Kramer, Franciscus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kramer Franciscus 08-04-1900, Amsterdam Kramer, Pieter Jan Nicolaas Idzenga, Antje

Legioen periode: 1923 - 1937

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
5690 1923 - - / - 1937 / - - / -

Biografie


Jeugd

Franciscus Kramer werd op 8 april 1900 te Amsterdam geboren als zoon van Pieter Jan Nicolaas Kramer en Antje Idzenga.

1920 Militie Lotingsregister

In 1920 werd Franciscus Kramer ingeschreven in het Militie Lotingsregister te Nieuwer Amstel.

Loteling
Loting in 1920 te Nieuwer Amstel, provincie Noord-Holland (Nederland)
Franciscus Kramer, geboren op 8 april 1900 te Amsterdam.

1924 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1924 nam Franciscus Kramer, 24 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Embleem van het 4e REI.
Vanwege de legering van het 4e REI in Marrakech Marokko zijn op het embleem de minaret van de grootste moskee van Marrakech, de Koutoubia zichtbaar en gestileerd het Atlas gebergte.

1936

Op 8 december 1936 deed de Nederlandse Consul Generaal in Parijs navraag bij het Franse Ministerie van Buitenlandse zaken naar Franciscus Kramer. Zeer waarschijnlijk was het verzoek om navraag te doen afkomstig van de vader van Franciscus Kramer.
Drie maanden later werd meegedeeld dat Franciscus Kramer zich in goede gezondheid bevond bij de 7e compagnie van het 4e REI te Marrakech Marokko.
In de marge van de originele brief werd geschreven:
op 6 Maart 1937 heeft het C-G [Consul Generaal] den Vader van Kramer met den inhoud van dit schrijven in kennis gesteld

Ministere des Affaires Etrangeres
Sous Direction
des Chancelleries et du Contentieux
Ier Bureau

REPUBLIQUE FRANCAISE

Par note en date du 8 décembre 1936, M. le Consul Général des Pays-Bas à Paris a demandé des nouvelles du légionnaire KRAMER Franciscus – Mle 5690 –
Le Ministère des Affaires Etrangères a l’honneur de faire savoir à la Légation des Pays-Bas que l’intéressé est présent et en bonne santé à la 7e Compagnie du 4e régiment étranger à Marrakech (Maroc).
La Légation voudra bien trouver, sous se pli, les deux annexes qui étaient jointes à la note précitée du Consulat Général ./.
PARIS, le 3 mars 1937

LEGATION DES PAYS-BAS
à PARIS

op 6 Maart 1937 heeft het C-G den Vader van Kramer met den inhoud van dit schrijven in kennis gesteld.

1937 terugkeer naar Nederland

In 1937 keerde Franciscus Kramer, na een diensttijd van zeker 12 jaar, terug naar Nederland.

1939 Het verloren vaderland, door Rudolf van Reest.

In 1939 verscheen in Nederland de roman “Het Verloren Vaderland” door Rudolf van Reest bij uitgeverij Bosch & Keuning. Rudolf van Reest was een  pseudoniem van Karel Cornelis van Spronsen (1897-1979).
In de inleiding staat geschreven:

„De stof voor dezen roman over het Fransche Vreemdelingenlegioen werd bijeengebracht door den heer F. Kramer te Laren, die twaalf jaar lang legionair was en vijf en een half jaar als zoodanig het Fransche leger in Marokko heeft gediend. Alles wat in het boek betrekking heeft op het Vreemdelingenlegioen is aan de feiten ontleend en historisch betrouwbaar. De romantische inkleeding komt voor rekening van den auteur.”

Vrijwel zeker gaat het hier om Franciscus Kramer, het initiaal van zijn voornaam, de 12 jaar in het legioen, en de verwijzing dat hij in Marokko diende wijzen hierop.

1965 Naturalisatie

In 1965 diende Franciscus Kramer een verzoek tot naturalisatie in.
Zijn memorie van toelichting luidde:

Kramer, Franciscus, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 8 april 1900, vertegenwoordiger en verslaggever, wonende te Laren, provincie Noord-Holland;
Franciscus Kramer, de verzoeker, genoemd onder 8, werd in 1900 te Amsterdam als Nederlander geboren. Hij verloor zijn nationaliteit in 1924 door in dienst te treden bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Sedert 1937 is verzoeker weer hier te lande gevestigd.
Als vertegenwoordiger en verslaggever voorziet hij in het onderhoud van zich en zijn Nederlandse echtgenote.

Legioen eenheden: 1923 - 1937

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
4REI 7 Marrakech MarokkoLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Noord-Hollands Archief te Haarlem (Nederland), Militairen Militie - Lotingsregisters, Nieuwer Amstel, archief 23, inventaris­num­mer 364, 1920
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten Deel: 230, Periode: 1902-1921, Amsterdam, archief 5008, inventaris­num­mer 230, 8 april 1900, Bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten
[3] Gereformeerd jongelingsblad; orgaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag jrg 51, 1939-1940, no 2, 08-09-1939