Leenders, Andreas


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Leenders Andreas Gerardus 12-08-1922, Tegelen Leenders, Mathieu Peter Hubert Hovens, Maria Hubertina

Legioen periode: 1948 - 1954

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 16-07-1948 [-] [-] / [-] 08-11-1954 / [-] [-] / [-]

Biografie


1965 “Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan”

In 1965 werd het Nederlanderschap verleend aan Laszlo Ferenc Boros en 24 anderen.
Bij deze 24 anderen bevond zich onder nummer 9

9
Leenders, Andreas Gerardus, geboren te Tegelen (Limburg) 12 augustus 1922, portier, wonende te ‘s-Gravenhage, provincie Zuid-Holland;

Het memorie van toelichting van Andreas Leenders was als volgt:

De oud-Nederlander Andreas Gerardus Leenders, genoemd onder 9, werd in 1922 te Tegelen geboren. Ook deze verzoeker verloor het Nederlanderschap door dienstneming in het Franse Vreemdelingenlegioen, en wel in 1948. Afgezien van de tijd in het legioen doorgebracht, heeft verzoeker steeds in Nederland gewoond.
Hij werkt als portier.

Jeugd

Nieuwe Venlosche courant 19-08-1922

In de Nieuwe Venlosche courant van 19 augustus 1922 werd volgend bericht over de geboorte van Andreas Leenders gevonden. Vrijwel altijd werd in dit soort berichten de naam van de moeder vermeld. Hier echter lijkt het er sterk op dat de initialen van de voornamen van zijn vader vermeld werden en niet die van zijn moeder.
Vrijwel zeker was zijn vader Mathieu Peter Hubert Leenders en zijn moeder Maria Hubertina Hovens [1].

NSKK

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou Andreas Leenders dienst genomen hebben bij het Nationalsozialistische Kraftfahrkorps.


Propaganda in de Nederlandse Pers
NSKK school te Zeist
Algemeen Dagblad 11-05-1943

Franse Vreemdelingenlegioen

1948

Op 16 Juli 1948 nam Andreas Leenders, 25 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Nadat zijn eerste verbintenis van 5 jaar er op zaten, in 1953, tekende hij voor nog een jaar bij.

1956 Ministerie van Justitie

In 1956 kreeg Andreas Leenders die toen in Den Haag leefde een schrijven van het Ministerie van Justitie aan met de navolgende inhoud: 

Onder verwijzing laatstelijk naar nevenvermeld schrijven deel ik U mede dat blijkens van het Franse Ministerie van Buitenlandse zaken ontvangen bericht U van 16 juli 1948 tot 8 november 1954 zonder onderbreking dienst heeft gedaan bij het Fransche Vreemdelingen Legioen. Uit dit antwoord kan worden opgemaakt dat zoals dezerzijds reeds eerder is gesteld, U na beëindiging van het op of omstreeks 16 juli 1948 aangegane dienstverband, de verbintenis, vrijwillig hebt voortgezet. Tenzij U kunt aantonen dat niet vrijwillig doch krachtens een algemene verplichting de dienst bij het Fransche Vreemdelingen Legioen te hebben voortgezet moet U  geacht worden het Nederlanderschap te hebben verloren.

Een best wel bijzonder schrijven.
Het lijkt erop dat volgens deze ambtenaar Leenders niet zijn Nederlanderschap had verloren toen hij in 1948 dienst had genomen in het Vreemdelingenlegioen, maar pas toen hij na 5 jaar, dus in 1953, vrijwillig bijtekende. Zo lijkt het erop dat die eerste verbintenis, niet vrijwillig was en hij daarmee niet zijn Nederlandschap zou hebben verloren.
Enige optie is nog dat Andreas Leenders voor de die eerste verbintenis vooraf aan de Koningin om toestemming had gevraagd.

Legioen eenheden: 1948 - 1954

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Gemeentearchief Venlo, BS Huwelijk Venlo, archief 12.112, inventaris­num­mer 28, aktenummer 20
[2] CABR-dossiers