Hendriks, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Hendriks Johannes Hubertus 04-04-1928, Maastricht -, - -, -

Legioen periode: 1951 - 1953

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
82246 04-1951 - - / - 17-05-1953 / Mort pour la France. Gesneuveld Ma Chau Dong / Indo China

Biografie


Nederlander sneuvelde in Indo-China

Op 31 juli 1953 verscheen in het dagblad “De Waarheid” het volgende bericht over een in Indo-China gesneuvelde 25-jarige jongeman.


“MAASTRICHT, 31 Juli. — Het gemeentebestuur van Maastricht heeft via de Franse Consul-Generaal uit Rotterdam de mededeling ontvangen, dat J. Hendriks, een 25-jarige jongeman uit het bij Maastricht gelegen plaatsje Limmel, op 17 Mei in Annam (Indo- China) is gesneuveld.
De jongeman had twee jaar geleden met een vriend in het Franse vreemdelingenlegioen dienst genomen. Hij was doorgestuurd naar Indo-China”

Een dag later brengen diverse andere kranten o.a. De Volkskrant hetzelfde bericht alleen met de toevoeging van de plaats in Annam waar J. Hendriks gesneuveld is Ma Chau Dong [ Incorrect geschreven in de MdH gegevens als Than inplaats van Chau] .

Het betreft hier Johannes Hubertus Hendriks.

Jeugd

Johannes Hubertus Hendriks werd op 4 april 1928 te Maastricht geboren.

Franse Vreemdelingenlegioen

April 1951(a) nam Johannes Hendriks dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Zijn No Matricule werd 82246.

Indo China

Johannes Hendriks, in het Vreemdelingenlegioen geschreven met een X op het einde, werd uitgezonden naar Indo China. Daar diende hij bij het 1er REC.

Legionairs van het 1er REC in Tourane
[Coll. NLL. Conv. Bos]

Op 17 mei 1953 sneuvelde Johannes Hendriks bij een gevecht in Ma Chau Dong, Tonkin.

Ma Chau Dong

In mei 1953 waren de militaire buitenposten Ma Chau Dong en Tra Kieu omsingeld door een Viet Minh regiment en vervolgens werden deze aangevallen. Eenheden van het Franse Vreemdelingenlegioen werden richting de posten gezonden om de posten te ontzetten. De interventiemacht bestond uit twee compagnieën van het 2e Battalion 2e REI en twee gepantserde pelotons en een commando eenheid van het 1er REC. Een hevige strijd volgde en het Legioen leed zware verliezen. Twee pelotons van het 2e REI werden vernietigd net als de commando eenheid en een peloton van het 1er REC.

In de familiegeschiedenis van Johannes Hendriks is hierover het volgende overlevert: “Wel wordt verteld dat hij met een munitiewagen over de kop zou zijn gegaan en dat deze ontploft is. Ook wordt verteld dat hij normaliter niet op deze wagen reed maar de jeep reed waar de hoge piefen in zaten”

Naast Johannes Hendriks, sneuvelde op die dag ook Lieutenant Théry van het 4e escadron van het 1er REC. Over hem wordt geschreven dat hij de commando eenheid begeleidde en dat bij een hinderlaag bij het kruispunt van Ma Chau Dong, 2 van de drie pantserwagens van de eenheid verloren gingen en een van de twee half tracks. De andere halftrack een een M8 houwitser wisten uit de hinderlaag te ontkomen met enkele overlevenden. Lieutenant Théry werd posthum benoemd tot

Gedood op 17-05-1953 ten zuiden van Quang Nam, in Ma Chau Dong, ongeveer 15 km ten zuiden van Tourane.
Chavalier van het Legioen van Eer postuum bij decreet van 29 augustus 1953 (PB van 4/11/1953) met toekenning van de Croix de Guerre van de TOE met palm voor een aanhaling in de orde van het leger:
Op 17 mei 1953 viel zijn peloton, dat deel uitmaakte van de interventie eenheid van de Tra-Kieu-post, op extreem moeilijk terrein in een krachtige hinderlaag. Onmiddellijk reagerend en een voorbeeld voor iedereen uit totale minachting voor gevaar, werd gedood in het midden van de strijd[…]

