Poelstra, Geert


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Poelstra Geert 14-09-1899, Oldehove Poelstra, Jakob Havinga, Kunje

Legioen periode: 1939 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1939 Seine bureau central (75) Parijs / Frankrijk [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


In de lijst van Nederlanders die als oorlogsvrijwilliger voor de duur van de oorlog dienst namen in het Franse Vreemdelingenlegioen tijdens de Tweede Wereldoorlog staat de naam Geert Poelstra.

Geert Poelstra zou volgens de “Base des engagés volontaires étrangers entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940”
geboren zijn op 14 september 1899 te Old Hove (Hollande).

Hij nam dienst bij het “Bureau de recrutement Seine bureau central (75)” deel van de “1re région militaire”.

Geert Poelstra werd vervolgens ingedeeld bij het “Régiment de marche de volontaires étrangers (RMVE)”.
Zijn Matricule au recrutement werd 6944.

Geert Poelstra was 40 jaar oud toen hij dienst nam.

Jeugd

Behalve de schrijfwijze van Oldehove blijken als personalia van Geert Poelstra correct te zijn geregistreerd.

Geert Poelstra werd geboren op 14 september 1899 te Oldehove als zoon van Jakob Poelstra en Kunje Havinga.

1917 Rijksopvoedingsgesticht

In 1917 werd Geert Poelstra, geregistreerd in het Rijks Opvoedings Gesticht (ROG) in Doetinchem.
Hij verbleef hier van 9 februari 1917 tot 15 mei 1917. Hij was afkomstig uit Groningen. Bij aanmerkingen werd geschreven ROG Leiden.

1919 Immigration

In 1919 arriveerde Geert Poelstra vanuit Rotterdam met het schip “Marken” in Ellis Island New York City.
Als “immigration date” werd aangegeven 29 april 1919.

Ansichtkaart van Ellis Island New York rond 1920.
Op de achterzijde staat de volgende tekst.
” Immigration Depot since 1892, where all immigrant are landed and examined,
before being admitted to this country.
Undesirables are deported at the expense of the steamship company that brings them”

1937 Terugkeer naar Nederland

Eind 1937 keer Geert Poelstra terug naar Nederland, Rotterdam.
Hij verbleef hier tot maart 1939. Op zijn Persoonskaart van de Bevolkingsadminsitratie van Rotterdam werd geschreven: “vertrokken onbekend waarheen”.

Legioen eenheden: 1939 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
RMVELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] AlleGroningers - BS Geboorte Oldehove, 14 september 1899, Geboorteregister 1899, aktenummer 57
[2] Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Bevolkings­register 58, Doetinchem, archief 262, inventaris­num­mer 132, folio 47
[3] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-376, 1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, 1880-1940, aktenummer 400924
[4] New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island)