Meijer, Walterus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Meijer Walterus 11-03-1900, Amsterdam Meijer, Walterus Bakker, Pietertje

Legioen periode: 1927 - 1945

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
22789 29-04-1927 Sous Intendance Militaire Lille / Frankrijk 27-09-1945 / Libérable [-] / [-]

Biografie


Oom Walter en Franse kruiser

Oom Loek was een keer met Oom Walter in Amsterdam aan het rondscharrelen toen ze bij het IJ aankwamen. Daar lag een Franse (militaire-) kruiser.
Toen ze de boot naderden, vielen de onderscheidingen van Oom Walter op.
Onmiddellijk werd het schip met een fluitsignaal in opperste staat van paraatheid gebracht en voor ze de loopplank hadden bereikt was er al een erehaag.
We (Oom Walter) werden als “opperbevelhebbers” behandeld en kregen een exclusieve rondleiding op het schip.

In dit soort anekdotes leeft Oom Walter voort in de familie Meijer.
De betreffende onderscheidingen, waarmee Oom Walter, volgens een andere overlevering vaak op 4 mei met de Franse vlag op de dam stond, zijn in de familie bewaard gebleven.
Het Parool zou er zelfs eens een foto van hem bij de 4 mei viering gepubliceerd hebben.

De onderscheidingen van Walterus Meijer in typische Franse opmaak, hangend aan lint.
Van links naar rechts:
De Medaille Militaire
Het Croix de guerre 1939-1945 met palm
Het Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs met bronzen ster. Het is duidelijk zichtbaar dat er nog een tweede ster op dit lint bevestigd was.
De Medaille Coloniale met de gespen “Maroc” en “Levant”


Volgens de familie: “was Oom Walter op zich niet zo spraakzaam over zijn ervaringen in het Vreemdelingenlegioen; als er wat kwam, was het vooral in korte anekdotes”
Waar was deze Oom nu allemaal geweest en wat had hij meegemaakt waardoor hij later door de Franse Marine als een held ontvangen werd?

Jeugd

Walterus Meijer werd op 11 maart 1900 te Amsterdam geboren als zoon van Walterus Meijer en Pietertje Bakker.

1917 Matroos

Op 2 januari 1917 voer Walterus Meijer als matroos mee op de s.s. Frisia. Hij doet o.a. de havens Buenos Aires en New York aan, waar hij op Ellis Island geregistreerd werd op de New York Passenger Arrival Lists.

Given Name Walterus. Surname Meyer.
Event Date 28 Jun 1917, Age 17y. Nationality Holland
Departure Port Buenos Aires
Arrival Port New York
Gender Male. Ship Name Frisia

Passagiersschip de s.s. Frisia
[3]

1919 Militieregister Amsterdam

Op 19 jarige leeftijd werd Walterus Meijer, toen los werkman van beroep, als dienstplichtige ingeschreven in het militieregister van Amsterdam. Of hij ook daadwerkelijk in dienst geweest is staat niet geregistreerd.

1919 – 1921 Strafgevangenis Amsterdam

Op 1 januari 1921 werd Walterus Meijer geregistreerd in het gevangenisregister van de AL Havenstraat 6 te Amsterdam. Hij werd daar op 3 maart 1921 weer uitgeschreven.
Als datum van vestiging is 26-11-1919 geregistreerd. Abusievelijk werd als geboorteplaats Rotterdam genoteerd.

Op een gezinskaart op naam van zijn vader uit het bevolkingsregister van Amsterdam, lijken de gegevens van zijn gevangenis straf te zijn overgenomen. Op dezelfde kaart is vermeld dat hij op 5 december 1922 naar Arnhem vertrokken is. Bij opmerkingen staat: Strafgevangenis.
Dan is er nog een eigen persoonskaart van Walterus Meijer, waarop vermeld staat dat hij in 1920 ambtshalve uitgeschreven is. Als bestemming is “vertrek Frankrijk” aangegeven.

[ Helaas beïnvloed de kwaliteit van de scans van deze kaarten de leesbaarheid nogal zodat de bovenstaande gegevens onder enig voorbehoud zijn ].

