GELDELOOS, Gerrit


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Geldeloos Gerrits Alberts 17-03-1814, Franeker Geldeloos, Albert Harmens Gerrits, Geeske

Legioen periode: - - 1855

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- - - - / - 15-04-1855 / Overleden aan typhus Constantinopel / Turkije

BiografieOp 15 Februari 1853 vermelde de Leeuwarder Courant dat:
“FRANEKER, den 12 Februari. Men verneemt dat Gerrit Alberts Geldeloos, geboren in deze gemeente in 1814, als loteling van de ligging van 1833 bij het 8ste regiment infanterie ingeleid en than dienende als sergeant bij het 1ste regiment van het vreemde Legioen te Sidi-Bel-Abbes in Algerije door Z.M. den Keizer der Franschen benoemd is tot Ridder van het Legioen van Eer, wegens betoonde dapperheid.”

Gerrit Alberts Geldeloos werd geboren op 17 maart 1814 te Franeker als zoon van Albert Harmens Geldeloos en Geeske Gerrits.

Bij de loting in 1833 trok hij nummer 52 en werd ingelijfd bij 8e Afdeling Infanterie.
Meer dan 5 jaren was hij in militaire dienst.

Om uit dienst te komen diende hij op zeker moment het volgende verzoek in:
“Geldeloos Gerrit Alberts te Franeker , verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening , dat tengevolge van de Belgische onlusten hij in den jare 1833 ter verdediging van het vaderland in militaire dienst (8e reg. Inf.) is getreden hij verzoekt nu om een functie als ambtenaar enz. enz.”
Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing, (een document waar hij op staat vermeld met zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. ) jaar 1841 [2].

In 1841 tradt hij in het huwelijk met Lukkina Mulder, geboren op 6 juni 1816 te Veendam.

Wanneer en waar precies hij dienst nam in het Vreemdelingenlegioen is niet bekent. Op basis van het krantenartikel uit 1853 was hij o.a. gelegerd in Sidi-Bel-Abbes (Algerije).
Gerrit Geldeloos overleed op 15 april 1855, tijdens de Krimoorlog, in het l’Hôpital Militaire Gulhane bij of in Constantinopel aan typhuskoorts. Hij was toen sergeant bij de 2e Compagnie van het 2e Bataillion van het Eerste Regiment van het Vreemdelingenlegioen.

Bron:
[1] Oudnieuwsuithetnoorden
[2] Website van Anton Musquetier (opgeheven)

Legioen eenheden: - - 1855

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Legion d'Honneur, grade Chevalier 1853


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Oudnieuwsuithetnoorden
[2] Website van Anton Musquetier (opgeheven)