Haagsma, Cornelis


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Haagsma Cornelis 02-08-1936, Amsterdam [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1959 - 1964

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1959 [-] [-] / [-] 1964 / [-] [-] / [-]

Biografie


In 1966 kreeg de oud-legionair Cornelis Haagsma middels naturalisatie zijn Nederlanderschap terug.

Naturalisatie van Bujdoso, Dénes en 25 anderen
KONINKLIJKE BOODSCHAP Nr. 1
ONTWERP VAN WET Nr. 2
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot naturalisatie van Dénes Bujdoso en 25 anderen.
De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Soestdijk, 5 april 1966.
JULIANA

Haagsma, Cornelis, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 2 augustus 1936, verkoper, wonende te Amsterdam, provincie Noord-Holland;

Cornelis Haagsma, genoemd onder 6, werd in 1936 te Amsterdam als Nederlander geboren.
Hij verloor het Nederlanderschap in 1959 op grond van het bepaalde in artikel 7, onder 4e, van de wet op het Nederlanderschap door zonder daartoe bekomen Koninklijk verlof in dienst te treden van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Sedert 1964 is hij weer in Nederland woonachtig. Als verkoper voorziet hij in zijn levensonderhoud.

Jeugd

Cornelis Haagsma werd geboren op 2 augustus 1936 in Amsterdam, zeer waarschijnlijk als zoon van Maarten Haagsma en Aafje Cornelia Schuitemaker. [ Dit op basis van krantenbericht van geboorte en verder onderzoek via Openarch. ]
Zijn vader Maarten Haagsma had van 1923 tot 1928 dienst gedaan bij de Zeedienst [2].

Legioen eenheden: 1959 - 1964

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] www.amsterdam.nl/stadsarchief/genealogie
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4455, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4455, 31 maart 1905, Militieregisters