Jongbloed, Hendrik


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Jongbloed Hendrik 05-10-1896, Kampen Jongbloed, Jan Kanis, Trijntje

Legioen periode: 1923 - 1929

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1923 - - / - 1929 / - - / -

Biografie


Jeugd

Hendrik Jongbloed werd op 5 oktober 1896 geboren te Kampen (Overijssel) als zoon van Jan Jongbloed en Trijntje Kanis.

Hendrik Jongbloed was sigarenmaker van beroep

Huwelijk

Op 13 december 1917 trouwde Hendrik Jongbloed met Christina Vleeming.

Scheiding

Op 28 september 1923 scheidde Hendrik Jongbloed van Christina Vleeming.

Frans Vreemdelingenlegioen

In 1923 nam Hendrik Jongbloed dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Terug naar Nederland

Na zes jaar in het Vreemdelingenlegioen te hebben gediend, keerde Hendrik Jongbloed terug naar Nederland.
Door, zoals men dat toen omschreef “zonder daartoe bekomen verlof dienst te nemen” bij het Franse Vreemdelingenlegioen verloor Hendrik Jongbloed de Nederlandse nationaliteit. Op een gezinskaart van Hendrik Jongbloed uit Amsterdam van 1933-1934 staat dan ook bij zijn nationaliteit (Nat.) zonder met het vermerk 1420/1913.

Hendrik Jongbloed was op 6 maart 1930 te Enkhuizen getrouwd met Margaretha Hendrika van der Molen.

Naturalisatie

In 1965 diende Hendrik Jongbloed een verzoek tot naturalisatie in.
De toelichtende memorie luidde:

Jongbloed, Hendrik, geboren te Kampen (Overijssel) 5 oktober 1896, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, provincie Friesland;

Hendrik Jongbloed, genoemd onder 11, werd in 1896 te Kampen als Nederlander geboren. Adressant verloor de Nederlandse nationaliteit door in 1923 zonder daartoe bekomen verlof dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingen-legioen. Afgezien van de zes jaren, die hij in het legioen doorbracht, heeft hij steeds in Nederland gewoond. Verzoeker heeft ouderdomspensioen.”

Legioen eenheden: 1923 - 1929

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Gezinskaarten Deel: 695, Periode: 1893-1939, Amsterdam, archief 5422, inventaris­num­mer 695, 5 oktober 1896, Gezinskaarten
[2] Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk Enkhuizen, 6 maart 1930, aktenummer 8