Franse Vreemdelingenlegioen

1927

DdS & PS
Incorporé a/c du 29-04-1927 comme engage Vre pour 5 ans a la SIM de Lille.
Incorporé au 1er REI a/c du dit jour

Op 29 april 1927 nam Walterus Meijer bij de Sous Intendance Militaire in Lille, Frankrijk vrijwillig dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen voor de duur van 5 jaar.
Zijn achternaam werd door de militaire administratie geschreven met een Y in plaats van met een IJ.
Dit was de enige wijziging in zijn personalia.
Als woonplaats werd Lille de passage genoteerd, op doorreis door Lille.

Nog diezelfde dag werd hij ingedeeld bij het 1er REI.

Campagne
Algerie 1/2 c du 03-05-1927 au 21-10-1927

Al een paar dagen later, op 3 mei 1927, kwam Walterus Meijer in Algerije aan.

DdS & PS
Au Corps et 2eme Classe le 06-05-1927

Als legionnaire 2eme Classe kwam hij op 6 mei 1927 bij het Vreemdelingenlegioen aan, vrijwel zeker op het hoofdkwartier in Sidi Bel Abbes.

DdS & PS
Affecté a ‘ la CI2 le 07-05-1927
Affecté a ‘ la CI3 le 28-05-1927
Affecté a ‘ la CI1 le 22-06-1927

Daar doorliep hij als rekruut, volgende de gebruikelijke routine in een korte tijd een aantal indelingen bij verschillende administratieve eenheden.
Uiteindelijk volgde dan een indeling bij één van de volgende Compagnies d’Instruction (CI):
1 in Ain-el-Hadjar, 2 in Saida, 3 in Saida en 4 in El-Kreider.
Walterus Meijer werd op 22 juni 1927, toegevoegd aan de CI1 in Ain-el-Hadjar.

DdS & PS
En Absence illégale le 05-07-1927

Op 5 juli 1927 werd Walterus Meijer geregistreerd als ongeoorloofd afwezig.

DdS & PS
Rentre Volontairement le dit Jour. Affecte CIM le 01-09-1927

Nog diezelfde dag keerde hij vrijwillig terug.
Twee maanden later werd hij toegevoegd aan de Compagnie d’Instruction de mitrailleuses.

DdS & PS
Renfort 3e REI et Raye des controles le 22-10-1927

Iets meer dan 5 maanden na aankomst bij het legioen werd Walterus Meijer ingedeeld bij de versterking van een active eenheid, het 3e REI dat gelegerd was in Marokko.
Hij werd daarom bij zijn instructie eenheid uitgeschreven op 22 oktober 1927.

Campagne
Maroc cs 22-10-1927 au 31-12-1927

DdS & PS
Arrive au corps le 04-11-1927

Op 22 oktober 1927 kwam Walterus Meijer in Marokko aan. Het duurde daarna nog een kleine twee weken voordat hij bij zijn eenheid kwam.

1928 – 1930

Campagne
Maroc cd 01-01-1928 au 22-08-1929

Campagne
Maroc cd Fes 22-08-1929 au 26-08-1929

DdS & PS
Affecte a’ la CM Prolongation de Sejour d’un an p/c du 22-10-1929 (DR du 23-03-1929)

Waarschijnlijk op 23 maart 1929 werd hij toegevoegd aan de CM, mogelijk is hier bedoeld de Compagnie Montée. Zijn verblijf in Marokko werd verlengd met één jaar, ingaande op de dag dat hij precies twee jaar in Marokko was i.e. 22-10-1929
Uit de registratie in zijn staat van dienst is niet af te leiden of deze verlenging van zijn verblijf in Marokko een bevel dan wel op zijn eigen verzoek was.

DdS & PS
Manquant le 19-07-1929
En Absence illégale le 20-07-1929
Arrête 23-07-1929

Op 19 juli 1929 ontbrak Walterus Meijer op het appel. De dag daarop werd dit omgezet naar ongeoorloofd afwezig.
Drie dagen later werd hij opgepakt.

Campagne
Maroc En Guerre cd 27-08-1929 au 30-08-1930

Hij kreeg een straf van waarschijnlijk een maand.
Vanaf 27 augustus 1929 was hij waarschijnlijk actief in een oorlogsgebied in Marokko gezien de aanduiding “En Guerre”.

DdS & PS
Rejoint le Cie le 01-09-1929

Op 1 september 1929 kwam hij in dat oorlogsgebied weer bij zijn eenheid.

