Geleijnse, Cornelis


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Geleijnse Cornelis Franciscus 12-07-1920, Rotterdam -, - -, -

Legioen periode: - - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- - - - / - - / - - / -

Biografie


Jeugd

Cornelis Franciscus Geleijnse werd op 12 juli 1920 te Rotterdam geboren.

Franse Vreemdelingenlegioen

Cornelis Geleijnse nam dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Uit de gegevens van zijn naturalisatie verzoek kan mogelijk afgeleid worden dat dit na 1940 was.

1967 Naturalisatie

In 1967 diende Cornelis Geleijnse een naturalisatie verzoek in. Het memorie van toelichting luidde:

3 Geleijnse, Cornelis Franciscus, geboren te Rotterdam (Zuid-Holland) 12 juli 1920, zonder beroep, wonende te Lochem, provincie Gelderland;

4 van Gelooven, Theodorus, geboren te Waddinxveen (Zuid-Holland) 4 december 1928, chauffeur, wonende te Waddinxveen, provincie Zuid-Holland;

De onder 3 en 4 genoemde verzoekers verloren het Nederlanderschap door zonder daartoe bekomen verlof vrijwillig dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen;
de verzoeker genoemd onder 6 trad in 1937 vrijwillig in Spaanse krijgsdienst.
Zij verloren daardoor op grond van artikel 7, onder 4e, van meergenoemde wet hun nationaliteit. Met afwijking van het in de wet op het Nederlanderschap omtrent de betaling bepaalde wordt de onder 6 genoemde verzoeker overeenkomstig de gebruikelijke gedragslijn ten aanzien van personen die tengevolge van artikel 7, onder 4e, van deze wet vóór mei 1940 het Nederlanderschap verloren voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.

Legioen eenheden: - - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen