Keuning, Hendrik


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Keuning Hendrik 04-05-1900, Joure Keuning, Rutger Kuiper, Altje

Legioen periode: 1928 - 1936

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1928 - - / - 1936 / - - / -

Biografie


Jeugd

Hendrik Keuning werd geboren op 4 mei 1900 te Joure in Friesland als zoon van Rutger Keuning en Aaltje Kuiper.

Huwelijk

Op 29 oktober 1921 trouwde Hendrik Keuning te Voorst, Gelderland, met Dina Wissink. Op 9 mei 1922 werd hun zoon Hendrik Keuning geboren.
Het gezin woonde een tijdlang in Rotterdam.

Op 24 januari 1928 ging Hendrik Keuning in Leeuwarden wonen, op 1 augustus 1928 werd deze inschrijving ambtshalve doorgehaald. Op zijn kaart werd geschreven.

Notitie op de persoonskaart van Hendrik Keuning te Leeuwarden
“Volgens geruchten is hij in vreemde krijgsdienst gegaan
( Vreemdelingenlegioen )

1928 – januari 1936 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1928 nam Hendrik Keuning dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1966 Naturalisatie

In 1966 diende Hendrik Keuning een verzoek tot naturalisatie in. Zijn memorie van toelichting luidde:

Keuning, Hendrik, geboren te Joure, gemeente Haskerland (Friesland) 4 mei 1900, zonder beroep, wonende te Arnhem, provincie Geldeiland;

Hendrik Keuning, genoemd onder 11, werd in 1900 te Joure in Friesland geboren. De bij zijn geboorte verkregen Neder-landse nationaliteit verloor hij in 1928 op grond van het bepaalde in artikel 7, onder 4e. van de wet op het Nederlanderschap door zonder daartoe bekomen verlof in dienst te treden bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Afgezien van de tijd in het legioen doorgebracht heeft verzoeker steeds in Nederland gewoond. Hij is met een Nederlandse vrouw gehuwd. Adressant krijgt een uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet.
Tevens heeft hij enige inkomsten als kelner.





Legioen eenheden: 1928 - 1936

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land



Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] AlleFriezen te Leeuwarden, BS Geboorte Burgerlijke Stand Haskerland - Tresoar, Bron: boek, Deel: 1038, Periode: 1900, Haskerland, archief 30-16, inventaris­num­mer 1038, 4 mei 1900, Geboorteregister 1900, aktenummer 76
[2] CODA te Apeldoorn, Bevolkings­register Apeldoorn, archief deelnummer 278, aktenummer 1881
[3] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-240, 1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, 1880-1940, aktenummer 257671
[4] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Bevolkingsregister 1922 - 1939, Bron: boek, Deel: 5026, Periode: 1922-1939, Leeuwarden, archief 1002, inventaris­num­mer 5026, Bevolkingsregister 1922 - 1939