Campagne
Maroc cs 31-08-1930 au 06-09-1930

Campagne
Maroc 1/2 c 07-09-1930 au 12-09-1930

DdS & PS
Renfort Tonkin Passe au 1er RE et RdC le 10-09-1930

Voordat zijn derde en laatste, jaar in Marokko erop helemaal op zat werd Walterus Meijer ingedeeld bij een versterking bestemd voor Tonkin.
Uit de registratie in zijn staat van dienst is niet af te leiden of deze uitzending naar Tonkin een bevel dan wel op basis van vrijwilligheid was.
Aangezien in die tijd dienst in Tonkin bij veel legionnairs sterk de voorkeur had boven dienst in Noord-Afrika is zeker niet uit te sluiten dat Walterus Meijer zich vrijwillig voor overplaatsing naar Tonkin gemeld had.

DdS & PS
Au Corps et 2e Classe le 12-09-1930

Campagne
Algerie dc 13-09-1930 au 12-10-1930

DdS & PS
Affecte CP le 13-09-1930
Rengagé a Bel Abbés pour 2 ans le 25-09-1930 pour compter le 29-04-1932.

Weer terug op het hoofdkwartier in Sidi Bel Abbes volgenden er weer een aantal administrative handelingen.
Zoals een tijdelijk indeling bij de Compagnie de Passage.
Daarnaast verlengde Walterus Meijer zijn nog niet afgelopen contract van 5 jaar met een periode van twee jaar.
Dit waarschijnlijk om zijn overplaatsing naar Tonkin voor enkele jaren mogelijk te maken.

1930 – 1933

Campagne
En Mer dc 13-10-1930 au 19-11-1930

DdS & PS
Embarque a Alger le 13-10-1930 a destignation du Tonkin.
Affecté 5e RE et Rdc le dit jour.
Debarque a Haiphong le 20-11-1930

Op 13 oktober 1930 scheepte Walterus Meijer te Alger in voor de overtocht naar Tonkin.
Hij was toegedeeld aan het 5e RE en werd hij uitgeschreven.
Na een zeereis van meer dan een maand kwam hij op 20 november aan in Haiphong.

Campagne
Tonkin dc cd 20-11-1930 au 25-01-1931

Legionnaires in Tonkin, 1930

1931 Twee Meijer’s in het Legioen

In 1931 duikt de naam van Walterus Meijer, eigenlijk meer per toeval, op in correspondentie van de Nederlandse Gezant in Parijs [5].
Deze was in 1930 benaderd om te assisteren bij het “uit het Legioen krijgen” van ene J. Meijer uit Helmond die een vrouw met kinderen in Nederland had achtergelaten.
Toen de affaire rondom J. Meijer reeds vrijwel was afgerond, kwam er maanden later nog een brief van de Nederlandse Consul uit Algiers in Algerije.
Daarin werd geschreven dat “legionnaire VALTERUS (Mayer), Mle 22789” aanwezig en in goede gezondheid is bij de 7e Cie van het 5e Regiment Etranger a Hastinh (Tonkin). De andere schrijfwijze van zijn voor- en achternaam zijn vrijwel zeker verschrijvingen en niet te duiden als een andere naam aangenomen door Walterus Meijer.

Campagne
Tonkin cs 26-01-1931 au 07-05-1931

DdS & PS
Affecté CM2 le dit jour Raye des Controles du 1er REI le 01-04-1931

Campagne
Annam cs 08-05-1931 au 02-10-1931

DdS & PS
Affecté 7e Cie le 08-05-1931

Op 8 mei 1931 werd Walterus Meijer toegevoegd aan de 7e Cie.
Dit is overeenkomstig met de gegevens uit de brief van de Consul in Algiers.

Campagne
Tonkin cs 03-10-1931 au 25-04-1933

Campagne
En Mer 1/2 c 26-04-1933 au 06-06-1933

DdS & PS
Repatrie fin de séjour embarqué a Haiphong le 26-04-1933
Passé au 1er RE et Raye des controles le dit jour.

Na een verblijf van meer dan twee jaar in Tonkin werd hij op 26 april 1933 ingescheept voor een terugkeer naar zijn “vaderland”. Voor hem betekende dat terug naar Algerije.
Hij werd uitgeschreven bij zijn eenheid en overgedragen aan het 1er RE.

