Jacobs, Peter


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Jacobs Peter Karl Johannes 21-12-1900, Duisburg Jacobs, Peter Johannes [~] Jüther or Jüthen [~], Helene

Legioen periode: 1933 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] < 1933 [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Oproep Facebookpagina “Légion étrangère 1939 – 1940”

Op 23 april 2023 verscheen er op de Facebookpagina “Légion étrangère 1939 – 1940” de volgende foto:

Te zien op de foto zijn:

twee uniform knopen van het Franse Vreemdelingenlegioen,
een gemodificeerd embleem van het 11e Régiment Étranger d’Infanterie.

Een Frans herkenningsplaatje aan een ketting met het opschrift:
JACOBS Peter Karl 1932
[ Plaque Modèle 1918, Recto: Nom, prénom et classe.
Verso: Centre mobilisateur et numéro de registre matricule ]

Twee, waarschijnlijk identieke, rechthoekige herdenkingsplaatjes met het opschrift:
JACOBS Pierre 1920 Casablanca G.S. A2.
[ Plaque d’origine Américaine, NOM Prénom, matricule.
Bureau de recrutement Classe. Groupe sanguin Religion ]


De foto was geplaatst door Scott Guye die vroeg:
Bonjour, recemment trouvé, est-il possible de retrouver ce soldat parmi des archives du 11e REI?

Al snel kwam de expert op dit gebied E. Zigrand die al snel enkele documenten over Peter Jacobs wist te vinden.
Ze nam ook contact met NLLegioen op met het voorstel in dit onderzoek samen te werken.
De volgende reconstructie is het resultaat.

Jeugd

Peter Karl Johannes Jacobs werd geboren op 21 december 1900 te Duisburg, Duitsland als zoon van Peter Johannes Jacobs en Helene Jüther [1].

1919 Militieregister Amsterdam

In 1919 werd Peter Jacobs geregistreerd in het Militieregister van Amsterdam.

Deze registratie geeft informatie over zijn ouders. Helaas niet helemaal goed leesbaar, in het bijzonder de naam van zijn moeder. Waarschijnlijk had zij de Duitse Nationaliteit.
Wat wel zeker is, is dat zij ten tijde van deze registratie al overleden was.

Franse Vreemdelingenlegioen

Wanneer Peter Jacobs dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen is tot nu toe niet bekend.

1933 Naturalisation

In 1933 werd Peter Jacobs middels Naturalisatie Fransman.
Hij diende toen als soldat bij het 1er régiment étranger d’infanterie in Sidi Bel Abbès Algerije.

1939

Door zijn Naturalisatie in 1933 was Peter Jacobs in Frankrijk dienstplichtig geworden. Of hij op dat moment nog actief dienende militair was of deel van de actieve reserve is niet zeker. Indien dit laatste het geval was werd hij mogelijk gemobiliseerd bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en ingedeeld bij het 11e Régiment Étranger d’Infanterie een eenheid special opgericht voor de verwachtte strijd in Frankrijk.

E. Zigrand trof de naam JACOBS aan in “numéro 5 de la revue du régiment”.
Als het Peter Jacobs is had hij op dat moment de rang van sergent.

[…]

Legioen eenheden: 1933 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RE
11 REILegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen