Meijer, Walterus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Meijer Walterus 11-03-1900, Amsterdam Meijer, Walterus Bakker, Pietertje

Legioen periode: 1922 - 1945

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
22789 (a) 1922 [-] [-] / [-] (a) 1945 / Libérable [-] / [-]

Biografie


Oom Walter en Franse kruiser

Oom Loek was een keer met Oom Walter in Amsterdam aan het rondscharrelen toen ze bij het IJ aankwamen. Daar lag een Franse (militaire-) kruiser.
Toen ze de boot naderden, vielen de onderscheidingen van Oom Walter op.
Onmiddellijk werd het schip met een fluitsignaal in opperste staat van paraatheid gebracht en voor ze de loopplank hadden bereikt was er al een erehaag.
We (Oom Walter) werden als “opperbevelhebbers” behandeld en kregen een exclusieve rondleiding op het schip.

In dit soort anekdotes leeft Oom Walter voort in de familie Meijer.
De betreffende onderscheidingen, waarmee Oom Walter, volgens een andere overlevering vaak op 4 mei met de Franse vlag op de dam stond, zijn in de familie bewaard gebleven.
Het Parool zou er zelfs eens een foto van hem bij de 4 mei viering gepubliceerd hebben.

De onderscheidingen van Walterus Meijer in typische Franse opmaak, hangend aan lint.
Van links naar rechts:
De Medaille Militaire
Het Croix de guerre 1939-1945 met palm
Het Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs met bronzen ster. Het is duidelijk zichtbaar dat er nog een tweede ster op dit lint bevestigd was.
De Medaille Coloniale met de gespen “Maroc” en “Levant”


Volgens de familie: “was Oom Walter op zich niet zo spraakzaam over zijn ervaringen in het Vreemdelingenlegioen; als er wat kwam, was het vooral in korte anekdotes”
Waar was deze Oom nu allemaal geweest en wat had hij meegemaakt waardoor hij later door de Franse Marine als een held ontvangen werd?

Jeugd

Walterus Meijer werd op 11 maart 1900 te Amsterdam geboren als zoon van Walterus Meijer en Pietertje Bakker.

1917 Matroos

Op 2 januari 1917 voer Walterus Meijer als matroos mee op de s.s. Frisia. Hij doet o.a. de havens Buenos Aires en New York aan, waar hij op Ellis Island geregistreerd werd op de New York Passenger Arrival Lists.

Given Name Walterus. Surname Meyer.
Event Date 28 Jun 1917, Age 17y. Nationality Holland
Departure Port Buenos Aires
Arrival Port New York
Gender Male. Ship Name Frisia

Passagiersschip de s.s. Frisia
[3]

1919 Militieregister Amsterdam

Op 19 jarige leeftijd werd Walterus Meijer, toen los werkman van beroep, als dienstplichtige ingeschreven in het militieregister van Amsterdam. Of hij ook daadwerkelijk in dienst geweest is staat niet geregistreerd.

1919 – 1921 Strafgevangenis Amsterdam

Op 1 januari 1921 werd Walterus Meijer geregistreerd in het gevangenisregister van de AL Havenstraat 6 te Amsterdam. Hij werd daar op 3 maart 1921 weer uitgeschreven.
Als datum van vestiging is 26-11-1919 geregistreerd. Abusievelijk werd als geboorteplaats Rotterdam genoteerd.

Op een gezinskaart op naam van zijn vader uit het bevolkingsregister van Amsterdam, lijken de gegevens van zijn gevangenis straf te zijn overgenomen. Op dezelfde kaart is vermeld dat hij op 5 december 1922 naar Arnhem vertrokken is. Bij opmerkingen staat Strafgevangenis.
Dan is er nog een eigen persoonskaart van Walterus Meijer, waarop vermeld staat dat hij in 1920 ambtshalve uitgeschreven is. Als bestemming is “vertrek Frankrijk” aangegeven.

[Helaas beïnvloed de kwaliteit van de scans van deze kaarten de leesbaarheid nogal zodat de bovenstaande gegevens onder enig voorbehoud zijn].

Franse Vreemdelingenlegioen (1)

Wanneer Walterus Meijer dienst genomen heeft in het Franse Vreemdelingenlegioen is tot nu toe nog niet bekent.
Wel is bij de familie bekent dat het twee keer in het Legioen gediend heeft, de eerste periode is hij in Noord-Afrika en Zuid Oost Azië geweest.

1930 Twee Meijer’s in het Legioen

In 1930 duikt de naam van Walterus Meijer, eigenlijk meer per toeval, op in correspondentie van de Nederlandse Gezant in Parijs [5].
Deze was benaderd om te assisteren bij het “uit het Legioen krijgen” van ene J. Meijer uit Helmond die een vrouw met kinderen in Nederland had achtergelaten.
Toen de affaire rondom J. Meijer reeds vrijwel was afgerond, kwam er maanden later nog een brief van de Nederlandse Consul uit Algiers in Algerije.
Daarin werd geschreven dat “legionnaire VALTERUS (Mayer), Mle 22789” aanwezig en in goede gezondheid is bij de 7e Cie van het 5e Regiment Etranger a Hastinh (Tonkin).
De andere schrijfwijze van zijn voor- en achternaam zijn vrijwel zeker verschrijvingen en niet te duiden als een andere naam aangenomen door Walterus Meijer.

Levant

Het dienen is Tonkin was destijds in het Legioen voorbehouden aan legionnaires met een goede en vaak ook wat langere staat van dienst. Dit zou er op kunnen wijzen dat Walterus Meijer toen al langer in het Legioen diende.

Wat hier ook op wijst is de gesp Levant op zijn Medaille Coloniale

Deze gesp Levant hoort officieel niet op de Medaille Coloniale maar op een speciale herinneringsmedaille aan de campagnes in Syrië en Cilicië.
Deze werd uitgereikt aan Franse soldaten en matrozen die tussen 11 november 1918 en 20 oktober 1921 als onderdeel van het Leger van de Levant of van de Franse zeemacht voor de kust van Syrië of Cilicië actief waren.
Een paar jaar later werd deze medaille ook uitgereikt aan militairen die tussen 21 juli 1925 en 30 september 1926 in dit gebied actief waren geweest.
Zeer waarschijnlijk heeft Walterus Meijer in deze periode in dit gebied gediend.

Legionnaires van het Franse Vreemdelingenlegioen in Syrië 1938
[Coll. NLL.]

Maroc

Aangezien de gesp “Maroc”, wel een officiële gesp van de Medaille Coloniale, werd toegekend over een periode van 1914 tot 1938 kan hieruit geen verdere invulling van de staat van dienst van Walterus Meijer ontleent worden, behalve dan dat hij een zekere periode in Marokko gediend heeft en daar aan een of meerdere campagnes heeft deelgenomen.

1939 Terugkeer naar Nederland

Uit een nieuwe persoonskaart uit het Bevolkingsregister van Amsterdam kunnen we afleiden dat Waltherus Meijer, vanuit Beiroet Syrië [ zou eigenlijk Libanon moeten zijn ] op 6 mei 1939 terugkeerde naar Amsterdam.

Volgende de overlevering had hij na afloop van de eerste periode in het Legioen gesteld dat hij nooit meer terug kwam. Iemand heeft hem toen gezegd dat hij waarschijnlijk binnen enkele jaren wel weer zou komen opdoemen, omdat hij ook niet meer zonder dat legioen zou kunnen.

Walterus Meijer werd op 10 februari 1941 weer uitgeschreven als vertrokken naar Frankrijk. (FR)

Oorlogsvrijwilliger Franse Vreemdelingenlegioen
1 september 1939 – 25 juni 1940

Walterus Meijer moet echter al eerder naar Frankrijk en het Legioen zijn teruggekeerd want zijn naam staat vermeld in de database van oorlogsvrijwilliger ingedeeld bij het Franse Vreemdelingenlegioen in de periode
1 september 1939 – 25 juni 1940.

De lijst waarop Walterus Meijer is opgenomen.
Hij had dienst genomen te Lille en was ingedeeld bij het 1 Rgt etrang.
We zien op deze lijst nog een andere Nederlander de Haarlemmer Theodore Kroes.

