Nooitrust, Visser


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Nooitrust Visser Wolf 28-02-1911, Amsterdam Nooitrust, Isodore Pool, Eva

Legioen periode: 1936 - 1941

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 04-06-1936 [-] [-] / [-] 04-06-1941 / Liberable (fin de contrat) [-] / [-]

Biografie


Visser Nooitrust
in het witte uitgangstenue van het 1e Regiment Etranger
van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Let ook op het geschilderde embleem achter hem op de muur.

26 November 1942 Casablanca

Op 26 november 1942 stuurde Visser Wolf Nooitrust vanuit Hotel Medouina, Place Central in Casablanca (a) een brief aan de Nederlandse Ambassade in Tanger. Hierin verklaarde hij:“als militaire dienst wil nemen onder de Hollandse vlag, in onverschillig welk land”.

Hotel Central in de Medina van Casablance

Jeugd

Visser Wolf Nooitrust werd geboren te Amsterdam op 28 februari 1911 als zoon van Isidore Nooitrust en Eva Pool.
Hij is het 8e kind uit dit huwelijk.

Toen Visser Nooitrust 18 jaar oud was overleed zijn vader (1929).

Registratie Visser Nooitrust
[ Belgique, Anvers,
index de police de l’immigration, 1840-1930
Database with images ]

1930 Militieregister Amsterdam

In 1930 werd Visser Nooitrust opgenomen in Militieregister van Amsterdam.
Hij werd op 6 mei 1930 door de keuringscommissie voorgoed ongeschikt geacht.

Registratie Visser Nooitrust in Militieregister van Amsterdam

1935 Werkeloos

Begin 1935 werd Visser Nooitrust werkeloos.

Vreemdelingenlegioen

1936

Op 4 juni 1936, 25 jaar oud, nam Visser Nooitrust dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Als motivatie gaf hij later aan “wilde ik hun [zijn familie] niet ten laste vallen”.
Zijn papieren, bewijs van Nederlanderschap, rijbewijs , getuigschriften, rekening van inkomen belasting, 60 dagen kaart voor auto werden in Marseille ingenomen door de Kapitein van het fort St. Jean.

Visser Nooitrust als escorte bij het vaandel van waarschijnlijk een
Escadron van het 1e Regiment Etranger Cavalerie [3].
Vaandel escorte 1er REC.
[Coll. NLL.]

Visser Nooitrust diende bij het 1e Regiment Etranger Cavalerie (b).
De opleiding van het 1er REC was in Tunesië maar actief in Marokko

Consul Cabos Casablanca (1)

In 1939 bezocht Visser Nooitrust de Nederlandse Consul Cabos in Casablanca voor de eerste keer. Hij vroeg om advies inzake het door de Fransen in Marseille afgenomen paspoort en andere papieren. Hij was in het uniform van het Legioen en begreep volkomen dat de Consul niets voor hem kon doen.

1940 Frankrijk

In 1940 nam hij deel aan de gevechten in Frankrijk.

Concentratie en werkkampen

Op 4 Juni 1941 zatten zijn contractuele 5 jaar in het Legioen erop.
Hij wilde niet ingaan op een voorstel hem naar Nederland te sturen.
Als ongewenste buitenlander werd hij gevangen gezet in een concentratie kamp nabij Rabat.

Consul Cabos Casablanca (2)

Samen met een andere Legionnair, Nolson, vermoedelijk een zoon van een Reeder uit Vlissingen (b) , lukte het Visser Nooitrust uit het kamp te ontsnappen en bij de Consul in Casablanca te komen.
Andere legionairs van vreemde nationaliteiten hadden van hun betrokken consul de nodige hulp ontvangen.
De jonge Nolson was ziek en kon in Afrika niet voldoende geneeskundige hulp krijgen.

Visser Nooitrust liep verschillende malen uit het concentratiekamp weg en werd dan weer opgepikt en kreeg iedere keer twee maanden gevangenis straf. Het voedsel was slecht en hulp van de Nederlandse instanties werd nimmer ontvangen alhoewel hij de Consul hierom herhaalde malen had verzocht.

Op 8 November 1942, de dag van landing van de Amerikanen in Marokko, slaagde Visser Nooitrust er weer in te ontsnappen.
Op 26 November schreef hij vanuit Casablanca volgende brief aan de Nederlandse Ambassade in Tanger.

