Melskens, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Melkens Johannes Petrus 22-08-19126, Rotterdam [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Een summier memorie van toelichting

Het was die 10e mei 1967 een summier memorie van toelichting bij de naturalisatie van 5 mannen die door dienst te hebben genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen hun Nederlanderschap waren verloren.
Onder hen Johannes Melskens.

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot naturalisatie van Mina Anna Christina Apetz en 23 anderen.
De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Soestdijk, 10 mei 1967.

JULIANA

de onder 6, 12, 14, 15 en 24 genoemden, namen zonder daartoe bekomen verlof vrijwillig dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen, waardoor zij op grond van artikel 7

15 Melskens, Johannes Petrus, geboren te Rotterdam (Zuid- Holland) 22 augustus 1926,
fabrieksarbeider, wonende te Rotterdam, provincie Zuid-Holland;

Jeugd

Johannes Petrus Melskens werd geboren op 22 augustus 1926 te Rotterdam als zoon van Henricus Johannes Melskens en Elise van de Sande [2][3].

Rotterdamsch nieuwsblad 24-08-1926

Vreemdelingenlegioen

Op zeker moment nam Johannes Melskens dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Initialen

M., J. P.

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkings­register Index Bevolkingsregister Eindhoven 1921-1938, Eindhoven, archieftoegang 10491, inventaris­num­mer 7234, 1921, folio 19243
[2] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Huwelijk Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten, Rotterdam, archief 999-06, inventaris­num­mer 1923F, 09-05-1923, Nadere toegang op het huwelijksregister van de gemeente Rotterdam, folio f75
[3] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-321, 1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, 1880-1940, aktenummer 343289