Kühn, Cornelis


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kühn Cornelis 14-01-1936, Sassenheim Kühn, Jan van Bostelen, Beatrix

Legioen periode: [-] - 1960

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] 01-12-1960 / Overleden Oued al Abd / Algerije

Biografie


Op 16 januari 1963 berichtte de “Nieuwe Winterswijksche courant” en “De Telegraaf” over het feit dat de ouders, van een man die dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen, pas twee jaar na dato bericht kregen van het overlijden van hun zoon.
Zijn naam was volgens deze artikelen Jan Kühn en hij zou de jongste zoon in het gezin zijn.

Nieuwe Winterswijksche courant
16-01-1963

Zoon stierf in Algerije: 2 jaar later bericht
Van een onzer verslaggevers
SASSENHEIM, woensdag
Pas eergisteren kreeg de famillie Kühn te Sassenheim bericht van het overlijden van hun jongste zoon Jan, twee jaar geleden in Algerije.
De jongeman had dienst genomen in het Vreemdelingenlegioen.
De Nederlandse diplomatieke dienst ontkent elke schuld aan de vertraging van het overlijdensbericht van Jan Kühn.
Hij was geen Nederlander meer “doordat hij in vreemde krijgsdienst was getreden”, zo zegt men.

„Dat weet men bij het Vreemdelingenlegioen ook, en voor zulke berichten wendt men zich voorzover wij weten altijd direct tot de ouders en niet tot ons”.

Ook bij de Franse ambassade in Den Haag bleek men onkundig van het bericht en de vertraging die het heeft ondergaan.

Legionnaires in Algerije,
omstreeks 1960
[ Illustratie ]

Onderzoek

Rende van de Kamp had mij op 16 mei 2023 op het krantenbericht geattendeerd. In mijn archief vond ik een E-mail uit 2017 van een ver familielid van de familie Kühn die mij destijds vroeg of ik kon helpen met het achterhalen van meer informatie over deze overleden legionair. De naam van de legionair die dit familielid opgaf was Cornelis Kühn.

Jeugd


Cornelis Kühn werd geboren 14 januari 1936 in Sassenheim als zoon van Jan Kühn en Beatrix van Bostelen.
Zijn ouders waren op 11 januari 1923 in Leiderdorp getrouwd en ze kregen 12 kinderen.
De jongste daarvan een zoon heette Johannes en werd op 1 mei 1941 geboren maar overleed 11 maanden oud in 1942. [1].
Wellicht dat hier de oorzaak van de verkeerd gemelde voornaam en positie in het gezin vermeld in het krantenbericht ligt.
Cornelis Kühn was het negende kind.

Vreemdelingenlegioen

Cornelis Kühn is op de Gezinskaart op naam van vader Jan Kühn geregistreerd als diegene die op 1 december 1960 kwam te overlijden.
Wanneer Cornelis Kühn dienst genomen heeft in het Franse Vreemdelingenlegioen is tot nu toe onbekend.
Hij overleed bij Oued-El-Abd in Algerije.
Aangezien in het artikel “overleden” staat en niet gesneuveld, was zijn dood waarschijnlijk niet het gevolg van een gevechtshandeling.
Op de Gezinskaart staat verder nog bij de gegevens van Cornelis Kühn vermeld:
“Geen akte overlegd, zie Archiefkaart”.

Legioen eenheden: [-] - 1960

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Erfgoed Leiden en omstreken te Leiden, BS Overlijden Archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Sassenheim, 1811 - 1950, Deel:…, Sassenheim, archief 0661, inventaris­num­mer 38, 24 april 1942, Overlijdensakten 1941-1950, aktenummer 37
[2] Zoon stierf in Algerije: 2 jaar later bericht. "De Telegraaf". Amsterdam, 16-01-1963, p. 2.