1933 – 1935

Campagne
Algérie cs 07-06-1933 au 01-10-1933

DdS & PS
Debarqué a Oran le 07-06-1933

Op 7 juni 1933 na een zeereis van meer dan een maand ontscheepte Walterus Meijer in Oran, Algerije.

DdS & PS
Nommé 1ere classe % du Regt no 87 du 25-04-1933
du 5e RE pour compter du 26-04-1933
% du Regt no 324 Dion du 10-06-1933

Bij zijn vorige eenheid in Tonkin, het 5e RE was Walterus Meijer volgens een order van 25 april 1933 voorgedragen voor een bevordering tot Legionnaire 1ere classe, met ingang 26 april 1933.
Op 10 juni 1933 werd deze bevordering officieel bekrachtigd.

DdS & PS
Affecte CP1 le dit jour (07-06-1933)
Rejoint 08-06-1933
Affecte CM1 le 24-06-1933
Affecte CSP le 30-08-1933

In Sidi Bel Abbes volgden de gebruikelijke plaatsing bij een administratie doorgangs eenheid de CP1, waarna een korte plaatsing volgde bij de CM1 later gevolgd door een plaatsing bij de CSP, vermoedelijk de Compagnie Saharienne Portée.

Campagne
Algérie 1/2 c 02-10-1933 au 25-11-1935

DdS & PS
Rengagé pour 5 ans a ‘ l Ire Mre de Bel Abbes le 26-01-1934 pour compter du 29-04-1934 (OR du 12-03-1831)
Nommé Caporal p/c du 01-05-1934
% du Regt 251 Dion du 30-04-1934
En permission de 30 jours au Corps du 01-05-1934 au 30-05-1934.

Op 26 januari 1934, 3 maanden voordat zijn verbintenis af zou lopen tekende Walterus Meijer voor 5 jaar bij.
Interressant is dat er hierbij verwezen wordt naar een Order die stamt uit de tijd van oprichting van het Vreemdelingenlegioen 12 maart 1831.
Twee dagen nadat deze verlening van zijn verbintenis was ingegaan werd Walterus Meijer benoemd tot Caporal.
Op diezelfde dag 1 mei 1934 kreeg hij 30 dagen verlof.

DdS & PS
Rejoint le CSP le 31-05-1934

Walterus Meijer keerde na zijn eenheid de CSP terug één dag nadat zijn verlof was afgelopen.

DdS & PS
Hal Mre de Constantine du 05-12-1934 au 26-02-1935.
Subsistant au 7e RZA. Rejoint CSP le 04-3-1934

Zeer waarschijnlijk was Walterus Meijer in december ziek geworden dan wel gewond geraakt. Hij ging op 5 december 1934 naar het Militaire Hospitaal in Constantine en verliet meer dan twee maanden later op 26 februari 1935.

Hij verbleef daarna een paar dagen bij het 7e régiment de zouaves d’Afrique en keerde op 4 maart weer terug bij zijn eenheid de CSP.

DdS & PS
Hal Mre de Constantine du 16-08-1935 au 25-09-1935.

Enkele maanden later kwam Walterus Meijer weer in het Militaire Hospitaal in Constantine en verliet dat iets meer dan een maand later op 25 september 1935.

DdS & PS
Affecte CP1 le 14-11-1935

Op 14 november 1935 volgde weer een indeling bij de Compagnie de Passage No 1 als voorbereiding op een volgende overplaatsing.

1935 – 1939

Campagne
En Mer 1/2 c 26-11-1935 au 05-12-1935

DdS & PS
Embarque d’Oran le 26-11-1935
Debarque a Beyrouth le 06-12-1936.

Op 26 november 1935 werd Walterus Meijer ingescheept in Oran.
Iets meer dan een week later ging hij in Beyrouth, Libanon van boord.

Campagne
Levant cs 06-12-1935 au 11-04-1939

Waarschijnlijk diende Walterus Meijer in deze periode zowel in Libanon als Syrie. De Fransen duiden o.a. Libanon en Syrie aan als de Levant.

DdS & PS
Affecte au 4/1 Etranger 15e Cie du mission a Beyrouth du 31-01-1936 au 03-02-1936
Affecte au 13e Cie le 11-03-1936.
Subsistant 16e Cie du 21-03-1936 au 27-03-1936

Op 31 januari 1936 werd Walterus Meijer toegevoegd aan de 15e Cie van het 4e Bataillon van het 1er Etranger voor de “missie” Beyrouth. Deze missie duurde tot 3 februari 1936
Daarna werd hij voor 10 dagen toegevoegd aan de 13e Cie om vervolgens weer 6 dagen te verblijven bij de 16e Cie.
De reden voor deze veelvuldige overplaatsingen in een korte periode is niet bekend.

