Kersten, Joannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kersten Joannes Antonius Hubertus 19-10-1901, Swalmen Kersten, Renier Simons, Hubertina Petronella

Legioen periode: 1932 - 1937

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1932 [-] [-] / [-] 1937 / Libérable (a) [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Joannes Antonius Hubertus Kersten werd op 19 oktober 1901 geboren te Swalmen, Limburg als zoon van Renier Kersten en Hubertina Petronella Simons [1].

1925 Van Venray naar België

In 1925 werd Joannes, 24 jaar oud, als Johannes geregistreerd in het bevolkingsregister van Venray.
Hij kwam hier aan op 12 februari 1925.
Ambtshalve werd hij op 25 juni 1925 uitgeschreven. Hij zo naar België vertrokken zijn.

Registratie in Venray 1925

Vreemdelingenlegioen

In 1932 nam Joannes Kersten, 31 jaar oud dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen [6].

(illustratie)
Detail van een groepsfoto van een voetbal elftal van het Franse Vreemdelingenlegioen in Indo-China 1935.

1937 Terugkeer naar Nederland

In 1937 keerde hij terug naar Nederland.
Het is zeer waarschijnlijk dat Joannes Kersten zijn diensttijd van 5 jaar had uitgediend.

1940 Huwelijk

Op 20 september 1940 trouwde Joannes Kersten, 38 jaar oud, monteur van beroep te Horst met Mechtildis Theodora Lomme, geboren te Horst, 34 jaar oud, huishoudster van beroep [5]

Naturalisatie

In 1958 diende Joannes Kersten een verzoek tot Naturalisatie in. Zijn Memorie van Toelichting luidde als volgt:

3 Joannes Antonius Hubertus Kersten, geboren te Swalmen (Limburg) 19 oktober 1901, beambte bij een sodafabriek, wonende te Swalmen, provincie Limburg;

In artikel 2, onder 3, wordt voorgedragen de staatloze verzoeker Joannes Antonius Hubertus Kersten. Verzoeker, Nederlander van geboorte, verloor zijn nationaliteit door in 1932 dienst te nemen in het Franse vreemdelingenlegioen.
In 1937 keerde hij naar ons land terug.
Als beambte bij een sodafabriek voorziet hij in het onderhoud voor zich en de zijnen. Overeenkomstig de sinds enige jaren gevolgde gedragslijn wordt voor-gesteld verzoeker kosteloos te naturaliseren.

Legioen eenheden: 1932 - 1937

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Gemeentearchief Roermond te Roermond, Bevolkings­register Nadere toegang op inventarisnummer 1449 van archieftoegang 1013; bevolkingsregister Swalmen, Swalmen, archief 1013, inventaris­num­mer 1449
[2] Gemeentearchief Roermond te Roermond, Bevolkings­register Nadere toegang op inventarisnummer 1447 van archieftoegang 1013; bevolkingsregister Swalmen, Swalmen, archief 1013, inventaris­num­mer 1447
[3] Gemeentearchief Roermond te Roermond, Bevolkings­register Nadere toegang op inventarisnummer 1443 van archieftoegang 1013; bevolkingsregister Swalmen, Swalmen, archief 1013, inventaris­num­mer 1443
[4] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte Burgerlijke Stand in Limburg, Swalmen, archief 12.111, inventaris­num­mer 9, 19 oktober 1901, aktenummer 69
[5] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Huwelijk Burgerlijke Stand in Limburg, Horst, archief 12.044, inventaris­num­mer 53, 20 september 1940, aktenummer 41
[6] SGD 19571958 0001870
[7] Gemeentearchief Venray te Venray, Bevolkings­register Bron: boek, Deel: 5360, Periode: 1914-1932, Venray, archief 4, inventaris­num­mer 5360, Bevolkingsregister Venray 1914-1932/alleenstaanden
[8] Overlijden op 28 november 1977 in Swalmen die gelinkt is aan Johannes Antonius Hubertus Kersten (Heemkundevereniging Roerstreek)