G., L.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
G. L. [-], [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1952 - 1954

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1952 [-] [-] / [-] 1954 / [-] [-] / [-]

Biografie


De voormalig legionair L. G. kwam in het nieuws toen hij op vrijdag 31 mei 1957 een ontsnappingspoging deed uit het Rijksasyl in Balkbrug. Deze mislukte en L. G. werd opgepakt.
De officier van justitie eiste in augustus 1957 tegen de toen 23-jarige L. G. 2 jaar met aftrek.
Volgens de verslaggever Overijsselsch dagblad was de de sfeer in de zittingszaal emotioneel, vooral veroorzaakt door de diep op de persoon van verdachte ingaande gesprekken tussen de officier en beklaagde G.
Daarbij kwam ook zijn dienst in het vreemdelingenlegioen aan de orde.


In het krantenbericht over de zaak in het “Overijsselsch dagblad” van 16 augustus 1957 werd L.G. omschreven als een geestelijk wrak.
De verslaggever schreef:

Wie is deze G.?

In tegenstelling tot zijn collega, van wie nagenoeg geen persoonlijke bijzonderheden kwamen vast te staan ter zitting, werd van hem genoeg bekend om hem zonder meer een geestelijk wrak te kunnen noemen.
Vanaf zijn negende jaar sleet hij zijn dagen in opvoedingsgestichten, gevangenissen en werkinrichtingen. Ouderliefde en hulp kende hij niét, geen wonder dus, dat hij deze nog steeds zoekt, doch niet vindt.
In 16 jaar tijds ontving hij nimmer een brief van thuis.
Enkele jaren geleden werd hij in een pleeggezin opgenomen, doch vertrok er weer, toen bleek, dat de Vrouw des huizes hem – zeer tegen zijn zin- te veel toegenegen werd.
Ergens zit een invalide meisje met een kind waarvan hij de onechte vader is, dat hij steeds een pakketje toestuurt.

Van ’52 tot ’54 diende hij in het Vreemdelingenlegioen en vocht in Algiers.

Zijn ouders, die hem overigens erfelijk belast schijnen te hebben, vertrappen hem.
Zijn vader liet hem eens via een derde weten, dat de zoon zelfs de kogel nog niet waard was.
De ouderlijke haat maakte hij tot de zijne. Hij verwacht van niemand iets en haat de gehele maatschappij.

In het Algemeen Handelsblad van 3 juni 1957 werd de ontsnappingspoging als volgt beschreven.

Bewaker neergeslagen door vluchteling
Personeel van psychopatenasiel voelt zich voortdurend in levensgevaar

(Van onze correspondent) Ommen, 3 juni. Vrijdagmiddag heeft een drietal verpleegden van het Psychopathen Asyl te Balkbrug een ontsnappingspoging ondernomen, waarbij een bewaker zwaar werd gewond. Tijdens werkzaamheden op het land kwamen twee verpleegden ae gestichtswacht zogenaamd iets vragen. Intussen naderde een zekere G. de niets vermoedende bewaker van achteren en gaf deze drie slagen op het hoofd met een houten paal. Het slachtoffer stortte zwaar bloedend neer. G. ontnam de verslagene zijn pistool en zocht een veilig heenkomen in een boerderij achter het asiel.
De twee medeplichtigen waren kennelijk zo geschrokken, dat zij niet de moed hadden, te volgen. De inmiddels gealarmeerde rijkspolitie uit Avereest omsingelde de boerderij en riep de bewoners naar buiten. G. gaf aan deze sommatie geen gehoor.
Het gelukte de directrice, dr. Fischer, de man met goede woorden naar buiten te krijgen. Hij werd overgebracht naar het huis van bewaring in Zwolle. […]

Legioen eenheden: 1952 - 1954

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen