Koorevaar, Teus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Koorevaar Teunis (a) 1933 (a), Sliedrecht (a) [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1956 - 1960

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1956 [-] Staatsburg (a) / Frankrijk (a) 1960 / Gedeserteerd [-] / [-]

Biografie


Op 16 april 1960 berichtte het “Nieuwsblad van het Noorden” over een de Nederlander Teus Koorevaar die in 1956 dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Volgens het krantenbericht slaagde hij er in 1960, na drie eerdere mislukte desertie pogingen, in naar Nederland terug te keren.

Het bericht heeft de kenmerken van het stereotype verhaal van de jongeman die geronseld werd
en daarna er alles aan deed om uit het Vreemdelingenlegioen te deserteren.

OP VERKEERDE PAARD GEWED
Na 4 jaar vreemdelingenlegioen weer thuis
Avontuurlijke terugtocht na veel pech

(Van onze Rotterdamse correspondent)

1956

Op Tweede Pinksterdag 1956 verliet de toen 23-jarige Sliedrechtenaar Teus Koorevaar na ruzie thuis de ouderlijke woning. Deze week kwam hij weer thuis na vier moeilijke jaren in het Vreemdelingenlegioen te hebben doorgebracht.

Teus vertrok op die Tweede Pinksterdag naar Frankrijk, waarna hij in Straatsburg met een ronselaar in contact kwam.
Koorevaar had geen cent meer en liet zich overhalen.
Hij zette zijn handtekening voor vijf jaar dienst in het legioen en werd ingescheept naar Algerije.

Franse Kazerne in Kehl in Duitsland dicht tegen de grens met Strasbourg in Frankrijk

Na drie maanden merkte hij echter dat hij op het verkeerde paard had gewed en samen met een lotgenoot uit Den Haag smeedde hij plannen om te ontvluchten. Ze doken onder bij een Arabier, maar werden verraden en nog diezelfde nacht volgde de uitlevering aan de opsporingsdienst van het legioen.

Hij kreeg een gevangenisstraf van dertig dagen en als strafmaatregel werden ze ingezet in de strijd tegen de Algerijnse terroristen.
Enige tijd liep hij in het gareel, maar weer deed hij een poging om te ontsnappen. Weer werd hij door een Arabier verraden en er volgden weer zware straffen.

1958

In 1958 kreeg hij verlof en met enige legionairs ging de reis naar Frankrijk. Toen de verloftijd om was en men zich weer naar Afrika zou inschepen zag Koorevaar zijn kans schoon, maar voor de derde maal ging het mis.

Hij kreeg een nieuwe standplaats aan de Middellandse Zee en daar maakte hij kennis met twee Nederlandse matrozen wier schip in de haven lag. Zij beraamden een plan om Teus mee te nemen maar het ging niet zo eenvoudig, omdat de kaden zwaar werden bewaakt. Toch gelukte het hem zwemmend het schip te bereiken en hij verstopte zich achter een stel olievaten. Op het appèl werd hij echter gemist en het Hollandse schip werd doorzocht. Teus was onvindbaar. Een dag later vertrok het schip naar Gibraltar en tijdens de zeereis werd hij door de matrozen “ontdekt”.

In Brussel leverde de kapitein hem over aan de autoriteiten.
Deze week kon Teus, na veel formaliteiten, de grens bij Ossendrecht passeren.
Hij is deze week weer aan het werk gegaan.
Hij heeft voorgoed zijn bekomst van het legioen.

Legionair van het Franse Vreemdelingenlegioen in 1958
Arzew, Algerije
[ Coll. NLL. Conv. Hitzert, Gerard ]

Discussie

Op basis van het krantenbericht dat een dag eerder ook door de Telegraaf was gepubliceerd, kwam Teun, waarschijnlijk voluit Teunis, uit Sliedrecht en was toen hij dienst nam in het Vreemdelingenlegioen 23 jaar oud, dus geboren in 1932 of 1933.
Vergeleken met andere Nederlanders nam hij redelijk ver van huis dienst in het Legioen, niet zoals in de meeste gevallen in Lille, maar in Straatsburg.
Veel jonge Duitsers namen hier dienst omdat ze bij Kehl am Rhein slechts de brug over de Rijn over hoefden te steken om in Straatsburg te komen waar een rekruteringsbureau van het Legioen was. Verder was het een tijd lang mogelijk om direct bij Franse kazerne in Kehl am Rhein dienst te nemen.

Redelijk ongeloofwaardig in het krantenbericht is het feit dat men een legionair, die tot twee keer toe een desertie poging had ondernomen, op verlof naar Frankrijk zou zijn gestuurd.

Legioen eenheden: 1956 - 1960

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Delpher