Overvoorde, Willem


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Overvoorde Willem 27-12-1884, Den Haag Overvoorde, Willem Cornelis Verboon, Margaretha Martina Neletta

Legioen periode: 1916 - 1931

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
38747 28-04-1916 [-] Bordeaux / Frankrijk 26-07-1931 / Liberable (fin de contrat) Sidi Bel Abbes / Algerije

Biografie


Held, deserteur en een bewijs van goed gedrag

Jeugd

Willem Overvoorde werd geboren op 27 december 1884 in Den Haag als zoon van Willem Cornelis Overvoorde en Margaretha Martina Neletta Verboon.

Van beroep werd Willem Overvoorde kantoorbediende.

1914

In 1914 trouwde Willem Overvoorde in Parijs met Elise Amande Renee Lien.

Franse Vreemdelingenlegioen

C/ Allemagne du 29/4/16 au 10/4/19

Op 28 april 1916, 31 jaar oud, nam Willem Overvoorde in Bordeaux vrijwillig dienst voor de duur van de oorlog.
Hij werd ingedeeld bij het Franse Vreemdelingenlegioen en kwam op 29 april 1916 bij zijn eenheid aan.
Zijn Numero matricule werd 38747.


1918

1918 Een straat in Flirey
( Het cijfer 39 verwijst naar een engelstalige legenda:
39 – Street in Flirey )

Onderscheiden


Op 13 februari 1918 werd Willem Overvoorde onderscheiden met het Croix de Guerre met étoile de Bronze.
De mutatie luidde vrij vertaald :
Tijdens een actie op 8 januari 1918 volbracht hij met veel moed en rustig zijn plicht als bestuurder (mogelijk ook boodschapper). [ % du Regt no 32 ]

Vrijwel zeker diende Willem Overvoorde op dat moment bij het RMLE.
Van oktober 1917 tot januari 1918 bevond het RMLE zich in de loopgraven in de Flirey sector.
Op 8 januari 1918 werd er door het RMLE een succesvolle aanval uitgevoerd.

Bois de Hangard

Op 14 augustus 1918 werd hij nogmaals onderscheiden met het Croix de Guerre. Dit keer voor een actie die had plaats gevonden op 26 april 1918. Willem Overvoorde was een dappere en moedige legionnaire geweest en gewond geraakt bezig met een aanval op 26 april 1918 onder hevig machinegeweer vuur. [ % de la Brigade No 137 ].

« Le 26 avril 1918, sous le commandement du lieutenant-colonel Rollet, le régiment de marche de la Légion étrangère, animé d’une indomptable énergie et du plus bel esprit de sacrifice, s’est magnifiquement élancé à l’attaque du bois de Hangard et du plateau au sud de Villers-Bretonneux remplissant sa mission malgré une résistance opiniâtre de l’ennemi. S’est cramponné ensuite au terrain conquis, résistant successivement à cinq contre-attaques, maintenant intégralement les gains de la journée et contribuant par son héroïsme à briser la ruée de l’ennemi. »

Ongeoorloofd afwezig, deserteur en Oorlogsraad

Een dag na deze toekenning op 15 augustus 1918 ontbrak Willem Overvoorde op appel en werd nog op die dag geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. Drie dagen later op 18 augustus 1918 werd hij tot deserteur verklaard.
Waarschijnlijk werd hij op 1 september 1918 opgepakt, in zijn staat van dienst werd vermeld dat hij op die dag als deserteur werd uitgeschreven.

Condamne par le Conseil de guerre de la 1e DM sejoint le 22 Octobre 1918 a la peine de 1 an de prison pour coupable de desertion a l’interieur en temps de guerre.

Op 22 oktober 1918 moest Willem Overvoorde voor de Oorlogsraad van de 1e Division Militaire verschijnen en werd voor desertie in oorlogstijd veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf.
Deze straf zat hij niet helemaal uit. Zijn staat van dienst vermeld dat hij op 21 maart 1919 weer werd beschouwd als deserteur omdat hij niet op 21 maart 1919 niet teruggekeerd was van verlof.
Op 9 april 1919 werd hij echter naar huis gestuurd, hij vestigde zich in Parijs 8e ar. de Clichy.
Op 11 april 1919 werd hij uit het militaire register geschrapt (R.d.C.).


Gedegradeerd tot 2e cl op 10 november 1923.

1919

Engage volontaire pour cinq ans a Paris le 11 Juin 1919 au Titre de la legion Etrangere.

Enkele maanden later nam Willem Overvoorde op 11 juni 1919 weer dienst bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Dit keer voor de duur van 5 jaar.

C/ Allemagne (France) du 11/6/19 au 18/6/19

Met de wapenstilstand van 11 november 1918 tussen de Geallieerden en het Duitse Rijk kwam er een definitief eind aan de gevechten in de Eerste Wereldoorlog. Strikt gesproken was het geen capitulatie. Het formele einde van de oorlog volgde op 28 juni 1919 bij de ondertekening van het vredesverdrag te Versailles.
Het is daarom ook dat in de staat van dienst van Willem Overvoorde staat C (Contre) tegen Allemagne (Duitsland )

Arrive au corps le 23 Juin 1919 X.

C/ Allemagne (Algerie) du 10/10/19 au 11/10/19

C/ Allemagne (Maroc) du 23/10/19 au 24/10/19

Op 23 juni 1919 kwam hij bij zijn eenheid in Algerije aan.
Willem Overvoorde werd uitgezonden naar Marokko.

1920

Op 4 maart 1920 werd Willem Overvoorde bevorderd tot caporal.

1921

In 1921 in Parijs scheidde Willem Overvoorde van zijn vrouw.
Op 17 februari 1921 werd hij Caporal fourrier.

