Loobeek, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Loobeek Jean Joseph 07-01-1873, Goes Loobeek, Kasper Kegel, Clasina

Legioen periode: 1914 - 1914

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
20844 23-08-1914 S/Intendance C Parijs / Frankrijk 22-10-1914 / Reforme No. 2 Orleans / Frankrijk

Biografie


Op 23 augustus 1914 nam Johannes Loobeek, 41 jaar oud, vrijwillig dienst voor de duur van de oorlog bij Sous Intendance C [in Parijs].
Binnen de Franse Militaire Administratie werd zijn eerste voornaam als Jean en zijn achternaam als Loobeck geschreven.
Hij werd ingedeeld bij het 2e Regt Etranger en kreeg als numero matricule 20844.
Twee dagen later, op 25 augustus 1914, kwam hij bij zijn eenheid (corps) aan.
Lang zou het echter niet in dienst van het vreemdelingenlegioen blijven.
Op 22 oktober 1914, werd hij door een Commissie in Orleans afgekeurd op basis van niet tijdens de dienst opgelopen gebreken (Reforme No2).

Jeugd

1873


Johannes Josephus Loobeek werd op 7 januari 1873 in Goes geboren als zoon van n zijn geboorteakte uit Goes van Kasper Loobeek en Clasina Kegel [7]. Zijn ouders waren op 3 augustus 1871 te Goes getrouwd.

1874 Overlijden moeder

Zijn moeder Clasina Kegel overleed op 3 mei 1874 te Goes [7].


Zijn vader hertrouwde op 8 juni 1876 met Maria Christina Boel [1].
In diverse registraties treffen we Johannes Josephus Loobeek verder aan als Jean Joseph.
In o.a. de Brabantse gemeente Wouw werd hij als Jean Joseph Loobeek geregistreerd.
Aangezien Maria Christina Boel hier als vrouw van zijn vader Kasper Loobeek staat geregistreerd staat bij de indexering incorrect aangegeven dat Maria Christina Boel de moeder van Johannes Loobeek was.

Anderhalve maand na het hertrouwen van zijn vader, verhuisde Johannes Loobeek op 29 juli 1876 naar Heinkenszand. In 1883 werd hij daar uitgeschreven met als nieuwe woonplaats Bergen op Zoom.

Van beroep werd Jean Loobeek kleermaker.
Al jong ging hij naar Brussel in België, waarschijnlijk omstreeks 1883.
Op basis van een Belgisch vreemdelingendossier was hij in 1899 al meer dan 18 jaar woonachtig in België.
Wel keerde hij af en toe naar huis b.v. op 7 september 1889 vestigde hij zich in Wouw, afkomstig uit Brussel om op 11 april 1890 weer naar Brussel te vertrekken.

1892 – 1893 Inschrijving militair

Bij zijn inschrijving als dienstplichtig militair in 1892 in Wouw stond hij ook ingeschreven als woonachtig in Brussel.
Hij werd in 1892 tot den dienst aangewezen.

Registratie Johannes Loobeek in Militie register in Wouw.

Frankrijk, Parijs

Waarschijnlijk emigreerde Johannes Loobeek op zeker moment naar Frankrijk, waar hij in 1914 in Parijs dienst zou nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1916 Naturalisation en dienstplichtig

In 1916 kreeg Jean Loobeek de Franse Nationaliteit.

Aankondigen van Naturalisaties in de Franse Staatscourant, als No 6 Johannes Loobeek.
Vrijwel alle in dit deel van de lijst genoemde personen zijn net als Johannes Loobeek Legionnaires.


Hierdoor werd hij dienstplichtig en mobilisabel.
Ondanks eerder in 1914 in Orleans voor dienst te zijn afgekeurd werd hij opgeroepen en goedgekeurd voor dienst bij een administratie eenheid, de 22e Section de commis et ouvriers militaires d’administration (COA).
Deze was werkzaam voor het “Gouvernement militaire de Paris”.

Versailles. Manutention de la 22e Section de commis et Ouvriers militaires d’administration
Legioen eenheden: 1914 - 1914

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2 RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] West Brabants Archief te Brabant, Bevolkings­register Archief van de gemeente Wouw, 1811-1927, Bron: boek, Deel: 3677, Periode: 1880-1890, Wouw, archief roo - 0399, inventaris­num­mer 3677, Bevolkingsregister Wouw, 1880-1890, Deel B, namen F-L., folio 345
[2] Naturalisation Le 07 août 1916 Numéro de décret: Bulletin Nº 184 Décret Nº 25670
[3] Rijksarchief België (Brussel), Vreemdelingendossiers Ministerie van Justitie. Bestuur Openbare Veiligheid. Dienst Vreemdelingenpolitie. Alfabetische Steekkaarten van de Individuele dossiers geopend tussen 1835 en 1912 (dossiers nrs. 1-999.999); archiefblokken 1538, 1534 en 1535 met T 413., Brussel
[4] InventarisNr. 481#95946 Vreemdelingendossiers
[5] Zeeuws Archief te Middelburg, BS Geboorte Goes geboorteakten burgerlijke stand, Goes, archieftoegang 25, inventaris­num­mer GOE-G-1873, 07-01-1873, aktenummer 3
[6]
[7] Zeeuws Archief te Middelburg, BS Overlijden Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, (1796) 1811-1980, Goes, archieftoegang 25, inventaris­num­mer GOE-O-1874, 1874, Goes overlijdensakten burgerlijke stand, aktenummer 67
[8] Zeeuws Archief te Middelburg, BS Huwelijk Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, (1796) 1811-1980, Goes, archieftoegang 25, inventaris­num­mer GOE-H-1871, 03-08-1871, Goes huwelijksakten burgerlijke stand, aktenummer 41
[9] Zeeuws Archief te Middelburg, BS Huwelijk Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, (1796) 1811-1980, Goes, archieftoegang 25, inventaris­num­mer GOE-H-1876, 08-06-1876, Goes huwelijksakten burgerlijke stand, aktenummer 30