Kleijn, Willem


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kleijn Willem 18-11-1825, Maastricht Kleijn, Mathias Hardy, Anne

Legioen periode: 1846 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1846 [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


1858 Een signalement in het Algemeen politieblad

In Volume 7 van het Algemeen politieblad uit 1858 verscheen “op last van de politie te Rotterdam” op bladzijde 258 onder nummer 287 het signalement van Willem Kleijn, oud 32 jaren, geboren Maastricht.

287. Kleijn, Willem, oud 32 jaren, geboren te Maastricht, kleermaker, lang 1,572 el, aangezigt ovaal, kleur gezond, haar en wenkbr. bruin, oogen lichtbruin, voorhoofd rond, neus en mond gewoon, kin rond.

Deze persoon was 21 April 1846 van het 2de regiment infanterie, waarbij hij in dienst stond, gedeserteerd, had daarna dienst genomen bij het Fransche vreemden-legioen, en was bij zijne terugkomst hier te lande ter zake zijner desertie door de krijgsraad in Noordbrabant veroordeeld tot 3 jaren kruiwagenstraf, te ondergaan in het huis van militaire detentie te Leijden.
Na zijn ontslag te Rott, gekomen tot het ontvangen zijner uitgaanskas, voornemens zich weder in Fransche dienst te begeven; 3 Febr., naar Antwerpen.

Onderzoek

Interessant is dit signalement van Willem Kleijn voor het onderzoek naar deserteurs uit het Nederlandse leger die dienst namen in het Franse Vreemdelingenlegioen, vooral omdat zijn naam niet voorkomt in het gevangenisregister van Tilburg. In Tilburg werd in het gevangenisregister bij deze mannen genoteerd , als laatste woonplaats “Afrika” Deze notitie “Afrika” was een duidelijke verwijzing dat het om voormalige legionairs ging.
In de gevangenisregisters van b.v. Breda ontbreken deze verwijzingen.

Gevangenis registers

Willem Kleijn staat in 1854 geregistreerd, 28 jaar oud, in het gevangenisregister van Eindhoven als deserteur.
Zonder de informatie uit het signalement zou nergens uit blijken dat Willem Kleijn, in het Franse Vreemdelingenlegioen had gediend.

Volgens het signalement uit 1858 was Willem Kleijn toen 32 jaar oud. In 1854, 28 jaar oud, dus zijn geboortejaar was 1825 of 1826.
De combinatie van zijn voor en achtenaam, geboortejaar en plaats leiden naar:


Willem Kleijn geboren op 18 november 1825 te Maastricht als zoon van Mathias Kleijn en Anna Hardy


Legioen eenheden: 1846 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Limburg, Bevolkings­register Register K1, folio 1-199, Kaanders-Knubben, 1880-1890, Maastricht, archief 20.096A, inventaris­num­mer 106, Bevolkingsregister Maastricht, 1880-1890, aktenummer 153
[2] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte Burgerlijke Stand in Limburg, Maastricht, archief 12.059, inventaris­num­mer 26, 19 november 1825, aktenummer 668
[3] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Eindhoven, Deel: 49, Periode: 1854-1856, Eindhoven, archieftoegang 54, inventaris­num­mer 49, Inschrijvingsregister gedetineerden
[4]