Klein, Arie


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Klein Arie 18-04-1901, Rotterdam Klein, Teunis van Vliet, Adriaantje

Legioen periode: 1927 - 1932

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1927 - - / - 1932 / - - / -

Biografie


Jeugd

Arie Klein werd op 18 april 1901 te Rotterdam geboren als zoon van Teunis Klein en Adriaantje van Vliet [1].

1927 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1927 nam Arie Klein, 26 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Marokko, kamelen karavaan voor Marrakech
[Coll. NLL. Conv. Marokko]

1932 Terugkeer Nederland

Ca. 5 jaar later keerde Arie Klein terug naar Nederland.

1937 Huwelijk

Op 4 augustus 1937 trouwde Arie Klein te Rotterdam met Heiltje Catharina van ‘t Hof.

1955 Naturalisatie

In 1955 diende Arie Klein een naturalisatie verzoek in. Het memorie van toelichting luidde:

Arie Klein, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 18 April 1901, pijpfitter, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland;
In artikel 2, onder 1, wordt voorgedragen de verzoeker Arie Klein, die bij zijn geboorte de Nederlandse nationaliteit bezat, doch deze verloor door zich in 1927 in dienst van het Franse Vreemdelingenlegioen te begeven.
Sedert 1932 verblijft hij weder in ons land.
Zijn vrouw en kinderen bezitten de Nederlandse nationaliteit. Als pijpfitter voorziet verzoeker in zijn onderhoud.
Nu ingevolge het Koninklijk besluit van 4 October 1944, Stb. E 127, aan hen, die zich na 10 Mei 1940 zonder Koninklijk verlof in vreemde krijgs- of staatsdienst hebben begeven, het Nederlanderschap kosteloos kan worden teruggegeven, komt het billijk voor om ook degenen, die zich vóór 10 Mei 1940 in niet-vijandelijke dienst hebben begeven ter wille te zijn.
Mitsdien wordt voorgesteld om verzoeker kosteloos te naturaliseren.

Opmerkelijk in dit memorie van toelichting is de omschrijving “niet-vijandelijke dienst”.

Legioen eenheden: 1927 - 1932

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] SGD_19551956_0001447
[2] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Burgerlijke Stand Rotterdam, geboorteakten, Rotterdam, archief 999-01, inventaris­num­mer 1901E, 1901, Nadere toegang op het geboorteregister van de gemeente Rotterdam, aktenummer 1901.3909, folio e093
[3] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Huwelijk Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten, Rotterdam, archief 999-06, inventaris­num­mer 1937L, 04-08-1937, Nadere toegang op het huwelijksregister van de gemeente Rotterdam, aktenummer 1937.3257, folio l030v