MARS, Gerard


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Mars Gerard ca. 1927, Den Haag (a) -, - -, -

Legioen periode: - - 1947

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- - - - / - 12-1947 / Deserteur "Marechal Joffre" / -

Biografie


De naam Gerard Mars wordt genoemd in diverse overeenkomstige krantenartikelen van 30 december 1947.
De koppen luidden “Hollander ontvluchtte het legion”, “Ontsnapt uit het Vreemdelingenlegioen”, “Deserteurs sprongen in zee”, “Liever zwemmen dan vechten” en
“LIEVER STERVEN DAN IN HET VREEMDELINGENLEGIOEN”.
Gerard Mars zou 20 jaar oud zijn en afkomstig of woonachtig in Den Haag.
De kranten berichten als volgt: “Tien leden van het Franse vreemdelingenlegioen, waaronder de 20-jarige Nederlander Gerard Mars uit Den Haag, zijn van ‘t Franse troepentransportschip “Marechal Joffre”, dat op weg was naar Indo-China, in zee gesprongen, en hebben behouden bij Sitiawan de kust van West-Malakka bereikt.

Gerard Mars was naar Marseille gegaan, volgens zijn verhaal, om zijn broer uitgeleide te doen, die naar Batavia vertrok. Door geldtekort was hij in moeilijkheden geraakt en later was hij ingelijfd bij het vreemdelingenlegioen. Zijn lotgenoten waren zes Italianen, twee Zwitsers, en een Duitser. De Zwitsers verklaarden resp. in dronkenschap en als illegal immigrant te zijn gearresteerd. De Duitser was twee jaar vrijwilliger geweest en ontdekte toen dat hij voor vijf jaar getekend had. De Italianen waren wegens illegale immigratie in Marseille gearresteerd en voor de keuze gesteld: de gevangenis of het legioen.
Allen zeiden liever te sterven dan naar de troep terug te keren.
Enkele artikelen voegen er nog aan toe dat de 10 deserteurs drie dagen op een vlot zonder eten en drinken hadden vertoefd.

Vier „Legionnaires” springen over boord
Opgepikt en naar Batavia gebracht

Nog geen week later, verscheen er weer een bericht over een soortgelijke desertie, ditmaal 4 man waaronder 2 Nederlanders.
Met de „Eerens” van de K. P. M. zijn vorige week een viertal leden van net Franse Vreemdelingenlegioen naar Batavia gebracht. Evenals hun collega’s, die in Malakka terecht kwamen, zijn zij afkomstig van het Franse transportschip „Maréchal Joffre”, dat met een troepentransport van Oran op weg is naar Indo- China.

Uit de verhalen van de vluchtelingen kan worden opgemaakt, dat de legionnaires veelal overboord springen, als het land ln zicht is. Zij willen liever verdrinken, dan hun lot afwachten op de plaats van bestemming. Reddingspogingen worden niet ondernomen. Indien een legionnaire over boord springt, geeft het schip een paar signalen en daarmee is het afgelopen.
Het viertal vluchtelingen, dat te Batavia aankwam, bestaat uit 2 Nederlanders, een 18-Jarige Deen en een Oostenrijker. Op goed geluk hadden zij berekend bij Sabang te zijn en, toen zij de lichtjes op de wal zagen, waren zij over boord gesprongen. Na meer dan een uur zwemmen kwamen zij aan land, doch niet te Sabang, maar op een eiland, dat zij niet kenden. Een Nederlandse marineboot, die de volgende dag langs kwam, pikte de legionnaires op en bracht hen naar Batavia. Over hun lot zal nog nader worden beslist.
Wie deze 2 Nederlanders zijn is tot nu toe niet bekend.

Dagblad voor Amersfoort, 30/12/1947; p. 3/4
Nieuwe courant, 30-12-1947
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 05-01-1948
Notes:
Sabang is de meest westelijk gelegen stad van Indonesië en maakt deel uit van de provincie Atjeh
m.s. De Eerens (1947-1961, 2169 BRT) vrachtschip van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (K.P.M.).

Legioen eenheden: - - 1947

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen