Mienikus, Jean


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Mienikus Jean Mathieu 08-10-1834, Amsterdam Mienikus, Claas Johannes Manheim, Anna Marie

Legioen periode: 1853 - 1858

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1853 [-] [-] / [-] (a) 1858 / [-] [-] / [-]

Biografie


In het Algemeen politieblad van 1858 staat in de rubriek “Ontvreemde Voorwerpen” op bladz. 933 het signalement van Jean Mienikus die op ” een zijner armen heeft hij twee lidteekenen van verwondingen, in militaire dienst bij het vreemden-legioen bekomen. Jean Mienikus werd gezien als vermoedelijke dader van een inbraak in de woning van A. Gelens te Zevenbergen.

Als vermoedelijke dader wordt beschouwd: Jean Mathieu Mienikus, ( zie Gesign. Misd., bladz. 929, no 635 van dit jaar), die eenigen tijd geleden het land rondreisde om inteekenaren te verkrijgen voor het werk, getiteld: “Vader Cats”.
Hij is naar gissing oud 26 jaar, geboren te Amsterdam, laatst woonachtig te Zevenbergen, van beroep boekhandelaar, lang 1.7 el. haar en wenkbr. bruin, oogen, neus en mond klein, kin rond , kleur gezond.
Hij draagt eenen kleinen knevel en ziet er schrander uit, ziet scheel en houdt een der oogen digt, zoodat men zou denken, dat hij slechts één oog bezat. Op een zijner armen heeft hij twee lidteekenen van verwondingen, in militaire dienst bij het vreemden-legioen bekomen.

Hij is gewoonlijk gekleed met een paletot, en een sjawldas, bij zich hebbende een valies van gestreept trijp, met geel leder aan de kanten en op de hoeken voorzien van een koperen slotje.
Waarschijnlijk is hij naar Antwerpen vertrokken, waar zijne ouders wonen.
De officier van justitie te Breda verzoekt zijne opsporing, en indien men hem in het bezit der ontvreemde voorwerpen mogt bevinden, zijne aanhouding en opzending.

Onderzoek

Jean Mathieu Mienikus werd in 1858, 26 jaar oud geschat. Dat geeft een geboortejaar van omstreeks.1832.
Dit geeft samen met zijn geboorteplaats Amsterdam de volgende resultaten via OpenArchieven:

  1. Jean M. Mienikus Geregistreerde Registratie 8-10-1834 Zevenbergen Bevolkings­register
  2. Jean Mathieu Mienikus Geregistreerde Registratie 8-10-1833 Norg, Veenhuizen – Ommerschans Bevolkings­register
  3. Jean Matthieu Mienikus Geregistreerde Registratie 8-10-1834 Amsterdam Bevolkings­register
  4. Jean Matthieu Mienikus Geregistreerde Registratie 8-10-1834 Amsterdam Bevolkings­register
  5. Jean Matthieu Mienikus Geregistreerde Registratie 8-10-1834 Amsterdam Bevolkings­register
  6. Jean Matthieu Mienikus Geregistreerde Registratie 8-10-1834 Amsterdam Militieregisters
  7. Jean Matthieu Mienikus Geregistreerde Registratie 8-10-1834 Amsterdam Militieregisters
  8. Jean Matthieu Mienikus Geregistreerde Registratie 8-10-1834 Amsterdam Bevolkings­register
  9. Joan Matthieus Mienikus Geregistreerde Registratie 8-10-1834 Amsterdam Bevolkings­register

Het eerste resultaat, het bevolkingsregister van Zevenbergen laat zien dat Jean Mienikus op 16 september 1858 ingeschreven stond in Zevenbergen bij de familie van Adriaan Geleijns, broodbakker van beroep.

Op basis van het tweede resultaat, Bevolkings­register Norg, Veenhuizen – Ommerschans, kwam Jean Mienikus op 23 juli 1853 aan “in de Kolonien”. Op 14 augustus 1853 deserteerde hij daar en op 14 november 1853 werd hij uit het register gewist.

