Klaui, Eduard


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Klaui Eduard 06-03-1897, Den Haag Klaui, Casper Manuel, Maria Catharina

Legioen periode: 1925 - 1934

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1925 [-] [-] / [-] 1934 / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Eduard Klaui werd op 6 maart 1897 geboren te Den Haag als zoon van Casper Klaui en Maria Catharina Manuel [1].

1914 Utrecht Kromhout Kazerne

Op 22 juli 1914 verhuisd Eduard Klaui naar de Kromhout Kazerne te Utrecht.
Hij is dan 17 jaar oud.
Mogelijk heeft Eduard Klaui vrijwillig dienst genomen in het Nederlandse leger.
In deze tijd was dat vaak voor de duur van zes jaar.

1920

Op 14 augustus 1920 verhuisde hij vanuit de Broerenkazerne te Zwolle naar Den Haag.
Binnen de Gemeente Den Haag verhuisde hij diverse keren.
Als beroep had hij kok opgegeven.

1927 Afrika

Op zijn persoonskaart werd geregistreerd dat hij op 5 juli 1927 vertrokken was naar Afrika.

Franse Vreemdelingenlegioen

De registratie in het bevolkingsregister van Den Haag wijst erop dat Eduard Klaui mogelijk in 1927 dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen. Volgens het Memorie van Toelichting van zijn Naturalisatie verzoek uit 1951 was dat al in 1925.

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen aan het eten
Periode 1932 – 1934
[ Coll NLL. Conv. Funck ]

1934 Terugkeer naar Nederland

In 1934 keerde Eduard Klaui naar Nederland, Den Haag, terug. Hij werd geregistreerd als afkomstig uit Marseille.
Bij zijn nationaliteit werd “Statenloos” ingevuld.

Huwelijk

Op 15 september 1937 trouwde hij met Catharina Maria Nelisse.

Naturalisatie

In 1951 diende Eduard Klaui een verzoek tot naturalisatie in. Het Memorie van Toelichting luidde als volgt:

11°.  Eduard Klaui, geboren te ‘s-Gravenhage (Zuidholland) 6 Maart 1897, zonder beroep, wonende te ‘s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

Eduard Klaui, de staatloze verzoeker, genoemd in artikel 1, onder 11°., is een geboren Nederlander.
Hij verloor het Nederlanderschap door in 1925 in Franse krijgsdienst te treden. Verzoeker woont sedert 1934 weder in Nederland en heeft gedurende de oorlogsjaren zijn Nederlandse afkomst niet verloochend. Hij wordt sedert korte tijd gesteund uit openbare kassen.
Zijn kansen op arbeid zullen ten gevolge van zijn naturalisatie stellig toenemen.

Legioen eenheden: 1925 - 1934

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Geboorte Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 420, 06-03-1897, Geboorteakten Den Haag, aktenummer 1073
[2] SGD_19501951_0001981
[3] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Klapheck - Klaver, archief 354-01.0623, inventaris­num­mer
[4] Stamboom