JANSEN, W.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Jansen W. -, - -, - -, -

Legioen periode: - - 1942

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- - - - / - 06-1942 / - - / Libië

Biografie


Militaire graven in Tobruk, Libië

Op 20 augustus 2020 stuurde de Nederlandse Defensie Attaché voor Libië en Tunesië, mij de foto’s van twee militaire graven in Libië met daarop namen die mogelijk zouden kunnen wijzen op een Nederlandse herkomst. De naam op het eerste graf was, LEMMENS, J.
Het betreft hier Jacques René LEMMENS geboren 15-08-1914 te Koekelberg (Brussel) België.
Mort pour la France le 11-06-1942 (Bir Hackeim, Libye)
Geen Nederlander dus.

De naam op het andere graf was, JANSEN, W.

Graf W. JANSEN, B.L.E. 3 MORT POUR LA FRANCE en juin 1942

Identificatieonderzoek

Base de données des militaires décédés au cours de la Seconde Guerre mondiale

Het invoeren van de achternaam JANSEN, in het gevallenen register van het Franse Ministerie van Defensie geeft 4 resultaten, waarvan één met een voornaam die begint met de letter W, Wilhem.

Wilhem JANSEN
Décédé(e) le 18-02-1942
Carrière
Statut militaire
Unité 3e bataillon de la Légion étrangère (3e BLE)
Mention Information non connue
Cause du décès accident
Sources Service historique de la Défense, Caen Cote AC 21 P 54975

Deze Wilhem JANSEN is dus omgekomen bij een ongeluk.
Officieel dus niet “Mort pour la France” zoals op zijn graf staat en ook niet in juni 1942.
In het verliesregister zijn geen andere gegevens van hem opgegeven, wat verder onderzoek lastig maakt.

Titres, homologations et services pur faits de résistance

Vrij recent is er echter een nieuwe database bijgekomen met daarin opgenomen personen die actief waren in het Franse verzet. Zij die dienst genomen hadden bij de forces françaises libres, de Vrije Franse Strijdkrachten, zijn hier ook in opgenomen.

Het invoeren van de achternaam JANSEN, in dit register van het Franse Ministerie van Defensie geeft 11 resultaten, waarvan één met een voornaam die begint met de letter W, Wilhelm.

Wilhelm JANSEN
Faits de service : Services rendus pour faits de résistance, Entre 1940 et 1945
Naissance : Le 24 janvier 1914, à Crefeld Allemagne (Allemagne)
Autres informations Organisme de résistance : forces françaises libres (FFL)
Autres informations Cote de l’acte : Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 306431

Als cross check van deze gebruikte onderzoeksmethode is in betreffende database ook nog naar LEMMENS gezocht. Deze staat in het bestand.

Jacques LEMMENS
Né(e) le/en 15-08-1914 à Bruxelles (Belgique)
Carrière Famille résistance forces françaises libres (FFL)
Cote(s)Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 361147

Bij JANSEN, W. die diende bij het 3e BLE dat deel uitmaakte van het FFL gaat het zeer waarschijnlijk om de op 24-01-1914 in Krefeld Duitsland geboren Wilhelm JANSEN.
Zijn geboorteplaats alsook enigszins zijn voornaam lijken echter meer te wijzen op een Duitse herkomst.
Via Open Archieven gezocht naar Wilhelm JANSEN geboren 1914 in Krefeld.
En zowaar komt er een Wilhelm Jansen geboren 1914 in Krefeld voor in het militieregister van Amsterdam.

Registratie op 2 oktober 1914
Geregistreerde
• Wilhelm Jansen, geboren op 2 oktober 1914 te Krefeld D
Bronvermelding
Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters
Deel: 4488, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4488, 2 oktober 1914, Militieregisters

Wilhelm JANSEN is een buitenechtelijk kind van Johanna Jansen.
Expliciet is in het militieregister met een stempel aangegeven: Is Nederlander.
Van 15 Maart tot 1 September vervulde Wilhelm JANSEN zijn dienstplicht.

Discussie van de resultaten

Is het graf van W. JANSEN in Libië het graf van de op 2 oktober 1914 te Krefeld Duitsland geboren Nederlander Wilhelm Jansen, zoon van Johanna Jansen?
Voor een 100% positieve identificatie zijn er net iets teveel discrepanties:
de datum van overlijden op het grafkruis en het “Mort pour la France” komen niet overeen met de gegevens gevonden in de database van gevallenen.
De geboortedatum in de database van leden van het Franse verzet wijkt af van de geboortedatum gevonden in het militieregister i.e. 24-01-1914 versus 02-10-1914.
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat als Wilhelm Jansen kort na het voltooien van zijn dienstplicht eind 1934 zich bij aanmelding als vrijwilliger bij het Vreemdelingenlegioen begin 1935 zich voor wou doen als volgens de Nederlandse wet meerderjarig (21 jaar oud).

Op volgende Franse website over de Forces Françaises Fibres [1] kennen ze het graf ondanks deze discrepanties al wel aan Wilhelm JANSEN toe.
Dit met extra gegevens zoals zijn Matricule 62886 wat aangeeft dat hij in 1935 dienst genomen heeft en dat hij in juli 1940 in Londen in dienst van de vrije franse strijdkrachten is getreden.

Naissance : 24 janvier 1914 – Krefeld, Allemagne
Activité antérieure : militaire
Nationalité : Hollandais
Engagement dans la France Libre : Londres en juillet 1940
Affectation principale : Terre DFL – Moyen Orient / 13 DBLE
Matricules : 62.886
Grade atteint pendant la guerre : 1c
Décès : 18 février 1942 – Libye
Mort pour la France
Dossier administratif de résistant : GR 16 P 306431
Cimetière de Bir Hakeim tombe 112

Legioen eenheden: - - 1942

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen