Gaasbeek, Teunis


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Gaasbeek Teunis Melchior 25-02-1895, Hilversum Gaasbeek, Geurt van Zeijtveld, Stijntje

Legioen periode: 1925 - 1930

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1925 - - / - 1930 / - - / -

Biografie


Jeugd

Teunis, Melchior Gaasbeek werd op 25 februari 1895 te Hilversum geboren als zoon van Geurt Gaasbeek en Stijntje van Zeijtveld.

Rijksopvoedingsgesticht Leiden

Zeer waarschijnlijk was Teunis Gaasbeek pupil van het Rijksopvoedingsgesticht te Leiden

1914 Dienstplicht

In 1914, 19 jaar oud, moest Teunis Gaasbeek opkomen voor de dienstplicht, hij werd weliswaar goedgekeurd, maar voorlopig daarvan uitgesloten volgens “Artikel 37 1e lid, 2e wet”. In het militieregister staat dat ‘in zijn opvoeding van regeringswege’ werd voorzien.
Hij was op dat moment van beroep tuinman en had de lagere school doorlopen.

Hij werd geschikt geacht voor de Cavalerie “kan rijden en met paarden omgaan”

1925 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1925 nam Teunis Gaasbeek dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1930 Terugkeer naar Nederland

Waarschijnlijk keerde Teunis Gaasbeek op 26 juni 1930 naar Nederland terug. Op zijn persoonskaart en latere gezinskaart van de gemeente Den Haag staat deze datum vermeld met hij bijschrift “I. Vr. D.”.
Bij vorige woonplaats staat Sousse in of N [Noord] Afrika.
Indien Sousse de plaats was waar Teunis Gaasbeek ook daadwerkelijk gelegerd was zou dit wijzen op een indeling de Cavalerie van het Franse Vreemdelingenlegioen.

1955 Naturalisatie

In 1955 diende Teunis Gaasbeek een verzoek tot naturalisatie in.
Het memorie van toelichting luidde:

Teunis Melchior Gaasbeek, geboren te Hilversum ( Noordholland) 25 Februari 1895, metaal sorteerder, wonende te ‘s-Gravenhage, provincie Zuidholland;
Teunis Melchior Gaasbeek, de staatloze verzoeker genoemd in artikel 1, onder 3, werd in 1895 te Hilversum als Nederlander geboren, doch verloor de Nederlandse nationaliteit in 1925 door dientsneming in het Franse Vreemdelingenlegioen zonder daartoe bekomen toestemming.
De deviaties van deze oud-Nederlander tijdens de bezetting behoeven naar de mening van de ondergetekende aan zijn naturalisatie niet in de weg te staan. Zij zijn zeker niet ernstiger dan die van personen, die op grond van de wet van 30 Juli 1953, Stb. 363, houdende voorzieningen tot wegneming van staatloosheid, het Nederlanderschap kunnen herkrijgen. Als metaalsorteerder voorziet verzoeker in zijn onderhoud

Legioen eenheden: 1925 - 1930

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Bevolkings­register 58, Doetinchem, archief 262, inventaris­num­mer 132, folio 9
[2] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Gaag - Gadella, archief 354-01.0359, inventaris­num­mer
[3] Rijksopvoedingsgesticht Leiden: pupillen, Naam: Gaasbeek, Teunis Melchior Periode: 1910 1926 Naam Gaasbeek, Teunis Melchior Bronverwijzing Nummer toegang: 3.05.07, inventarisnummer: 3, folionummer: 230
[4] Noord-Hollands Archief te Haarlem, Militieregisters Militieregister, 1916, Hilversum, archief 23, inventaris­num­mer 341
[5] Legio Patria Nostra