Oostindie, Hendrikus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Oostindie Hendrikus 21-07-1877, Monnikendam Oostindie, Hermanus Ottes, Grietje

Legioen periode: 1914 - 1916

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
34919 1914 [-] Rouen / Frankrijk 29-02-1916 / Mort pour la France. Gesneuveld Dreslincourt / Frankrijk

Biografie


Dreslincourt (Oise) 29 februari 1916

Dreslincourt (Oise)

Op 11 november 1915 werd het Régiment de marche de la Légion étrangère (RMLE) opgericht door het samenvoegen van de overgebleven mannen van het 2e RM 1er RE met het 2e RM 2e RE.
Er volgde een periode van instructie en oefeningen.
Op 20 februari 1916 vertrok de eenheid in vrachtauto’s naar het front naar de sector Marest sur Matz.
Het RMLE werd in de tweede linie Marqué – Glisé – Vignemont geplaatst.
In het JMO van het Régiment staat over de gebeurtenissen van 24 februari 1916 als volgt geschreven:In de ochtend werden de eenheden van het Régiment als volgt verspreid.
Etat-Major st. Amand ( chateau de) […]
3me, 8me Cies […] Machemont […]
7me Cie Montigny […]
1ere Cie Poste Francois P.A.G.
2me Cie P.A.D. […]
4me Cie C.R. Attiche

[ De volgende dagen werden er alleen wat overplaatsingen van officieren vermeld]

Op 28 februari 1916 raakte er een man vermist:
1e classe Sermakechian 33078 4e Cie

Sergent Gigant 33855 van de 4e Cie en
2e classe Guillot 22254 van de 2e Cie , raakten gewond door granaatscherven.

Op 29 februari werden de volgende verliezen vermeld:
2e classe Ostindié 34919 van de 2e Cie gedood door kogels.
2e classe Val di Nota 7032 van de 6e Cie en
2e classe Grneber, Felix van de 6e Cie, beiden gewond door granaatscherven.

In de nacht van 29 februari 1916 op 1 maart 1916 werd het Régiment afgelost door de 8me Zouaves.

De in deze periode gesneuvelde Ostindié blijkt na enig onderzoek de uit Monnikendam afkomstige Hendrikus Oostindie te zijn.

Jeugd

Hendrikus Oostindie werd geboren op 21 juli 1877 te Monnikendam als zoon van Hermanus Oostindie en Grietje Ottes.

Militaire dienst

1896 – 1898

Affiche, omstreeks 1898 – 1905.
Werving van vrijwilligers voor de cavalerie, de veld-artillerie en de rijdende-artillerie en vrijwillig verblijf onder de wapenen voor zes maanden of langer van miliciens bij de bereden korpsen [4]

Op 7 november 1896 had Hendrikus Oostindie vrijwillig dienst genomen bij het Korps rijdende artillerie.
Op 15 december 1896 werd Hendrikus Oostindie aangewezen voor militaire dienst.
Op 8 maart 1897 werd hij hiervoor opgeroepen en in het militieregister werd aangegeven dat hij daar geen gehoor aan had geven, maar dat dit kwam omdat hij als vrijwilliger diende bij het Korps rijdende artillerie.

1900

Op 24 juli 1900 werd Hendrikus Oostindie, 23 jaar oud, wonende te zonder woonplaats, sjouwer van beroep, veroordeeld voor Landloperij door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Beklaagd van op den 7 Juli 1900 te ‘s Bosch te zijn aangetroffen , rondzwervende zonder middelen van bestaan.

Gehoord den Officier van Justitie un zijn requisitoir, strekkende dat het der Rechtbank behage, den beklaagde schuldig te verklaren aan het bij dagvaarding ten last gelede en te veroordelen tot eene hechtenis van twee dagen en tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting voor den tijd van drie jaren.

1900 – 1903 Rijkswerkinrichting

En zo werd oud-militair Hendrikus Oostindie op 5 september 1900 geplaatst in de Rijkswerkinrichting Veenhuizen. Zijn registratie nummer werd 5075. Als onderdeel van zijn signalement-kaart werd hij ook gefotografeerd.

Portret foto van Hendrikus Oostindie,
eind 1900, 23 jaar oud.
[3]


Op zijn boven arm had hij een tatouage van 15 bij 7.5 cm van 2 sabels met een kroon met daarin “H.O.” en daaronder 2 sabels.

1914 – 1916 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1914 nam Hendrikus Oostindie, 37 jaar oud, te Rouen dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Zijn geboorte dag en maand gaf hij correct op, maar zijn geboortejaar niet.
Hij gaf aan dat hij in 1880 geboren was. Daarmee maakte zich drie jaar jonger mogelijk deed hij dit om zijn kans aangenomen te worden te verhogen.
Zijn Matricule au recrutement was 478.
In 1915 werd hij als soldat de 2e classe ingedeeld bij het nieuw gevormde R.M.L.E.
Zijn Numero Matricule was daar: 34919.

Legioen eenheden: 1914 - 1916

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
RMLELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Overgenomen delen Deel: 107, Periode: 1921-1925, Amsterdam, archief 5416, inventaris­num­mer 107, 21 juli 1877, Overgenomen delen
[2] Brabants Historisch Informatie Centrum, Arrondissementsrechtbank Strafvonnissen 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 24, inventaris­num­mer 357
[3] Instituut Drents Archief, Locatie Assen, Archief 0137.01, Inventarisnummer 339 Documentnummer 3498 Soort Signalementskaart Unieke ID 5116020
[4] NMM, Wervings Affiche
[5] MdH