[2]

Jean Mienikus zijn vader gaf hem voor inschrijving aan in het Militieregister van Amsterdam (res. 6,7)
Omdat hij enig kind was kreeg hij een jaar vrijstelling voor militaire dienst, tot 1854.

Jean Mienikus stond enige tijd geregistreerd in Amsterdam in wijk BB, 2e Weteringdwarsstraat 289.
Op 16 september 1858 vertrok hij vandaar naar Zevenbergen.

Jean Mienikus stond enige tijd geregistreerd in Amsterdam, wijk CC, Kerkstraat 654 op 12 mei 1854 vertrok het gezin naar Arnhem. Als beroep stond bij zijn vader toneelspeler.
Als echtgenote van de vader Geertruda Christina Bottier. Modista.

Jean Mienikus stond enige tijd geregistreerd in Amsterdam wijk BB Buurtnummer: 289 Locatie in bron: Weteringdwarsstraat Tweede Kleinnummer: Weteringdwarsstraat Tweede 13 Buurtverwijzing: Buurt BB, afdeling 4, deel 1, Weteringdwarsstraat Tweede
13 Febr 1855 naar Arnhem.

Een reconstructie

Jeugd

Jean Mathieu Mienikus werd op 8 oktober 1834 in Amsterdam geboren als zoon van Claas Johannes Mienikus en Anna Marie Manheim.

1836 Overlijden moeder

Zijn moeder kwam al jong op 2 augustus 1836 te overlijden.

Algemeen Handelsblad
02-08-1836

Zijn vader hertrouwende op 19 september 1837 in Amsterdam met Geertruda Christina Bottier van beroep Modista. Claas Johannes Mienikus was als vaste vertaler verbonden aan de Amsterdamse Salon des Variétés.
Geertrude Bottier adverteerde regelmatig in diverse kranten.

Algemeen Handelsblad 31-10-1838

1853 Militieregister, Norg Veenhuizen en Ommerschans

In 1853 liet de vader van Jean Mienikus zijn zoon inschrijven in het Militieregister van Amsterdam. Hij werd, omdat hij enig kind was, voor een jaar vrijgesteld.

In hetzelfde jaar verscheen volgende advertentie in het Algemeen Handelsblad van 30 mei 1853

Op basis van het Bevolkings­register Norg, Veenhuizen – Ommerschans, kwam Jean Mienikus op 23 juli 1853 aan “in de Kolonien”. Op 14 augustus 1853 deserteerde hij daar en op 14 november 1853 werd hij uit het register gewist.

Franse Vreemdelingenlegioen

Op basis van het signalement in het Algemeen Politieblad van 1858 weten we dat Jean Mienikus, voor 1858 in dienst van het Franse Vreemdelingenlegioen moet zijn geweest. Mogelijk dat hij na zijn desertie uit de “Kolonie” naar Frankrijk is gegaan.
Mogelijk diende hij niet de standaard contractduur van 5 jaar in het legioen aangezien zijn naam voorkomt in het bevolkingsregister van Amsterdam in 1854 en 1855.
In 1858 woonde hij nog kort bij zijn vader en diens echtgenote in Amsterdam en vertrok op 16 september 1858 naar Zevenbergen, waar hij kort daarop de inbraak pleegde.
Uit het register blijkt ook dat zijn vader met zijn echtgenote inmiddels naar Antwerpen waren vertrokken.


Legioen eenheden: 1853 - 1858

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] West Brabants Archief te Brabant, Bevolkings­register Bron: boek, Deel: 4711, Periode: 1850-1860, Zevenbergen, inventaris­num­mer 4711, Bevolkingsregister 1850-1860 - 01 Wijk Haven zuidzijde, folio 158
[2] Drents Archief te Drenthe, Bevolkings­register Deel: 58, Periode: 1818-1895, Norg, Veenhuizen - Ommerschans, archief 2001.16, inventaris­num­mer 58, Deel 23 (F9, F10 en F11)
[3] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4128, Periode: 1828-1927, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4128, 8 oktober 1834, Militieregisters