Martens


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Martens [-] [-], Meerlo [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1831 - 1854

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1831 [-] [-] / [-] 1854 / [-] [-] / [-]

Biografie


Op 20 oktober 1857 berichtte de Rotterdamsche courant het volgende:

LI. vrijdag is van Veenhuizen te Assen gevankelijk binnengebracht de persoon van Martens, laatstelijk bedelaarskolonist aldaar, geboren te Meerlo in Limburg, die in 1831 met wapenen en equipementstukken uit Maastricht van de 14de afdeeling is gedeserteerd , vervolgens in Algiers gediend heeft en eindelijk bij het Engelsche vreemdenlegioen in de Krim dienst heeft gedaan.

Jeugd

Martens werd geboren te Meerlo in Limburg

14de afdeling te Maastricht

Hij diende bij de 14de afdeling te Maastricht.

Daar deserteerde hij in 1831.

Franse Vreemdelingenlegioen

Zeer waarschijnlijk nam hij toen dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Het krantenartikel noemt namelijk dat hij in Algiers gediend had.

Prise de Constantine (1837)
Afbeelding uit een serie verzamelplaatjes van het Franse kauwgom merk Globo

Krim

Volgens datzelfde krantenartikel ging Martens daarna in dienst bij de Engelsen, waarmee hij in de Krim diende.

Terugkeer naar Nederland, Veenhuizen

Terug in Nederland kwam Martens in Veenhuizen terecht.


Legioen eenheden: 1831 - 1854

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen