers Marocains. Du 4 Aout 1911 au 3 Avril 1912.

Na bijna twee jaar dienst werd Josephus Funcke op 4 augustus 1911 bevorderd tot Légionnaire de 1er cl


En Algerie. Du 4 Avril 1912 au 10 Avril 1912
Voor een periode van 6 dagen keerde hij terug naar Algerije om daarna uitgezonden te worden naar Marokko waar op dat moment formeel een oorlog gaande was

Operations Mres dans la Maroc Occidental. Du 11 Avril 1912 au 6 Mai 1914
Josephus Funcke was in het totaal meer dan twee jaar actief in Marokko.

In Marokko werd hij op 9 april 1913 bevorderd tot caporal.

31 mei 1913 Naturalisation

Op 31 mei 1913 werd Josephus Funcke middels naturalisatie Fransman.

Eerste Wereldoorlog

Op 3 augustus 1914 had Duitsland aan Frankrijk de oorlog verklaard.

Campagne
Contre l’Allemagne France Interieur. Du 21 Aout 1914 au 29 Sept 1914


Op 21 augustus 1914 kwam Josephus Funcke in Frankrijk aan.
Op 4 september 1914 werd hij bevorderd tot sergent.
Formeel zouden op 20 oktober 1914 zijn vijf dienstjaren in het Legioen er op zitten maar aangezien hij nu Fransman was, was hij tevens dienstplichtig.

Campagne
Aux Armées. Du 30 Sept 1914 au 23 Avril 1918

Op 30 september 1914 werd hij naar het Front gestuurd en zou daar volgens zijn stamboek registratie tot 23 april 1918 blijven.


Casse de son grade et remis legre de 2e classe en executions des prescriptions de la Don no 6293 le 9-10-1914.

Op 9 oktober werd Josephus Funcke gedegradeerd tot legionnaire 2e classe.

Caporal le 29 septembre 1915

Iets minder dan een jaar later werd Josephus Funcke weer bevorderd tot caporal.

Cassé du grade de Caporal et remis legre de 2e classe pour manque de dignite % du Regt du 9-1-16.

Begin 1916 raakte hij zijn rang weer kwijt, vanwege “Manque de dignite” wat kan betekenen incompetentie of dat hij een grove fout had gemaakt.

Passé au 1er Regiment Etranger le 19 Juin 1916
Don Mlle No 9642 du 23 aout 1916 R-d-C.

Op 19 juni 1916 werd Josephus Funcke overgeplaatst naar het 1er Regiment Etranger. Zeer waarschijnlijk kreeg hij daar het Numero Matricule 42662
Vrijwel zeker werd hij ingedeeld bij het RMLE.

4 Juillet 1916

Op 4 juli 1916 viel het RMLE het dorp Belloy-en-Santerre aan. Voor een dappere daad op die dag werd Josephus Funcke op 15 mei 1918 onderscheiden.

Excellent Caporal s’est particulierement distingue le 4 Juillet 1916 sur l’arvern avec laquelle, il a emtraine son escounve a l’assaut d’une position ennemi malgre la violance du feu des mitrailleuses.`

Cite % de la Don 99 du 15/5/18

Caporal 26 Juillet 1916

Op 26 juli 1916 werd Josephus Funcke andermaal tot caporal bevorderd.

Promu chevalier de l’% Ouissam alaouite chérifien le 14-10-1916

Op 14 oktober 1916 kreeg Josephus Funcke een Marokkaanse onderscheiding.

1917

In 1917 is hij telefonist actief voor het vreemdelingenlegioen [JG]

Sergent le 13-9-17

Op 9 september 1917 werd hij weer bevorderd tot sergent.
Lang hield sergent Josephus Funcke zijn strepen niet.

Cassé du grade de Sergent et remis legre 2e cl le 8-10-1917 pour Indiscipline % du Regt no 463

1918

26 april 1918 Hangard en Santerre

Op 26 april 1918 raakte Josephus Funcke zwaar gewond bij Hangard en Santerre.

Foto omgeving van
Hangard en Santerre

Voor zijn inzet werd hij onderscheiden en op 15 mei 1918 ook voor eerdere getoond moedig gedrag

Vieux Legionnaire d’un tres grand courage et d’un calme imperturbable s’est vaillamment elance a l’assaut le 26/2/18 durant sans discontinuer avec son f.m. jusque’au moment ou il a eté grievement blesse coup de feu pied droit le 26/4/18 a Hangard en Santerre.

Contre l’Allemagne Polissé de Guerre. Du 24 avril 1918 au 19 Juin 1918

Na zijn verwonding werd de registratie in het stamboek aangepast.
Wat deze registratie precies betekend is niet bekend.

Aux armées. Du 20 Juin 1918 au 27/7/1918

Op 20 juni 1918 werd Josephus Funcke weer naar het front gestuurd.

Manquent a l’appel du soir du 22 Juillet 1918

Josephus Funcke had er medio 1918 schijnbaar genoeg van, op 22 juli 1918 ontbrak hij op het appel.

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog in een wapenstilstand

Arrete a Paris le 9-12-18

Op 9 december 1918 werd de waarschijnlijk inmiddels als deserteur geclassificeerde Josephus Funcke in Parijs gearresteerd.

Rame escorte le 28-1-18

Envoye en Conge illimite par le 4e zouaves Rossuy le 10 octobre 1919, 7e echelon no 26919 se retire a Paris Place la Reunions no 64

Welke straf hij kreeg is niet bekend, wel dat hij op 10 oktober 1919 met onbeperkt verlof werd gestuurd.
Geregistreerd werd dat hij vertrok naar Parijs, Place la Reunions no 64.

Campagne contre l’AllemagneTemps que le soldat passa aux armées durant le conflit
IntérieurPériode où le soldat est à la caserne ou à l’hopital mais pas au front
Aux arméesAu front
Legioen eenheden: 1909 - 1918

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2 RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Ouissam alaouite chérifien
Croix de guerre Etoile bronze
Croix de guerre Etoile d'argent
Medaille du Maroc agrafe Maroc decret 4-6-13
Cite % du Regt no 300 du 9/12/26


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4382, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4382, 1 juni 1888, Militieregisters
[2] Titre du decret: Décrets de naturalisation de l'année 1913 Type de décret: Décret de naturalisations algériennes du 31 mai 1913 Cote du decret: BB/34/438 Cote du dossier: 6455 x 13 (numéro du dossier à consulter en sous-série BB/11) Source: Archives nationales
[3] Noord-Hollands Archief te Haarlem, BS Huwelijk burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam, Archiefdeel van (dubbele) registers van huwelijken v..., Amsterdam, archief 358.6, inventaris­num­mer 703, 19-10-1882, Huwelijksakten van de gemeente Amsterdam, 1882, aktenummer Reg. 23 fol. 13
[4] Het Utrechts Archief te Utrecht, BS Geboorte Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902, Utrecht, archief 481, inventaris­num­mer 133-02, 02-06-1888, Utrecht 1888, aktenummer 1302
[5] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Overgenomen delen Deel: 77, Periode: 1921-1925, Amsterdam, archief 5416, inventaris­num­mer 77, 1 juni 1888, Overgenomen delen
[6] Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij 31-12-1915 Een Hollander in het Fransche Leger V.
[7] NIMH Lijst militaire voorouders Koninklijke Marine 1850 1908 Funcke J.J.M., 01.06.1888 Stamboeknr. 1049 Doos 507