Kooijman, Albertus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kooijman Albertus Johannes 19-06-1929, Zwolle Kooijman, Jan Pleijzier, Hendrika

Legioen periode: 1951 - 1957

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1951 - Straatsburg / Frankrijk (a) 1957 / Libérable - / -

Biografie


Zitting Krijgsraad 8 oktober 1959

Gedeserteerd uit „ons papieren leger”
Held van Dien Bien Phoe moet 1 maand zitten
Verdachte geprezen als voorbeeldig militair

Begin oktober 1959 verscheen er in drie landelijke dagbladen het verslag van een zitting van de krijgsraad te velde Oost te Arnhem. Aangeklaagde was een 29 jarige sergeant A.J.K. uit Genemuiden. De Volkskrant berichte als volgt:

“ARNHEM, 8 okt. — Zes jaar lang heeft de 29-jarige Nederlandse sergeant A. J. K. uit Genemuiden in het Franse vreemdelingenlegioen gevochten. Hij was als eerste luitenant compagnies commandant van 65 parachutisten die boven Dien Bien Phoe in Indochina naar beneden moesten springen. Hij werd 37 keer gewond, geraakte in communistische gevangenschap, doch werd tegen Chinese krijgsgevangenen geruild. Hij vocht in Tunis, Madagascar, Algiers, kreeg de, onderscheiding Croix d’Honneur en het aanbod om de Franse nationaliteit aan te nemen en als beroepsofficier in het Franse leger te blijven.
Dat laatste weigerde hij. Hij gaf er de voorkeur aan naar Nederland terug; te keren, waar hij donderdag wegens desertie voor de krijgsraad te velde Oost te Arnhem terecht moest staan. Moeilijkheden thuis en in dienst waren de oorzaak geweest, dat de man zich in 1951 in Straatsburg bij het Vreemdelingenlegioen had gemeld.
In Nederlandse dienst had hij te veel vrije tijd gehad en omdat hij graag beroepsmilitair wilde worden, hadden zijn kameraden hem op alle mogelijke manieren dwars gezeten.
Thans was de man overtuigd dat hij nog steeds Nederlander is, omdat hij meende min of meer in NATO-verband tegen de communisten te hebben gevochten.
Dat was ook de mening van zijn huidige commandant, die vol lof was over de militaire capaciteiten van K., die als sergeant dienst doet bij de transporttroepen in de Wittenberg te Amersfoort. De auditeur-militair was echter van mening dat K. door zijn desertie geen waarborg heeft gegeven dat hij wanneer er weer eens moeilijke omstandigheden komen, niet nog eens zal weglopen
Hij eiste daarom zes maanden gevangenisstraf en ontslag uit de militaire dienst”

De initialen A.J.K. verwezen naar Albertus Johannes Kooijman.

Jeugd

Albertus Johannes Kooijman werd op 19 juni 1929 in Zwolle geboren als zoon van Jan Kooijman en Hendrika Pleijzier.

Militaire dienst

In 1951 bevond hij zich als dienstplichtige in militaire dienst. Moeilijkheden thuis en in dienst deden hem besluiten dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Zijn problemen in Nederlandse dienst omschreef hij voor de krijgsraad als volgt: [Hij had] te veel vrije tijd gehad en omdat hij graag beroepsmilitair wilde worden, hadden zijn kameraden hem op alle mogelijke manieren dwars gezeten.

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1951 nam Albertus Kooijman in Straatsburg dienst bij het Franse Vreemdelingenlegioen. In 2014 omschreef hij zijn diensttijd in het Vreemdelingenlegioen als volgt (a).

Algerije

“Ik heb mijn eerste opleiding in Saida gehad in Algerije […]”

Indo China

“[…] vandaar naar de 3e REI in Indo-China […]”

Dien Bien Phu

“[…] daar heb ik verkorte [parachutisten] opleiding gehad in Hanoi bij het eerste beb [1e BEP] en gewond geraakt hangende aan parachute door een mortier scherf dalende boven die bien [Dien Bien Phu].

In de periode van 17 april 1954 tot 29 april 1954 leverde het 3e REI diverse versterkingen aan de ingesloten eenheden in Dien Bien Phu. Deze manschappen werden allen gedropt per parachute, 26 maart 1954 was de laatste keer dat een vliegtuig in Dien Bien Phu had kunnen landen en weer opstijgen.

Albertus Kooijman raakte in krijgsgevangenschap. Na zijn vrijlating ging hij zoals het zelf schreef naar: “[…] het hospitaal in Savannaket in cabodcha [Cambodja] vandaar naar Saigon ook weer in het hospitaal toen ben ik enkele malen aan het front bevorderd. het brevet ben ik in een van de hospitalen kwijt geraakt met vele persoonlijke bezittingen fotos horloge.

Algerije

Bertus Kooijman draagt op deze foto het parade uniform van een Legionair 1ere Classe.
Dit is op basis van de grote (groene) schouderstukken met (rode) franjes en de streep op zijn linkerarm.
Om zijn linker schouder draagt hij twee fourragères.
Het regiments embleem op zijn rechterborst is helaas niet goed te zien mogelijk 1 RE.

“In Afrika oftewel Algiers eerst weer naar Sidi Bel Abbes en Saida, richting Sahara en Nemoers en zo verder. Nog weer twee keer gewond in Algiers was ik weer bij 1er RE”

De medailles, reconstructie op basis van de foto zijn van links naar rechts.
Croix de Guerre T.O.E. (Dapperheidsonderscheiding) 1x toegekent (1 ster) Met grote zekerheid heeft hij deze gekregen in Indo China.
Croix de Value Militair (Dapperheidsonderscheiding) 1x toegekend (1 ster) Met zekerheid heeft hij deze gekregen in Algerije, Marokko of Tunesië.
De volgende is lastig of een herinneringsmedaille voor de oorlog in Indo China of Algerije.
De laatste zichtbare medaille tweede rij met grote ster geeft aan dat Albertus Kooijman ooit ernstig gewond is geraakt.

Militaire dienst

Na het uitdienen van zijn contract bij het Vreemdelingenlegioen, keerde Albertus Kooijman weer terug naar Nederland. Hier kwam hij weer in Militaire dienst. Mogelijk omdat hij ongeacht het feit dat hij inmiddels stateloos was geworden, zijn resterende diensttijd moest volbrengen. Hij diende in deze periode als sergeant bij de transporttroepen in de Wittenberg te Amersfoort.

Voetnote

E-mail correspondentie met Alberts Kooijman in 2014, hij was toen al ernstig ziek en had moeite met schrijven.

Legioen eenheden: 1951 - 1957

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
3 REILegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Croix de Guerre T.O.E. avec etoille
Croix de Valeur Militaire avec etoille
Medaille Coloniale avec agrafe Extreme Orient
Insigne de blesses Militaires


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Genealogieonline.nl
[2] De waarheid 12-10-1959
[3] Algemeen Dagblad 09-10-1959
[4] C47 last flight out of DBP