Of hij daadwerkelijk als oorlogsvrijwilliger dienst heeft genomen of wellicht toch weer voor 5 jaar tekende is niet zeker. Inmiddels 40 jaar oud zat hij wel op de maximale leeftijdsgrens.
Op dezelfde lijst als Walterus Meijer, staat namelijk ook de Haarlemmer Theodore Kroes.
Theodore Kroes nam op 25 oktober 1939 te Lille dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen, dus na de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Duitsland op 3 september 1940 , maar niet als oorlogsvrijwilliger maar voor de standaard contractduur van 5 jaar. Ook de indeling bij het reguliere 1 RE in plaats van bij een Regiment de Marche des Volontaires zou hier op kunnen wijzen.

Volgens de familieoverleveringen zou Walterus Meijer tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Afrika, Sicilië en de rest van Italië geweest zijn.
De enige eenheid die daar voor in aanmerking zou komen is de 13e DBLE een eenheid van het Franse Vreemdelingenlegioen die diende bij de Vrije Fransen van De Gaulle.

Opmars route van de 13e DBLE door Italie

1945 – 1947 Medaille Militaire

Op 1 september 1945 werd aan Caporal au Regiment de marche de la Legion Etrangere Meijer Walterius de Medaille Militaire toegekend.
De daadwerkelijke uitreiking liet nog even op zich wachten. De oorkonde werd te Parijs opgemaakt op 7 februari 1947 en werd als nummer 554268 in het register van Le Grand Chancelier de l’order National de la Legion d’Honneur opgenomen.

De eenheid vermeldt op deze oorkonde is het, op 1 juli 1943 opgerichte, Régiment de Marche de la Légion Etrangère. Deze eenheid kwam in actie in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.
Alhoewel een overplaatsing niet uitgesloten is, waren overplaatsing tussen de 13e DBLE en het RMLE vrij ongebruikelijk.

Rode Kruis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had men zich in Nederland ongerust gemaakt over Walterus Meijer en iemand had navraag gedaan bij het Rode Kruis.
Deze registreerden op lijst 397 van gerepatrieerde Nederlanders uit 1946 dat op 28 januari 1946 Walterus Meijer terug in Amsterdam was en als adres Borgerstr 171 II had.
Op 12 februari 1946 werd hij weer in het bevolkingsregister van Amsterdam ingeschreven.

Archief van het Rode Kruis
[Nationaal Archief ]

Staatloos

Vr art 7/4′ wet 92

Van Walterus Meijer is geen verzoek tot Naturalisatie te vinden.
De familie schreef hierover:

“Na zijn terugkeer in Nederland tot aan zijn overlijden is hij statenloos geweest omdat hij alleen zijn nederlandse nationaliteit kon terugkrijgen van de overheid als hij er voor betaalde en dat heeft altijd hij geweigerd”

De 4 mei foto van Oom Walter

Na een lange zoektocht vond Gerard Keuter de foto van zijn Oom Walter genomen op de dam in Amsterdam tijdens de dodenherdenking op 4 mei in het ANP archief. Precies zoals Gerard Keuter, toen 25 jaar, zich deze herinnerde, zijn oom met Franse vlag en alpinopet, onderscheidingen op zijn borst. Het jaar was 1969.

Detail van [6]

Dank

Bijzondere dank aan Familie Meijer en Bea

Legioen eenheden: 1922 - 1945

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
5 REI 7 Cie
RMLELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Medaille Militaire 07-02-1947
Croix de guerre 1939-1945 met palm
Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs met bronzen ster
Medaille Coloniale met de gespen "Maroc" en "Levant"


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bijzondere registers Deel: 2567, Periode: 1897-1934, Amsterdam, archief 5000, inventaris­num­mer 2567, 11 maart 1900, Bijzondere registers
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4433, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, 11 maart 1900, Militieregisters
[3] Marhisdata
[4] Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 553 Gemeente: Amsterdam Periode: 1939-1960
[5] Nationaal Archief 2.05.102 – 1707
[6] Datum 04-05-1969 Bron ANP Fotograaf Ben Hansen