Embleem 4e Bon et CORPS du 1r ETGER
Het embleem laat in de wapenkleuren van het Legioen, groen en rood, ook de wapenspreuk zien Honneur et Discipline.

DdS & PS
Remis sur sa demande légre de 2e classe pour compter du 09-03-1936

Op 9 maart 1936 verzocht Walterus Meijer zelf terug gezet te worden naar de rang van Legionnaire 2e classe.
Een redelijk opmerkelijk en zeldzaam voorkomend verzoek.

DdS & PS
% Gal no7 % Bon no 105 du 10-03-1936 Dion 4/1 Etranger du 10-03-1936 Subsistant SHR du 16-06-1936 au 17-07-1936.
Subsistant 14e Cie du 10-06-1937 au 22-09-1937.

Een nogal uitvoerig in Walterus Meijer zijn staat van dienst opgenomen besluit dat hij voor een periode van één maand tijdelijk verbleef bij de stafsectie “Section Hors Rang” van het 4e Bataillon van het 1 Etranger.

Een jaar later 10 juni 1936 volgde een tijdelijk verblijf van 3.5 maanden bij de 14e Cie.

DdS & PS
Prolongation de Séjour au Levant jusque á libération le 29-04-1939
Accordeé p/c du 06-12-1937

Het beviel Walterus Meijer schijnbaar goed in de “Levant”. Hij diende een verzoek in om hier gestationeerd te blijven tot aan het einde van zijn contract op 29 april 1939.
Dit verzoek werd goedgekeurd op 6 december 1937.

DdS & PS
(Don du 4e Bon du 22-03-1938) Subsistant 15e Cie du 13-05-1938 au 02-06-1938

Wederom wisselde tijdelijk Walterus Meijer van compagnie, dit keer ging het naar de 15e Cie van 13 mei 1938 tot 2 juni 1938.

Legionnaires van het Franse Vreemdelingenlegioen in Syrië 1938
[Coll. NLL.]

Campagne
Levant Mer 1/2 c 12-04-1939 au 18-04-1939

DdS & PS
Repatrie fin de contrat. Embarqué a Beyrouth le 12-04-1939.

Twee weken voor het einde van zijn verbintenis, werd Walterus Meijer ingescheept in Beyrouth.

DdS & PS
Affecte DCRE (CP1 Alisti) le dit jour.
Debarqué á Marseille le 19-04-1939
et en subsistance CP 2 le dit jour.

De vereiste, o.a. administrative, handelingen vanwege zijn verlaten van de dienst werden afhandelt via de Compagnie de Passage No1 en No2.
Dit vond niet plaats zoals gebruikelijk in Sidi Bel Abbes maar in Marseille.

Campagne
France cs 19-04-1939 au 28-04-1939

DdS & PS
Libére et Rayé des Controles le 29-04-1939
Se retire à Marseille (SA)
CBC accordé 1939

Na precies 12 dienstjaren verliet Walterus Meijer op 29 april 1939 het Vreemdelingenlegioen. Hij werd uitgeschreven waarbij hij aangaf naar Marseille te gaan. De toekenning van een bewijs van goed gedrag werd goedgekeurd.

Volgende de overlevering had hij na afloop van de eerste periode in het Legioen gesteld dat hij nooit meer terug kwam. Iemand heeft hem toen gezegd dat hij waarschijnlijk binnen enkele jaren wel weer zou komen opdoemen, omdat hij ook niet meer zonder dat legioen zou kunnen.


Familie verhaal

Wanneer Walterus Meijer dienst had genomen in het Legioen wist men niet.
Wel was bij de familie bekend dat hij twee keer in het Legioen gediend heeft, de eerste periode in Noord-Afrika en de tweede periode in Zuid Oost Azië.

Terugkeer naar het Legioen

Volgende de overlevering had hij na afloop van de eerste periode in het Legioen gesteld dat hij nooit meer terug kwam. Iemand heeft hem toen gezegd dat hij waarschijnlijk binnen enkele jaren wel weer zou komen opdoemen, omdat hij ook niet meer zonder dat legioen zou kunnen.

