Mink, Harm


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Mink Harm 09-04-1903, Echten Mink, Hendrik Brink, Fimke

Legioen periode: 1924 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1924 [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Harm Mink werd geboren op 9 april 1903 te Echten, Friesland, als zoon van Hendrik Mink en Fimke Brink [1].
Het gezin Mink had schijnbaar (economische) bindingen met de plaats Oberhausen in Duitsland.
Op 13 mei 1907 werd het gezin te Schoterland, geregistreerd als afkomstig uit Oberhausen.
Op 30 mei 1908 vertrok het gezin weer naar Echten [2].
Op 3 november 1910 vertrok het gezin weer naar Oberhausen [4].
Twee dochters werden in Oberhausen geboren in 1912 en 1914.
Afkomstig uit Oberhausen kwam in de periode April 1916 tot Mei 1916 het gezin weer even terug naar Nederland maar vertrokken daarna weer naar Oberhausen [7].

Nederlandse arbeiders in het Ruhrgebied

Op basis van onderzoek van historica Ank Engel werkten tussen 1900 en 1940 duizenden Nederlanders voor kortere of langere tijd in Duitsland o.a. in het Ruhrgebied [6]. Naast de staalfabrieken waren ook kleinere bedrijven die belangstelling hadden voor de Nederlandse arbeider. Er was werk bij de gemeenten, bijvoorbeeld in de bouw of bij het onderhoud van wegen. De staalfabrieken oefenden in Duitsland zelf aantrekkingskracht uit op arbeiders op het platteland waardoor de Duitse boeren ook arbeidskrachten te kort kwamen; paardenknechten, bietenrooiers en vooral veel melkers. Melkers uit Friesland waren zeer geliefd in Duitsland.

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1924 nam Harm Mink, 19 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Mogelijk deed hij dat in het Rijnland.

Het Duitse Rijnland was sinds 1 december 1918 bezet door de Fransen. Dit was een gevolg van de ineenstorting van het Duitse keizerlijke leger in 1918, waarna de voorlopige regering van Duitsland zich verplichtte in te stemmen met de voorwaarden van de wapenstilstand van 1918 . Dit omvatte het accepteren dat de troepen van de zegevierende machten de linkeroever van de Rijn bezetten en vier ” bruggenhoofden ” op de rechteroever met een straal van 30 kilometer (19 mijl) rond Keulen , Koblenz , Mainz en een straal van 10 kilometer (6 mijl) rond Kehl.
In de bezette gebieden hadden de Fransen ook rekruteringsposten voor het Vreemdelingenlegioen. De toestroom van oud-frontsoldaten maar ook jonge mannen die geen toekomst meer zagen in hun land was groter.

Duitschland eiste op zeker moment zelfs een verbod van alle actie tot het aanwerven van Duitsche troepen voor het vreemdelingenlegioen. [ Arnhemsche courant 19-05-1920 ].

Terugkeer Nederland

Hoe lang Harm Mink in het Vreemdelingenlegioen diende en wanneer hij naar Nederland terugkeerde is niet bekend.

1931 Huwelijk

In 1931 trouwde hij op 30 juli te Heerlen met Madeleine Louise Letertre.

1940

In de meidagen van 1940 deed Harm Mink, 37 jaar oud, vrijwillig dienst in het Nederlandse leger.

1945 – 1946

In de periode 1945 – 1946 deed Harm Mink vrijwillig dienst in het Nederlandse leger.

Naturalisatie

In 1958 diende Harm Mink een verzoek tot Naturalisatie in. Het Memorie van Toelichting luidde als volgt:

3 Harm Mink, geboren te Echt en, gemeente Lemsterland (Friesland) 9 april 1903. schilder, wonende te Heerlen, provincie Limburg;

In artikel 2, onder 3, wordt voorgedragen de staatloze verzoeker Harm Mink.
Verzoeker, Nederlander van geboorte, verloor zijn nationaliteit door in 1924 dienst te nemen in het Franse vreemdelingenlegioen.

In de meidagen van 1940 en van 1945 tot 1946 deed hij vrijwillig dienst in het Nederlandse leger.

Gedurende de oorlogsjaren heeft verzoeker zich goed gedragen.
Als schilder voorziet hij in het onderhoud van zich en zijn gezin.

Legioen eenheden: 1924 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] AlleFriezen te Leeuwarden, BS Geboorte Burgerlijke Stand Lemsterland - Tresoar, Deel: 1041, Periode: 1903, Lemsterland, archief 30-24, inventaris­num­mer 1041, 9 april 1903, Geboorteregister 1903, aktenummer 59
[2] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Deel: 1977, Periode: 1910-1920, Schoterland, inventaris­num­mer 1977, Bevolkingsregister
[3] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Huwelijk Burgerlijke Stand in Limburg, Heerlen, archief 12.038, inventaris­num­mer 108, 30 juli 1931, aktenummer 187
[4] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Bron: boek, Periode: 1910, Lemsterland, Oosterzee, folio 153
[5] SGD 19571958 0001648
[6] Nederlandse arbeiders in het Ruhrgebied, 1900-1940
[7] AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Deel: 1977, Periode: 1910-1920, Schoterland, inventaris­num­mer 1977, Bevolkingsregister