Kuipers, Jan Willem


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Kuipers Jan Willem 09-05-1888, Wolvega Kuipers, Hendrik Kuiper, Baukje

Legioen periode: 1913 - 1915

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
13931 1913 [-] Nancy / Frankrijk 20-08-1915 / Mort pour la France (overleden aan oorlogsverwondingen) Seddul Bahr / Turkije

Biografie


Op 20 augustus 1915 werd Jan Willem Kuipers geraakt door een vijandelijke kogel en overleed in Sedd ul Bahr, Turkije aan de gevolgen hiervan.

Dardanelles 1915 La section de mitrailleuses du lieutenant Dumenieu brise une attaque turque à Sebdoul-Bahr, le 1er mai 1915. Aquarelle de Toussaint

Jeugd

Jan Willem Kuipers werd geboren op 9 mei 1888 als zoon van Hendrik Kuipers en Baukje Kuiper.

Franse Vreemdelingenlegioen

1913

In 1913, 25 jaar oud, had hij in Nancy vrijwillig dienst genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1915 Dardanellen

In 1915 was hij ingedeeld bij een eenheid van het Franse Vreemdelingenlegioen dat deel nam aan de gevechten op de Dardanellen. Dit “Bataillon de Légion d’Orient” later officieel het “Bataillon de marche de Légion étrangère en Orient” werd op 1 maart 1915 opgericht met als bestemming het Oostfront.
Op 2 maart 1915 verliet het Bataillon Algerije met als bestemming de Balkan. Na enkele tussenstops ontscheepte het Bataillon op 28 april 1915 te Cap Helles, Seddülbahir.

Parc à munitions turc à Sed ul Bahr
Photographie de presse, François Masnou

Van 1 juli tot 30 september 1915 nam het Bataillon deel aan de gevechten op de Dardanellen bij Gallipoli.

26 mei 1915 Nederlandse Pers

DE OORLOG, De Dardanellen. De actie der Bondgenoten.
(Van onzen bijzonderen militairen medewerker). (Met twee schetsen).
Een maand na de landing.
De laatste bespreking, welke ik aan deze (operatie wijdde, dateert van den 2den Mei. Daarbij merkte ik op: een landing als zodanig slaagt meestal, daarna wordt de gelande vijand meestal in zijn landingsstrook opgesloten. Dit schijnt thans het lot van dr bij Sed-ul-Bahr gelande Engelschen en Franschen te zijn.

[…]
Een zeer „gemêleerd” en „cosmopolitisch” gezelschap is hier bij elkaar. Het kon wel een volkerenslag heten, zegt dan ook terecht de bekende Engelse oorlogscorrespondent Ashmead Bartlett, wiens levendige beschrijvingen men zich wellicht nog uit den Balkan-oorlog zal herinneren.
Doel van de aanval van der verbonden troepen was de Atschi Baba, de berg ten Noorden van Sed-ul Bahr (de hoogtecijfera op de schets zijn meters) en van het dorp Krithia.
In het Engelsche leger vochten mede: Engelsen, Schotten, Ieren, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Sikhs, Pandzjabi’s en Goerka’s;
in het Franse leger: Fransen, Algerijnen, Zouaven, Goumiers, Senegalezen en
het meest heterogene troepenkorps ter wereld: het beruchte vreemdelingenlegioen.
[…]

1915 Nancy, registratie overlijden

Het overlijden van Jan Willem Kuipers werd ingeschreven in het bevolkingsregister van Nancy

1922 Onderscheiding

In 1922 werd Jan Willem Kuipers postuum onderscheiden met het Croix de Guerre.

KUIPERS (Guillaume), mle 13931, soldat: brave légionnaire.
Tombé glorieusement pour la France á Sedd-ul-Bahr, le 20 août 1915.
Croix de guerre avec étoile de bronze.

[ Journal Officiel de la République Française 1er Juin 1922 p. 2298

Legioen eenheden: 1913 - 1915

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
RMA 3 9Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Croix de guerre avec étoile de bronze 01-07-1922


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] AlleFriezen te Leeuwarden, BS Geboorte Burgerlijke Stand Weststellingwerf - Tresoar, Bron: boek, Deel: 1050, Periode: 1888, Weststellingwerf, archief 30-41, inventaris­num­mer 1050, 12 mei 1888, Geboorteregister 1888, aktenummer 208
[2] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Sneek, Sneek_499_1882-1906
[3] De nieuwe courant 26-05-1915