1939 Terugkeer naar Nederland

Op een persoonskaart uit het Bevolkingsregister van Amsterdam werd vermeld dat Waltherus Meijer, vanuit Beiroet Syrië [ zou eigenlijk Libanon moeten zijn ] op 6 mei 1939 terugkeerde naar Amsterdam.
Walterus Meijer werd op 10 februari 1941 weer uitgeschreven als vertrokken naar Frankrijk. (FR)

Oorlogsvrijwilliger Franse Vreemdelingenlegioen
1 september 1939 – 25 juni 1940

Walterus Meijer moest echter al eerder naar Frankrijk en het Legioen zijn teruggekeerd want zijn naam staat vermeld in de database van oorlogsvrijwilliger ingedeeld bij het Franse Vreemdelingenlegioen in de periode
1 september 1939 – 25 juni 1940.

De lijst waarop Walterus Meijer is opgenomen.
Hij had dienst genomen te Lille en was ingedeeld bij het 1 Rgt etrang.
We zien op deze lijst nog een andere Nederlander de Haarlemmer Theodore Kroes.

Of hij daadwerkelijk als oorlogsvrijwilliger dienst had genomen of wellicht toch weer voor 5 jaar tekende was eerst niet zeker. Inmiddels 40 jaar oud zat hij wel op de maximale leeftijdsgrens.
Op dezelfde lijst als Walterus Meijer, staat namelijk ook de Haarlemmer Theodore Kroes.
Theodore Kroes nam op 25 oktober 1939 te Lille dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen, dus na de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Duitsland op 3 september 1940 , maar niet als oorlogsvrijwilliger maar voor de standaard contractduur van 5 jaar. Ook de indeling bij het reguliere 1 RE in plaats van bij een Regiment de Marche des Volontaires zou hier op kunnen wijzen.

Volgens de familieoverleveringen zou Walterus Meijer tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Afrika, Sicilië en de rest van Italië geweest zijn.
De enige eenheid die daar voor in aanmerking zou komen is de 13e DBLE een eenheid van het Franse Vreemdelingenlegioen die diende bij de Vrije Fransen van De Gaulle.

Opmars route van de 13e DBLE door Italie

1939 – 1940

Ook hier geeft zijn staat van dienst uiteindelijk weer antwoord op de vragen.

Campagne
C/All Algerie CD du 15-12-1939 au 25-06-1940

DdS & PS
Engagé Volontaire pour cinq ans a la IM de Lille au titre de la Légion Etrangere le 15-12-1939.
Arrive au Corps et incorpore au DCRE le 23-01-1940.
(…)
Affecte a la CP2 le 23-01-1940.
Affecte a la CP1 le 01-03-1940.

Op 15 december 1939 nam Walterus Meijer wederom vrijwillig dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij deed dat niet voor de duur van de oorlog maar weer voor de duur van 5 jaar.
De reis naar Sidi Bel Abbes duurde nu aanmerkelijk langer dan in 1927.
Pas op 23 januari 1940 kwam hij bij het Dépôt commun des régiments étrangers aan.
Zijn Numero Matricule werd 90.689.
[ (…) Helaas is er op de kopie van zijn staat van dienst een regel weggevallen ].
Op diezelfde dag werd hij toegevoegd aan de doorgangs eenheid Compagnie de Passage No 2.
Weken later volgde een indeling bij de CP1.
Walterus Meijer bleef tot aan de wapenstilstand op 25-06-1940 in Algerije en nam niet deel aan de strijd in Frankrijk.
Theodore Kroes daarentegen was wel naar Frankrijk gestuurd en nam daar in een verkenningseenheid van het Vreemdelingenlegioen deel aan de strijd.


1945 – 1947 Medaille Militaire

Op 1 september 1945 werd aan Caporal au Regiment de marche de la Legion Etrangere Meijer Walterius de Medaille Militaire toegekend.
De daadwerkelijke uitreiking liet nog even op zich wachten. De oorkonde werd te Parijs opgemaakt op 7 februari 1947 en werd als nummer 554268 in het register van Le Grand Chancelier de l’order National de la Legion d’Honneur opgenomen.

De eenheid vermeldt op deze oorkonde is het, op 1 juli 1943 opgerichte, Régiment de Marche de la Légion Etrangère. Deze eenheid kwam in actie in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.
Alhoewel een overplaatsing niet uitgesloten is, waren overplaatsing tussen de 13e DBLE en het RMLE vrij ongebruikelijk.