“In de nacht van 16 op 17 mei 1953 had de Tra Kieu Post Slip twee van de drie posten bezet: Ma Chau Dong en Tra Kieu Church. Deze post slip is de meest zuidelijke lijn van het gecontroleerde gebied; dan begint de Viêt-zak van Qui Mhou. Deze twee posten werden ingenomen door het Viêt 108-regiment en een bataljon van Cochinchina dat gespecialiseerd is in het aanvallen van konvooien. TD108 is het regiment dat de posten in de An Khi-regio had ingenomen (An Khe) deze winter.
Op de ochtend van 17 mei duwde de sector Tourane alle beschikbare interventietroepen op Ma Chau Dong, d.w.z. twee AM-pelotons van 1 ° REC, twee compagnieën van IV / 2 ° REI en het commando van hulpfunctionarissen onder bevel van luitenant de Pompignan, en hij vroeg om versterking in Hue waar ons gezegd wordt dat we om middernacht klaar moeten zijn om te beginnen.

De interventiemacht waren als volgt opgebouwd:
een Vietnamees bedrijf in Tra Kieu Eglise, een van de Legion-compagnieën in Ma Chau Dong, het andere op de weg naar Ma Chau Dong, het Théry-peloton en het Pompignan-commando op de weg naar Ma Chau Dong, dichterbij, het andere peloton van REC op het kruispunt van de weg RC1 en Ma Chau Dong.
Rond het middaguur vielen de Viets gecamoufleerd in de dorpen Ma Chau Thuong en Phuong Chau Tay bijna gelijktijdig de REI-compagnie van Ma Thuong aan, die onmiddellijk twee verloren secties had en moest terugvallen op Ma Chau Dong, beschermd door het bedrijf dat in de post overgenomen. Aan de andere kant vielen ze het commando van Pompignan en het peloton Théry aan; Deze had onmiddellijk een A.M. Bazookée, zijn persoonlijke A.M. kwam vast te zitten en hij werd gedood met een 50 mitrailleurkogel die hij in de borst trof; zijn derde A.M. slaagde erin eruit te komen.
Het Pompignan-commando werd volledig vernietigd. Het peloton van A.M. die op het kruispunt was, probeerde hen te hulp te komen, maar kon daar niet komen en werd gedwongen zich terug te trekken door te schieten met de canister (stalen kogelhulzen die als een hagel werken). De artillerie kon niet veel doen, het observatievliegtuig was bijna bij het begin neergeschoten. Het was ongeveer 14.00 uur toen het voorbij was.

Niets kon daarheen worden gestuurd, omdat er geen andere eenheden beschikbaar waren in de Tourane-sector. Wij waren het, 200 km verderop, die we moesten bellen. Om 17.00 uur krijgen we te horen dat we over een uur klaar moeten zijn om te beginnen en vertrekken we om 18.30 uur vanaf P.V.17; we reden tot 01.00 uur naar de voet van de Col des Nuages ​​die we om 6.00 uur overstaken. Om 11.00 uur stapten we uit op het kruispunt van RC 1 en Tra Kieu Road en kwamen om 16.00 uur aan in Ma Chau Dong, waar we de blokkering van de twee Legion-compagnieën op de post konden deblokkeren, terwijl de Het squadron dat op de weg naderde, pakte de lijken op en raakte ernstig gewond die de Viets op de grond hadden gelaten nadat ze ze hadden aangekleed. Ze hadden alle lichtgewonden gevangengenomen.

MdH, gegevens

Johannes Hubertas HENDRIKX
Mort pour la France le 17-05-1953 (Ma Than Dong Secteur Tourane, Tonkin)
Né(e) le/en 04-04-1928 à Maestricht (Hollande) (Pays-Bas)

Unité 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC) Matricule au corps 82246 Mention Mort pour la France Cause du décès tué au combat Lieu de transcription du décès Paris 1er arrondissement SourcesService historique de la Défense, Caen

(a) RATHGEB, 31-03-1951, No Matricule 81517 – 82246 – SELLKE, 05-1951, No Matricule 82926

Legioen eenheden: 1951 - 1953

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RECLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] De waarheid, Datum 31-07-1953
[2] Legioncavalerie