Hoes, Willem


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Hoes Willem 11-09-1816, Batenburg Hoes, Michael Fransen, Anna Marie

Legioen periode: 1839 - 1867

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1839 - - / - 1867 / Overleden Amélie-les-Bains / Frankrijk

Biografie


Jeugd

Willem Hoes werd op 11 september 1816 geboren te Batenburg als zoon van Michael Hoes en Anna Marie Fransen [1].
Willem Hoes was 16 jaar oud, toen zijn vader stierf.
Aanvankelijk was hij verschillende jaren arbeider, maar in 1839, toen hij 23 jaar oud was, werd hij ‘postillon’, d.w.z. hij werd berijder van een postkoets of dilligence.

1839 Franse Vreemdelingenlegioen

Kort daarna verliet hij het ouderlijk huis en nam dienst in het Vreemdelingenlegioen.
Zijn signalement werd in 1839 in zijn militair brevet als volgt omschreven:
lengte 1.63 m., gezicht ovaal, voorhoofd gewoon, ogen blauw, neus lang, mond gewoon, kin rond, wenkbrauwen en haar blond.
Willem Hoek tekende voor 3 jaar. Na aanvankelijk in de kazerne van Lille in Noord-Frankrijk gelegerd te zijn geweest, diende hij in Noord-Afrika, waarschijnlijk in Algerije.

Terugkeer naar Nederland

Op 15 oktober 1842 verliet hij het Vreemdelingenlegioen en ging hij mogelijk terug naar Batenburg.
In de dan komende 4,5 jaar is hij in de archieven terug te vinden o.a. als koopman.
In de bevolkingsregisters van de stad Delft over de jaren 1840-1850 komt Willem Hoes op pag. 189 in het jaar 1846 voor met de volgende gegevens:
woonachtig op 310 h.: “Willem Hoes, koopman, R.C., geboren Batenburg 11 september 1816, laatste woonplaats Gouda, wederom vertrokken naar Gouda op onbekende datum.” [2].

1847 Franse Vreemdelingenlegioen


In 1847 nam Willem Hoes weer dienst in het Vreemdelingenlegioen.
Hij werd ingedeeld bij het 2e Regiment.
Op basis van zijn “paspoort” ‘zijn de volgende militaire verrichtingen en landen waar hij verbleef bekent:

Aanhef van het “Paspoort” van Willem Hoes opgenomen in het boek
“Genealogie en geschiedenis van het geslacht Hoefs en Hoes”
Oproep, wie heeft nog een kopie van dit volledige paspoort,
zoals destijds opgestuurd door de Franse Ambassade aan de auteurs nog in zijn bezit?

van 1 februari 1847 tot 9 januari 1852 diende hij in Afrika;
van 21 mei tot 11 juni 1854 eveneens in Afrika;

1854 – 1856 Krim


Van 12 juni 1854 tot 28 augustus 1855 diende hij in het Midden-Oosten zeer waarschijnlijk nam hij deel aan de campagne op de Krim (1853-1856).

Nederlandse kranten berichten destijds dat er door de slechte reputatie van het Vreemdelingenlegioen er niet veel animo was dienst te nemen, zelfs niet door de Zwitsers.

ZWITSERSCHE GRENZEN, 9 Maart.
De geestdrift voor het dienst nemen bij het tweede Fransche vreemden-legioen schijnt eenigzins te bedaren en wel voornamelijk ten gevolge van eenige mededeelingen omtrent de behandeling der in dat legioen getredenen, omtrent de gestrenge krijgstucht , waaraan zij onderworpen worden en eindelijk, omdat al die niet aan de vereischten der militaire oefening voldoen, dadelijk tot een leercursus naar Algerie gezonden worden. Dit lot schijnt reeds een groot deel der aangeworvenen ondergaan te hebben.
Ten gevolge van deze verflaauwing der geestdrift zoude het nog wel lang kunnen duren eer dit tweede Fransche vreemden-legioen voltallig was. In de werfdepots te Pontarlier is de toevloed van liefhebbers, om in Romeinsche krijgsdienst te treden, daarentegen nog altijd groot.
Het verblijf te Rome schijnt velen meer toe te lagchen dan het verblijf in Algerie of de Krim.
[ Algemeen Handelsblad 14-03-1855]

Willem Hoes werd voor deelname aan de campagne onderscheiden met de Krim medaille.

1859 – 1859 Italie


Van 24 maart tot 22 april 1859 was hij weer in Afrika;
van 24 april 1859 tot 30 januari 1864 nam hij deel aan de veldtocht in Italië, waar Frankrijk in oorlog was met Oostenrijk; bekend zijn de veldslagen bij Magenta en Solferino.

1864 – 1867 Mexico


In het jaar 1861 werd hij onderscheiden met wat in zijn staat van dienst is aangeduid als ‘medaille Mn’, mogelijk wordt hiermee de medaille Militaire bedoeld.


Van 31 januari 1864 tot 29 maart 1867 nam hij deel aan de campagne in Mexico, waar Napoleon III trachtte Maximiliaan van Habsburg tot keizer van Mexico te maken.
Voor deelname aan deze campagne werd Willem Hoes onderscheiden met de Médaille commémorative de l’expédition du Mexique.

Campagne medailles Willem Hoes.
Van links naar rechts voor deelname aan de campagne op de Krim, Italië en Mexico.
Mogelijk was Willem Kroes ook nog onderscheiden voor dapperheid of trouwe dienst met de Medaille militaire.
[Reconstructie. Coll. NLL.]


In het jaar 1867 diende hij wederom in Noord-Afrika.

Contacten met de familie


Willem Hoes onderhield waarschijnlijk geen nauwe contacten met zijn familieleden.
In 1852 werd hij opgegeven als ‘verloren’ en ‘verblijfplaats onbekend’ , aldus een testament van zijn oom Johannes Hoes. In 1864 werd hij wel genoemd in een testament van zijn broer Lambertus als ‘soldaat in Mexico’.

1867 Overlijden

Op het moment van overlijden diende Willem Hoes bij het 80e Regiment de Ligne.
“le régiment fait partie du corps d’occupation français dans les États du Pape”.

Op vrijdag 16 augustus 1867, overleed oud-legionair Willem Hoes, met meer dan 23 dienstjaren, 50 jaar oud in een ziekenhuis in Amélie-les-Bains in Frankrijk. Dat is een oud garnizoenstadje, gelegen in de Pyreneeën op enkele kilometers van de Spaanse grens.
Een hartkwaal zou de directe oorzaak van zijn dood zijn geweest. Op zijn (door de Franse Ambassade toegezonden) militair “paspoort” staat letterlijk: “Décédé le 16 Août 1867 à l’hôpital d’Amélie les Bains. Affection organique du coeur”.

Met dank aan Wim Hoes.

Legioen eenheden: 1839 - 1867

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Médaille commémorative de l'expédition du Mexique
Médaille commémorative de la Campagne d’Italie
Médaille de la campagne de Crimée
Médaille militaire (a)


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Batenburg, archief 207, inventaris­num­mer 6372, 12-09-1816, aktenummer 18
[2] Archief Delft, Bevolkings­register Bevolkingsadministratie van Delft, Delft, archief 16, inventaris­num­mer 00020, Registers van ingezetenen gerangschikt op adres, met vermelding van eventuele mutaties, wijk 3, [1846-1849], aktenummer 5, folio 304
[3] Genealogie en Geschiedenis van het geslacht Hoefs & Hoes
[4] Algemeen Handelsblad 14-03-1855