Maroc

Eveneens op deze Medaille Coloniale bevindt zich de gesp “Maroc”. Dit is wel een officiële gesp van de Medaille Coloniale. Deze werd toegekend over een periode van 1914 tot 1938. Uit de staat van dienst van Walterus Meijer kan ontleent worden dat hij inderdaad in deze periode in Marokko gediend heeft en daar aan een of meerdere campagnes heeft deelgenomen.

Levant

Op de Medaille Coloniale van de onderscheidingen nagelaten door Walterus Meijer bevindt zich de gesp Levant. Deze gesp Levant hoort officieel niet op de Medaille Coloniale maar op een speciale herinneringsmedaille aan de campagnes in Syrië en Cilicië.
Deze werd uitgereikt aan Franse soldaten en matrozen die tussen 11 november 1918 en 20 oktober 1921 als onderdeel van het Leger van de Levant of van de Franse zeemacht voor de kust van Syrië of Cilicië actief waren.
Een paar jaar later werd deze medaille ook uitgereikt aan militairen die tussen 21 juli 1925 en 30 september 1926 in dit gebied actief waren geweest.
Voordat de staat van dienst van Walterus Meijer beschikbaar was werd aangenomen dat hij waarschijnlijk in deze periode in dit gebied gediend had. Dit blijkt dus niet het geval te zijn.

Rode Kruis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had men zich in Nederland ongerust gemaakt over Walterus Meijer en iemand had navraag gedaan bij het Rode Kruis.
Deze registreerden op lijst 397 van gerepatrieerde Nederlanders uit 1946 dat op 28 januari 1946 Walterus Meijer terug in Amsterdam was en als adres Borgerstr 171 II had.
Op 12 februari 1946 werd hij weer in het bevolkingsregister van Amsterdam ingeschreven.

Archief van het Rode Kruis
[Nationaal Archief ]

Staatloos

Vr art 7/4′ wet 92

Van Walterus Meijer is geen verzoek tot Naturalisatie te vinden.
De familie schreef hierover:

“Na zijn terugkeer in Nederland tot aan zijn overlijden is hij statenloos geweest omdat hij alleen zijn nederlandse nationaliteit kon terugkrijgen van de overheid als hij er voor betaalde en dat heeft altijd hij geweigerd”

De 4 mei foto van Oom Walter

Na een lange zoektocht vond Gerard Keuter de foto van zijn Oom Walter genomen op de dam in Amsterdam tijdens de dodenherdenking op 4 mei in het ANP archief. Precies zoals Gerard Keuter, toen 25 jaar, zich deze herinnerde, zijn oom met Franse vlag en alpinopet, onderscheidingen op zijn borst. Het jaar was 1969.

Detail van [6]

Dank

Bijzondere dank aan Familie Meijer en Bea

Types de bénéfices de campagne

Détail des services et positions successives (DdS & PS)

Il y a 4 sortes de bénéfices de campagne :

la demi-campagne : pour un mois de campagne, une bonification d’un demi mois s’ajoute à la durée des services effectifs dans la liquidation,
la campagne simple : pour un mois de campagne, une bonification d’un mois s’ajoute à la durée des services effectifs,
la campagne simple plus un demi : pour un mois de campagne, une bonification d’un mois et demi s’ajoute à la durée des services effectifs,
la campagne double : pour un mois de campagne, une bonification de 2 mois s’ajoute à la durée des services effectifs

Legioen eenheden: 1927 - 1945

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
5 REI 7 Cie
RMLE
22-10-1927 3 REILegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Medaille Militaire 07-02-1947
Croix de guerre 1939-1945 met palm
Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs met bronzen ster
Medaille Coloniale met de gespen "Maroc" en "Levant"


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bijzondere registers Deel: 2567, Periode: 1897-1934, Amsterdam, archief 5000, inventaris­num­mer 2567, 11 maart 1900, Bijzondere registers
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4433, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, 11 maart 1900, Militieregisters
[3] Marhisdata
[4] Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 553 Gemeente: Amsterdam Periode: 1939-1960
[5] Nationaal Archief 2.05.102 – 1707
[6] Datum 04-05-1969 Bron ANP Fotograaf Ben Hansen