Hempenius, Albert


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Hempenius Albert Sikkes 04-12-1824, Engelum Hepenius, Sikke Jacobs Estra, Antje Dirks

Legioen periode: 1845 - 1850

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1845 [-] [-] / [-] 1850 / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Albert Sikkes Hempenius werd geboren op 4 december 1824 in Engelum als zoon van Sikke Jacobs Hempenius en Antje Dirks Estra.

1843 Militaire dienst

Begin 1843, op 29 april moest Albert Hempenius voor 5 jaar in militaire dienst.
Een dag later besloot hij vrijwilliger te worden voor de duur van 6 jaar en 2 maanden.
Hij werd ingedeeld bij het 1ste Regiment (Veld) Artillerie, waar hij diende als Kanonnier en Stukrijder.
In het stamboek van het regiment staat vermeld dat Albert Hempenius op 18 oktober 1845, dus na circa 2,5 jaar dienst werd gedegradeerd van Kanonnier 1e Klasse naar Kanonnier 2e Klasse.
Niet lang daarna op 22 november 1845 deserteerde Albert Hempenius.

Over zijn eenheid berichtte de Bredasche courant op 14 augustus 1845 destijds:


Franse Vreemdelingenlegioen

Vrijwel zeker nam Albert Hempenius na zijn desertie uit het Nederlandse leger dienst voor de duur van 5 jaar in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1851 Terugkeer naar Nederland

In 1851 keerde Ablert Hempenius terug naar Nederland.
Zijn naam staat geregistreerd in de gevangenisregister van zowel Tilburg als Breda.

[ Zijn achternaam werd in het register van Tilburg geschreven als Hempinius, wat bij de latere digitale indexering Kempinius werd.
In het register van Breda werd zijn achternaam ook geschreven als Hempinius. De royal aangezette letter A van zijn voornaam werd bij de latere digitale indexering aangezien als een G en werd zijn voornaam Gilbert ]

Breda Registratie gevangenisregister 1851

Bij vonnis van de Krijgsraad in Noord-Brabant op 27 februari 1851 werd Albert Hempenius vervallen verklaard van de militairen stand en veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf ter zake van desertie in tijd van vrede waarbij hij enkele kleding stukken en zijn geweer had meegenomen.

Stamboek registratie van Albert Hempenius

NL-HaNA_2.13.09_527_0055

Doorloopende nummers: 13356
Namen en voornamen: Hempenius, Albert Sikkes

Namen der ouders, datum van geboorte, geboorteplaats, laatste woonplaats en signalement.

Vader: Sikke Jacobs
Moeder: Antje Dirks Estra
Geboren te: Menaldumadeel Engelum ( Vriesland )
den: 4 December 1824
Laatste gewoond te: ‘t Bildt vrouwenpar ( Vriesland )
Bij zijne aankomst bij het korps, lang 1 ellen 6 palmen 8 duimen 3 strepen.
Aangezigt : Ovaal
Voorhoofd : laag
Oogen : lichtbruin
Neus : klein
Mond : idem
Kin : spits
Haar : bruin
Wenkbraauwen : idem
Merkbare teekenen : scheve neus

Wanneer en op welke wijze bij het KORPS gekomen en omschrijving van zijn aangegaan akkoord

Op den 3 Mei 1843 in de Strekte gebragt is zedert 29 April 1843 ingedeeld als Milicien voor den tijd van vijf jaren zijnde loteling van de ligting 1843 uit de Provincie Vriesland Gemeente het Bildt onder No 43. (reserve).
Op den 30 April 1843 ingevolge Art, 171 der Wet van 8 January 1817 en autorisatie van het Departement van Oorlog des 26 October 1830 No 29 overgegaan bij de vrijwillig aangeworvenen en geëngageerd als Stukrijder 2 Klasse voor den tijd van zes Jaren en Twee maanden voor handgeld toegestaan Twintig Gulden.

Bevordering bij het KORPS tot den graad van Officier.

15 Mei 1843 Kanonnier 2 Klasse
Stukrijder 2e Kl 6 Juli 1843
Stukrijder 1e Kl den 26 October 1844
Kanonnier 1e Kl den 1e Oct 1845
Kanonnier 2e Kl den 18 Oct 1845

Wanneer en op welke wijze afgegaan.

Den 22 November 1845 vermist.-
Den 20 December 1845 als deserteur afgevoerd.

Bij vonnis van den Krijgsraad in Noordbrabant van den 27 February 1851 ingaande den 11 Maart daaraanvolgende vervallen verklaard van den militairen stand en veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf ter zake van desertie in tijd van vrede met medeneming van kleding stukken boven de tenue en van zijn schietgeweer alsmede het vervreemden van groote en kleine equipment goederen en een wapen, ingevolge aan schrijving van het DVO van den 22 Mei 1851, No 21 B.

Legioen eenheden: 1845 - 1850

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Noord-Brabant, Deel: 70, Periode: 1849-1853, Tilburg, archieftoegang 57, inventaris­num­mer 70, Inschrijvingsregister gedetineerden Tilburg
[2] AlleFriezen te Leeuwarden, BS Geboorte Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 1009, Periode: 1824, Menaldumadeel, archief 30-25, inventaris­num­mer 1009, 6 december 1824, Geboorteregister 1824, folio 112
[3] NL-HaNA 2.13.09 527 0055