1922

Maroc E G du 21.6.22 au 22.6.22

1923

Op 10 november 1923 werd caporal Willem Overvoorde gedegradeerd tot 2e classe.

1924

Nadat zijn 5 jaren er op zaten tekende Willem Overvoorde op 26 juni 1924 voor één jaar bij. Hij was toen ingedeeld bij het 3e Etranger. Het contract ging formeel in op 11 juni 1924.

1925

In 1925 tekende hij weer voor één jaar bij, dit keer echter eerder namelijk op 23 januari 1925, het contract zou echter pas ingaan op 11 juni 1925.

Maroc C M du 9.7.25 au 10.7.25

Maroc E G du 20.10.25 au 21.10.25

Rif oorlog 1925 – 1926

Frankrijk was in 1925 betrokken geraakt bij de strijd in het Rif gebergte. Diverse regimenten van het Franse Vreemdelingenlegioen kwamen hier in actie. Op basis van een onderscheiding die Willem Oorvoorde later zou krijgen en de volgende registratie in zijn staat van dienst nam hij aan deze veldtocht deel.

Franse bevooradingskonvooi in het Rifgebergte 1925
[ Convoi sur Ain Maatouf Sepre 1925 Ravitaille du 15 Sepre ]

d. C. S. du 22.10.25 au 7.3.26

1926

In 1926 tekende hij weer voor twee jaar bij, dit keer echter op 19 februari 1926, het contract ging in op 11 juni 1926.

Maroc E G du 8.3.26 au 22.10.27

1927

Op 20 april 1927 werd Willem Overvoorde weer bevorderd tot caporal.

Maroc s 23.10.27 au 2.7.28

Onderscheiden

Voor zijn dienst in Marokko kreeg Willem Overvoorde drie onderscheidingen;

Medaille [ Coloniale ] agrafe Maroc [ 1925- 1926 ]

Chevalier du Ouissam Alaouite. Dahir du 11.8.27

Medaille de la Paix du Maroc [ Ingesteld op 21 novembre 1927 ]

Medaille groep Willem Overvoorde
(Reconstructie)
Croix de Guerre, Medaille Coloniale, Medaille de la Paix du Maroc, Chevalier du Ouissam Alaouite
[ Coll NLL ]

Mogelijk kwam Willem Overvoorde nog in aanmerking voor meer onderscheidingen voor zijn dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar het kan ook zijn dat hij het recht hierop verloren had vanwege zijn desertie.

1928 – 1931

Op 11 juni 1928 tekende Willem Overvoorde weer bij voor de duur van één jaar, hij diende toen, mogelijk nog steeds, bij het 3e Regt Etranger.

Algerie 3.7.28 au 26.7.31

Er volgde korte tijd later een overplaatsing naar Algerije.

In 1929 tekende hij weer bij voor één jaar dit keer op 17 mei 1929 bij het 1er Regt Etranger d’Infanterie.
Hij deed dit bij de Intendance Militaire in Sidi Bel Abbes.
Hij herhaalde dit in 1930 nog een keer en op 29 december 1930 tekende hij bij voor één maand en 14 dagen, ook bij de Intendance in Sidi Bel Abbes. Mogelijk had deze laatste korte extra diensttijd iets te maken met het verkrijgen van recht op een pensioen. Meestal was dan na 15 dienstjaren.
Gerekend vanaf zijn in dienst treden in 1916 zou hij die vol maken, maar dan zou men wel zijn tijd in gevangenschap mee moeten hebben laten tellen.

Op 26 juli 1931 ging Willem Overvoorde uit dienst, hij kreeg een bewijs van goed gedag mee.

1931

Terugkeer naar Nederland

In tegenstelling tot veel andere legionaires van Nederlandse herkomst met een dergelijk lange staat van dienst vroeg Willem Overvoorde niet de Franse Nationaliteit aan en bleef ook niet in Frankrijk wonen. Bij zijn Stamboek registratie werd genoteerd dat hij op 27 juli 1931 naar Nederland, Apel d’orn Hollande was vertrokken.

Apeldoorn

In het bevolkingsregister van Apeldoorn staat in de periode 1927-1939 inderdaad Willem Overvoorde geregistreerd.
Mogelijk woonde hij bij zijn broer aangezien in dezelfde lijst ook een Frans C.L. Overvoorde geboren op 21 februari 1886 te Den Haag, staat.

In de rubriek Bevolking van de Nieuwe Apeldoornsche courant van 18 augustus 1931 staat Willem Overvoorde niet als oud-legionair maar als :

W. Overvoorde, journalist, van Frankrijk naar Molenstraat 138

Den Haag

Als staatloos Handelscorrespondent afkomstig uit Parijs stond Willem Overvoorde van 1934 tot 1938 in het bevolkingsregister van Den Haag geregistreerd.


Overlijden

Willem Overvoorde overleed op 6 mei 1947 in Den Haag.

Legioen eenheden: 1916 - 1931

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
RMLE
3 RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Croix de Guerre % du Regt no 32 13-01-1918
Croix de Guerre % de la Brigade No 137 14-08-1918
Medaille [ Coloniale ] agrafe Maroc [ 1925- 1926 ]
Chevalier du Ouissam Alaouite 11-08-1927
Medaille de la Paix du Maroc


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Overlijden Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 1674, 08-05-1947, Overlijdensakten Den Haag, aktenummer B106
[2] Legion etrangere
[3] CODA te Apeldoorn, Bevolkings­register 1927-1939 Gemeente Apeldoorn, Apeldoorn, archief deelnummer 37, aktenummer 184
[4] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Haagse bevolkingsregisters, archief 354-01, inventaris­num­mer 1331, 1913, Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)