Nooitrust
Afschrift
Casablanca, 26-11-1942

Ondergetekende, Visser Wolf Nooitrust Adresse momentane, Hotel Medouina, Place Central . Casablaca.

Te zijn geboren te Amsterdam 28-2-1911 Uilenburgerstraat 118, zoon van Isidore Nooitrust, geboren Maastricht 7-10-1864 overleden te Amersfoort 5-12-1928.
Naam van moeder Eva Pool geboren te Amsterdam 17-1-1874 laatste adres Amersfoortsingel 79.
Beroep Mecanicien
Laatste partoon J.M. Bougist Blaricum (Z.H.)
Reden van in dienst treden in het vreemdelingenlegioen :
1,5 jaar zonder werk en aangezien mijn familie kooplui zijn, wilde ik hun niet ten laste vallen, en ben in 1936 naar Frankrijk gegaan en 4 Juni 1936 in de Fransche armee getreden tot en met 4 Juni 1941.
Adres van broer en zusters:
Tobias Godfried Nooitrust, Goringen
Emma de Groot geb. Nooitrust, Amersfoort
Eli Nooitrust, Amsterdam
Elisabeth de Groot geb. Nooitrust, Amersfoort

Mijn papieren d.w.z. Bewijs van Nederlanderschap, rijbewijs , getuigschriften, rekening van inkomen belasting, 60 dagen kaart voor auto. Dat alles is mij in Marseille weggenomen door de Capitein van het fort St. Jean en is mij bij beëindiging van mijn dienst tijd nooit terug gegeven.

w.g. Nooitrust.

Ik verklaar hiermede , dat ik Visser Wolf Nooitrust Vollentaire als militaire wil dienst nemen onder de Hollandsche vlag, in onverschillig welk land.

Ontvangen Tanger 4 December 1942.

Of men hem daar nog geholpen heeft is niet bekend.
Visser Nooitrust slaagde er echter in als stoker aan boord van een Belgisch schip van Casablanca naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Hij kwam daar op 25 maart 1943 aan en melde zich op 19 april 1943 bij het Recruteeringsbureau van de Nederlandse Strijdkrachten in het V.K.

Hij werd ingedeeld bij de Nederlandse Koopvaardijvloot.

Meldingsformulier in gevolge beschikking van de Ministers van Marine en van Oorlog

Koopvaardij

Tot het einde van de oorlog voer hij op geallieerde schepen.

Terugkeer naar Nederland

Bij terugkeer in Nederland blijken zijn moeder en 3 van zijn zussen in de Duitse concentratiekampen om het leven te zijn gekomen [4].

1955 Naturalisatie

In 1954 of 1955 dienst Visser Nooitrust een naturalisatie verzoek in, het Memorie van toelichting luidde:

De staatloze verzoeker Visser Wolf Nooitrust, genoemd in artikel 2, onder 6, is Nederlander van geboorte. Hij verloor zijn nationaliteit door in 1936 zonder verlof dienst te nemen in het Franse vreemdelingenlegioen.
In 1940 vocht hij in Frankrijk tegen de Duitsers.
In 1942 wist hij uit een Duits kamp in Afrika te ontvluchten, waarna hij in 1943 Engeland bereikte.
Hij heeft toen tot het einde van de oorlog op geallieerde schepen gevaren.
Verzoeker is nog zeevarende en woont thans in Israël.

1990 Overlijden

Op 12 augustus 1990 overleed Visser Wolf Nooitrust. Tussen haakjes stond op zijn overlijdensbericht Willy.

(a) Een Hotel Medouina, Place Central in Casablanca, is niet te vinden wel een Hotel Central in de Medina aan

(b) In het document worden twee namen genoemd Nolson en Nelson. Waarschijnlijk gaat het hierbij om de Reder T.L.L. Nolson uit Terneuzen. In de lijst van vrijwilligers voor de duur van de oorlog EVDG komt de naam NOLSON een keer voor Edouard NOLSON geboren 28-7-1904 in Gand (Belgique).

Legioen eenheden: 1936 - 1941

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RECLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Nationaal Archief
[2] Noord-Hollands Archief via WieWasWie
[3] Familie Nooitrust
[4] Joodsmonument
[5] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4478, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4478, 28 februari 1911, Militieregisters
[6] Immigratiedienst België
[7] Trouw 13-08-1990