Klinkien, Jan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Klinkien Jan 04-10-1905, Dordrecht Klinkien, Jan Hofwegen, Dirkje

Legioen periode: 1929 - 1934

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1929 - - / - 1934 / - - / -

Biografie


Jeugd

Jan Klinkien werd op 4 oktober 1905 te Dordrecht geboren als zoon van Jan Klinkien en Dirkje Hofwegen.

1925 Dienstplicht

Jan Klinkien vervulde in 1925 zeer waarschijnlijk zijn dienstplicht. [Zie P.K. stempel G.D.]

1926 Observatiehuis van Hulp voor Onbehuisden

Op 14 januari 1926, 20 jaar oud, werd Jan Klinkien geregistreerd in het Observatiehuis van Hulp voor Onbehuisden, Vosmaerstraat 1.

Observatiehuis van Hulp voor Onbehuisden in 1914, Vosmaerstraat 1 Amsterdam

Dit observatiehuis bestond sinds 1914, men schreef er destijds het volgende over:


‘In Amsterdam zullen geen jongens meer naar het Huis van Bewaring gaan, om daar in een eenzame cel te worden opgesloten,’ aldus Jonker. Op 20 mei 1914 opent Hulp voor Onbehuisden het zogeheten Observatiehuis, een voorziening voor tachtig jongens aan de Vosmaerstraat 1, bij het Cremerplein in Amsterdam, met aan de achterzijde van het gebouw een grote speelplaats van 1600 m2.

Er staan bij zijn naam nog twee data: 11 januari 1926 en 21 oktober 1926, verder de plaatsnaam Nijmegen en de opmerking “eigen kaart”. Mogelijk verbleef Jan Klinkien enkele maanden in het Observatiehuis en vertrok daarna richting Nijmegen.

1927 Amsterdam, Zwijndrecht en Dordrecht

Op 23 mei 1927 werd Jan Klinkien ingeschreven in het Register Burgerlijke Stand van Zwijndrecht. Als beroep gaf hij loodgieter op. Hij was afkomstig uit Amsterdam en vertrok op 26 maart 1928 richting Dordrecht.

1929 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1929 nam Jan Klinkien dienst bij het Franse Vreemdelingenlegioen.

Waarschijnlijk diende hij zijn contract van 5 jaar uit.

1934 Terugkeer naar Nederland

In 1934 keerde Jan Klinkien terug naar Nederland.
Hij had verscheidene beroepen: badmeester, chauffeur, fabrikant schilderijlijsten, havenarbeider, kasbediende en varensgezel.

1937

Op 28 april 1937 kwam Jan Klinkien vanuit Zwijndrecht naar Rotterdam. Als beroep werd opgegeven varensgezel binnenvaart. Meer dan duidelijk werd op zijn Persoons Kaart (PK) aangeven dat hij in vreemde krijgsdienst was geweest. In deze periode had Jan Klinkien een vreemdelingenpaspoort, wat er kan duidden dat hij in die periode geregeld in het buitenland kwam, mogelijk i.v.m. met zijn werk.

1939 – 1940

Jan Klinkien werd waarschijnlijk in 1939 gemobiliseerd. Hij nam in 1940 deel aan de strijd tegen de Duitsers.

1940-1944

Gedurende de bezetting werd hij door de Duitsers gedwongen chauffeursdiensten te verrichten.
In die periode trouwde hij met Alberdina Seijnen op 4 november 1942 te Amsterdam. Het huwelijk hield niet lang stand en op 13 november 1943 volgde te Amsterdam al de scheiding

1944 Weer dienst in het Nederlandse leger

In 1944 vluchtte hij naar het bevrijde Franse gebied en nam hij wederom dienst in het Nederlandse leger, mogelijk bij de Brigade “Prinses Irene”.

Naturalisatie

2 Jan Klinkien, geboren te Dordrecht (Zuidholland) 4 oktober 1905, badmeester, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland.

De verzoeker Jan Klinkien, genoemd in artikel 2, onder 2, heeft [..] het Nederlanderschap, het-welk hij bij zijn geboorte in 1905 te Dordrecht (Zuidholland) verkreeg, verloren door in dienst te treden van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Nadat hij van 1929 tot 1934 daarbij gediend had, keerde verzoeker naar Nederland terug.
In 1940 vocht verzoeker aan Nederlandse zijde tegen de Duitsers.
Gedurende de bezetting werd hij door de Duitsers gedwongen chauffeursdiensten te verrichten.
In 1944 vluchtte hij naar het bevrijde Franse gebied en nam hij wederom dienst in het Nederlandse leger.
Thans verdient verzoeker als badmeester bij een gemeentelijke inrichting het brood.
Ook deze verzoeker wordt voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.

Legioen eenheden: 1929 - 1934

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bijzondere registers Deel: 2559, Periode: 1897-1934, Amsterdam, archief 5000, inventaris­num­mer 2559, 4 oktober 1905, Bijzondere registers
[2] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-248, 1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, 1880-1940, aktenummer 265612
[3]
[4] 256.1061 Geboorteakten Dordrecht Erfgoedstuk Geboorteakte Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht Inventarisnummer: 1061 Aktenummer: 1002