Huisman, Hendrik


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Huisman Hendrik Marinus [-], [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1952 - 1956

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
92370 1952 [-] [-] / [-] > 1956 / [-] [-] / [-]

Biografie


1956 Familiebericht

Op 22 oktober 1956 verscheen er in “De nieuwe Limburger” in de rubriek Familieberichten de volgende oproep:

KOSTELOOS

Bij exploot van mij, deurw. dd. 17.10.1956 is ten verzoeke van JOHANNA THEODORA SUPPERS te Heerlen (procureur Mr. L. Vooys, Caumerdalsestraat 20 Heerlen)

1e. Betekend: aan: HENDRIK MARINUS HUISMANS,
dienstdoende in het Franse Vreemdelingenlegioen onder
leg. 1e Clas H. M. Huisman,
no. 92370
2/3 REI C. C. B. / S.M.
par Constantine militaire Algerie.

Zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen het koninkrijk, zijnde ook zijn woonplaats buiten het Koninkrijk onbekend, de grosse van een vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Maastricht dd. 13.9. 1956, waarbij tussen partijen 1.4.1947 te Heerlen gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

2e. HENDRIK MARINUS HUISMAN voornoemd,
Opgeroepen: om op vrijdag 14.12.1956 v.m. 10 uur te verschijnen in Raadkamer der Arrondissements-Rechtbank te Maastricht, in het Paleis van Justitie te Maastricht, teneinde te worden gehoord omtrent de voorziening in voogdij . en toez. voogdij van de minderjarige kinderen van partijen.

G. J. OUDE NIJHUIS Deurwaarder – Maastricht

Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze oproep geplaatst in een lokale Nederlandse krant de in 1956 in Algerije diende legionnaire Hendrik Huisman heeft bereikt. Waarschijnlijk moet deze oproep ook meer gezien worden als een juridische verplichting dan een serieuze poging met Hendrik Huisman in contact te komen.

Franse Vreemdelingenlegioen

Op basis van zijn in het bericht vermeldde matricule 92370 is te achterhalen dat Hendrik Huisman in 1952 dienst moet hebben genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij was toen ca. 5 jaar getrouwd met Johanna Suppers en was vader van enkele kinderen.

In Algerije diende hij bij de Cie de Commandement et de Base (C.C.B) van het 2e Battalion van het 3e régiment étranger d’infanterie (REI) in Constantine.

Revue des troupes du 3e régiment étranger d’infanterie (REI) par le général Paul Vanuxem lors d’une visite d’inspection à Arris (Aurès).
[ ALG 56-22 R25
Date de début 25/02/1956 Date de fin 06/03/1956 ]Legioen eenheden: 1952 - 1956

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
3 REI 2 C.C.B.Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen