Haffmans, Alphonsus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Haffmans Alphonsus Maria Franciscus 18-05-1926, Helden Haffmans, Francicus Maria Alphonsus IJzermans, Catharina Maria Josephine Antoinette Jacqueline

Legioen periode: 1948 - 1964

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1948 [-] [-] / [-] 1964 / Liberable (fin de contrat) [-] / [-]

Biografie


Een collega historicus attendeerde mij op volgende “in memoriam” van Alphonsus Haffmans.

Op basis van de getoonde emblemen en onderscheidingen had hij dienst gedaan in Nederlands Indië en in Indo-China. In Indo-China deed hij dat als parachutiste van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij was door de Franse regering o.a. onderscheiden met het “Legion d’Honneur”.

[ via Wilbert Manders ]

Jeugd

Alphonsus Maria Franciscus Haffmans werd op 18 mei 1926 te Helden geboren als zoon van Francicus Maria Alphonsus Haffmans en Catharina Maria Josephine Antoinette Jacqueline IJzermans.

[ Nieuwe Venlosche courant 19 mei 1926 ]

De jeugdfoto van hem is genomen op de kleuterschool in Helden.

1943, arrestatie


In 1943 werd Alphonsus Haffmans toen zeventien jaar oud, bij vergissing, door de Duitsers opgepakt en verbleef dertien weken in een cel.
Op 8 oktober 1944 volgde weer arrestatie en deportatie naar Duitsland, samen met zijn vader en broer.

1945, terugkeer naar Nederland


In mei 1945 keerde hij weer terug in Helden.

Nederlands Indië

Eind 1945 vertrok hij als oorlogsvrijwilliger naar NO-Indië en keerde, met een (ring)vinger minder, in oktober 1947 terug in Helden.
‘Nu kan ik nooit trouwen’ was zijn gezegde bij thuiskomst.

Zijn dienst in Nederlands Indië gaf hem recht op het Ereteken voor Orde en Vrede.

Oorlogsvrijwilligers

In mei 2024 verscheen er in een speciale uitgave van het tijdschrift van de heemkundevereniging Helden met de titel “Op missie voor God en Vaderland” het volgende artikel over oorlogsvrijwilligers die naar Nederlands Indië werden gestuurd. Speciale aandacht is er o.a. voor de Helden afkomstige Alphonsus Haffmans.

De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 en de uitroeping van de Republiek Indonesië twee dagen later brengen Nederland in politiek en militair opzicht in een lastig parket.
Er is in Indonesië een revolutie uitgebroken en al snel blijkt dat er veel troepen nodig zijn om het Nederlandse gezag te herstellen. In eerste instantie wordt een aantal bataljons van oorlogsvrijwilligers naar Indië verscheept. Onder deze oorlogsvrijwilligers zijn veel onderduikers, mensen die actief zijn geweest in het verzet tegen de Duitse bezetters, in Duitsland te werk waren gesteld of lid zijn van de Binnenlandse strijdkrachten. Ze worden in 1944 en 1945 geworven, de meesten in de bevrijde zuidelijke Provincies van Nederland, en zijn in eerste instantie bestemd voor inzet in Europa. Maar het loopt anders. Na de capitulatie van Japan in augustus 1945 worden ze ingezet in de strijd tegen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders die door Nederland worden beschouwd als ‘rebellen. In totaal stuurt Nederland circa 25.000 oorlogsvrijwilligers naar Nederlands-Indië. Ze blijven daar ruim twee en een half tot drie jaar in plaats van de afgesproken twee jaar.

Onder die oorlogsvrijwilligers zijn ook enkele personen die een band hebben met de voormalige gemeente Helden.

Een van hen is Fons Haffmans, in 1926 geboren in Helden-Dorp.
In 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt hij als zeventienjarige bij vergissing door de Duitsers opgepakt en verblijft hij dertien weken in een cel. Hij komt vrij, maar tijdens de razzia op 8 oktober 1944 volgt weer een arrestatie en wordt hij, samen met zijn vader en broer, gedeporteerd naar Duitsland.
In mei 1945 keert hij terug in Helden. Op het einde van datzelfde jaar vertrekt hij als oorlogsvrijwilliger naar Indië.
In oktober 1947 keert hij terug in Helden, met een (ring)vinger minder. ‘Nu kan ik nooit trouwen’ is zijn nuchtere mededeling.

Na zijn tijd in Indië meldt hij zich in Marseille bij het Vreemdelingenlegioen. Dit tot ongenoegen van zijn vader die tevergeefs probeert hem daar weg te krijgen. Fons blijft bij zijn keuze. Hij wordt op Corsica gestationeerd en krijgt daar een basisopleiding en een opleiding tot parachutist. Hij neemt deel aan diverse uitzendingen, onder andere naar Algerije en naar Indochina, waar hij zwaargewond raakt door een kogel die zijn kaak verbrijzelt. In een hospitaal te Parijs wordt hij geopereerd.

[ Comm. NLL. Alphonsus Haffmans zal zeer waarschijnlijk eerst in Algerije opgeleid zijn, daarna uitgezonden naar Indo China, daarna terug naar Algerije en aan het einde van de onafhankelijkheidsoorlog aldaar, uiteindelijk gestationeerd zijn op Corsica.]

Na herstel gaat hij weer terug naar het legioen, dat hij na 15 jaar dienst verlaat in 1964.
Zijn uitlating destijds in Helden dat hij nooit meer zou kunnen trouwen, blijkt iets te voorbarig te zijn geweest, want in 1967 trouwt hij met de Française Alida Le Rohellec en vestigt hij zich in Cannes waar hij in 1994 overlijdt.

Vreemdelingenlegioen

In 1948 na zijn dienst in Nederlands Indië nam Alphonsus Haffmans dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen en werd daar parachutiste.
Hij werd o.a. uitgezonden naar Indo-China.

Parachutisten van het Franse Vreemdelingenlegioen in actie in Indo China
[ Coll. NLLegioen Conv. Ivanusic 1951 ]

Diên Biên Phu

Met zijn eenheid werd hij in maart 1954 ingezet tijdens de slag om Diên Biên Phu.
Hij raakte daar zwaar gewond door een kogel die zijn kaak verbrijzelde.

Hij kwam in Parijs in een hospitaal terecht voor operatie en herstel.

Hij diende nog eens 5 jaar en verliet het legioen, na 15 jaar dienst, in 1964.

Naturalisatie

Hij verkreeg de Franse nationaliteit en keerde nog eenmaal terug in Helden tijdens zijn huwelijk in 1967 met de Franse Alida Le Rohellec en ging wonen in Cannes.

Overlijden

Alphonsus Haffmans overleed op 30 november 1994 te Cannes, Frankrijk.
Volgens een andere bron zou hij een dag eerder, op 29 november 1994 te Cannes overleden zijn [1].Legioen eenheden: 1948 - 1964

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
BEPLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Frans Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies (INSEE) te Montrouge (Frankrijk), BS Overlijden Fichier des personnes décédées, Montrouge
[2] De Moennik, historisch tijdschrift. De Heemkundevereniging Helden. Speciale uitgave Mei 2024 "Op missie voor God en Vaderland"