Maas, Jacob


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Maas Jacob 16-09-1899, Kempen (Duitsland) -, - -, -

Legioen periode: 1936 - 1940

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
66044 11-05-1936 - - / - 29-07-1940 / Verbintenis ontbonden verklaard (FFL) - / -

Biografie


Jacob Maas werd op 16 september 1899 in Kempen (Duitsland) geboren.

KNIL

Jacob Maas neemt in 1917, ca. 18 jaar oud, vrijwillig dienst bij bij het Nederlansch Indische leger als huzaar. Vanwege een incident met een officier, werd hij uit dienst verwijderd.
In 1928 keerde hij terug naar Nederland.

Vreemdelingenlegioen

Op 11 mei 1936, 36 jaar oud, nam hij dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Zijn No Matricule au Corps werd 66044.

13 DBLE, Narvik

In 1940 ging Jacob Maas met zijn nieuwe eenheid de 13e DBLE naar Noorwegen, inscheping in Brest op 24 april 1940 en werd bij Narvik ingezet in de strijd tegen de Duitsers. Zijn eenheid viel terug op Frankrijk en kwam via Brest in de Bretagne, inscheping 18 Juni 1940, in Plymouth Engeland terecht.
De legionairs van de 13e DBLE werden voor de keuze gesteld: dienst nemen bij De Gaulle en de zgn. Vrije Fransen of terug naar Afrika. De definitieve lijst werden opgesteld op 29 juni 1940.
De Legionairs die besloten hebben terug te kregen naar Afrika vertrokken op 1 juli 1940 naar Bristol en kwamen op 10 juli 1940 in Casablanca aan.
De Legionairs die besloten hebben zich bij de Gaulle aan te sluiten la « dissidence » werden ondergebracht in een nieuwe eenheid de 14e DBLE, deze eenheid vertrok op 29 augustus 1940 naar Liverpool.

Dienst bij de Nederlandse troepen in Groot-Brittannië.

Jacob Maas met nog vijf andere Nederlandse legionairs weigerden echter beide en dat kwam hen op zes weken internering te staan [1]. Internering waarschijnlijk in Swanwick Camp, No 13, in Derbyshire.
Op 13 september 1940 werden de zes oud-legionairs benaderd door een Nederlandse officier i.e. Kapitein L.J.A. Schoonenberg die vroeg of zij mogelijk dienst zouden willen nemen bij de Nederlandse troepen in Groot-Brittannië.
In een brief van 17-09-1940 van de Kapitein L.J.A. Schoonenberg aan de Minister van Defensie London, bericht Schoonenberg de Minister over enkele Nederlandse ex-legionairs die zich op dat moment in Engeland bevinden en mogelijk dienst zouden willen nemen bij de Nederlandse troepen in Groot-Brittannië. [3]
Schoonenberg schreef :
“Deze zes ex-legionaires hebben deel uitgemaakt van een brigade van het Fransche Vreemdelingen Legioen welke naar Narvik werd gezonden om aan de campagne aldaar deel te nemen. Na de ontruiming van Noorwegen door de Geallieerden zijn de restanten van de Brigade naar Frankrijk getransporteerd van waaruit zij, na een kortstondig verblijf aldaar naar Engeland werden overgebracht om tenslotte in Hayes Camp te worden gestationeerd. Na den Fransch-Duitschen wapenstilstand zijn de verbintenissen van de legionaires met den Fransche staat ontbonden verklaard. Ten aanzien van de ex-legionaires is als volgt gehandeld. Een gedeelte, dat de wensch daartoe te kennen had gegeven, is op transport gesteld naar Frankrijk. Een bescheiden aantal heeft zich aangesloten bij Generaal de Gaulle. De geringe animo om zich te scharen onder den banier van de Generaal de Gaulle was volgens de verklaring van de Nederlanders te wijten aan het lafhartige gedrag der Fransche Officieren in Noorwegen.
Uit de ex-legionaires van respectievelijk Poolsche, Czechische en Belgische nationaliteit is door Officieren van de betrokken landen een keuze gedaan voor opname in de strijdkrachten van die landen.
Daarnaast is door het Britsche War Office aan hen, die zich daartoe genegen verklaarden de gelegenheid opengesteld zich te verbinden bij een Britisch Foreign Pioneer Corps”.

Britisch Foreign Pioneer Corps

Jacob Maas laat Kapitein L.J.A. Schoonenberger weten er de voorkeur aan te geven naar het “Pioneer Corps” over te gaan. Of Jacob Maas uiteindelijk tot het Pioneer Corps is toegelaten is niet bekend.

Legioen eenheden: 1936 - 1940

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
13 DBLELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen