Geldeloos, Gerrit


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Geldeloos Gerrits Alberts 17-03-1814, Franeker Geldeloos, Albert Harmens Gerrits, Geeske

Legioen periode: - - 1855

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- - - - / - 15-04-1855 / Overleden aan typhus Constantinopel / Turkije

BiografieOp 15 Februari 1853 vermelde de Leeuwarder Courant dat:
“FRANEKER, den 12 Februari. Men verneemt dat Gerrit Alberts Geldeloos, geboren in deze gemeente in 1814, als loteling van de ligging van 1833 bij het 8ste regiment infanterie ingeleid en than dienende als sergeant bij het 1ste regiment van het vreemde Legioen te Sidi-Bel-Abbes in Algerije door Z.M. den Keizer der Franschen benoemd is tot Ridder van het Legioen van Eer, wegens betoonde dapperheid.”

Jeugd

Gerrit Alberts Geldeloos werd geboren op 17 maart 1814 te Franeker als zoon van Albert Harmens Geldeloos en Geeske Gerrits.

1833 8e Afdeling Infanterie

Bij de loting in 1833 trok hij nummer 52 en werd ingelijfd bij 8e Afdeling Infanterie.
Zijn nummer op het stamboek was 22700 [4].

Detail registratie in Stamboek

Meer dan 5 jaren was hij in militaire dienst.

Om uit dienst te komen diende hij op zeker moment het volgende verzoek in:

“Geldeloos Gerrit Alberts te Franeker , verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening , dat tengevolge van de Belgische onlusten hij in den jare 1833 ter verdediging van het vaderland in militaire dienst (8e reg. Inf.) is getreden hij verzoekt nu om een functie als ambtenaar enz. enz.”
Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing, (een document waar hij op staat vermeld met zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. ) jaar 1841 [2].

In 1841 tradt hij in het huwelijk met Lukkina Mulder, geboren op 6 juni 1816 te Veendam.

Wanneer en waar precies hij dienst nam in het Vreemdelingenlegioen is niet bekend.
Op basis van het krantenartikel uit 1853 was hij o.a. gelegerd in Sidi-Bel-Abbes (Algerije).

1855 Overlijden

Gerrit Geldeloos overleed op 15 april 1855, tijdens de Krimoorlog, in het l’Hôpital Militaire Gulhane bij of in Constantinopel aan typhuskoorts.
Hij was toen sergeant bij de 2e Compagnie van het 2e Bataillion van het Eerste Regiment van het Vreemdelingenlegioen.

Zijn overlijden werd ook bekent gemaakt in het “Franeker nieuws- en advertentieblad voor de provincie Friesland” van 9 december 1855.

Franeker nieuws- en advertentieblad voor de provincie Friesland
09-12-1855

Geldeloos in het boek “Blikken in het Krijgsmansleven

[…] kortom , de executie had te Sur -Belabbes plaats.
Siezel was protestant, in de laatste dagen was sergeant Geldeloos (een Fries), mede protestant, bij hem in de gevangenis, hij geleidde hem ook ter strafplaats.
Siezel ging bedaard er naar toe, gaf den sergeant Geldeloos de hand en plaatste zich bij den zandhoop met verzoek, nog een gebed te mogen doen, hetwelk hem toegestaan werd. Aangezien er destijds nog geen dominé was, had de sergeant Geldeloos de taak op zich genomen om Siezel een woord van troost toe te reken en hem voor te bereiden, om als Christen te sterven.
De kolonel Bazain bedankte den sergeant hartelijk in ons aller bijzijn voor den liefdedienst, dien hij zijn geloofsgenoot bewezen had, en ieder zwaaide hem hiervoor lof toe.
Er werd eene vleiende dagorder uitgevaardigd en het duurde niet lang of Geldeloos werd met de keizerlijke medaille begiftigd,
waarschijnlijk zou hij het nog ver gebracht hebben, doch bij stierf aan den scheurbuik in het hospitaal te Konstantinopel in 1855.

Onderzoek

Alhoewel zowel het krantenbericht uit 1853 als ook het boek “Blikken in het Krijgsmansleven” uit 1870 vermelden dat Gerrit Geldeloos onderscheiden werd, volgens de krant met het Legioen van Eer, komt zijn naam in Franse bronnen niet voor. Ook komt zijn naam niet voor in de verlieslijsten van Franse Militairen op de Krim 1854-1856.

Legioen eenheden: - - 1855

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Legion d'Honneur, grade Chevalier 1853


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Oudnieuwsuithetnoorden
[2] Website van Anton Musquetier (opgeheven)
[3] AlleFriezen te Leeuwarden, BS Overlijden Burgerlijke Stand Franeker - Tresoar, Bron: boek, Deel: 3011, Periode: 1856, Franeker, archief 30-12, inventaris­num­mer 3011, 9 oktober 1856, Overlijdensregister 1856, folio 44/1-4
[4] NL-HaNA_2.13.09_252B_0047
[5] NL-HaNA_2.13.09_242_0095
[6] BLIKKEN IN HET Krijgsmansleven, OF GETROUW VERHAAL VAN MIJN 15 JARIG ZWERVEND LEVEN IN AFRIKA, ITALIE, ENZ. DOOR K GEWEZEN ONDER - OFFICIER BIJ HET FR . EN ROM LEGER . KAMPEN , LAURENS VAN HULST