Pool, Remmelt


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Pool Remmelt 10-11-1935, Emmen Pool, Jan Postma, Rempje

Legioen periode: 1957 - 1958

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
120191 14-12-1957 l'Intendance Militaire Parijs / Frankrijk 16-03-1958 / Overleden Sonis / Algerije

Biografie


Zoektocht naar een vader

De vader van Jan Pool (geb. 1955), Remmelt Pool (geb. 1935) was verdwenen toen Jan Pool nog zeer jong was.
Remmelt Pool was o.a. van beroep zeeman op de wilde vaart.
Jarenlang probeerde Jan Pool zijn verdwenen vader te vinden.
De gemeente, Emmen, gaf aan dat ze als laatste wat van Remmelt Pool hadden gehoord in 1964, maar Jan Pool dacht te weten dat zijn vader al rond 1957 verdwenen was.
Het vermoeden bestond dat Remmelt Pool bij het vreemdelingenlegioen had gezeten.

2018 Stamboom forum

In 2018 liet Jan Pool o.a. een oproep plaatsen op het Stamboomforum en zodoende kwam ik, Frans Janssen, webmaster van NLLegioen.eu, met Jan Pool in contact en besloot hem te helpen bij zijn zoektocht.

Het onderzoek

Jan Pool voorzag mij o.a. van de persoonskaart van zijn vader.

Persoonskaart van Remmelt Pool.

We zien hierop, naast alle persoonlijke gegevens dat de gemeente op 3 maart 1960 op de persoonskaart registreerde: VOW de afkorting voor “vertrokken onbekend waarheen”.
Verder werd geregistreerd dat Remmelt Pool een paspoort had met nummer H837301 dat geldig was tot 4 augustus 1961 en dat hij een Dienstplichtige Nederlander was. Achter deze afkorting, DplND, was zelfs een uitroepteken gezet. Uitgaande van een geldigheidsduur van 5 jaar zou Remmelt Pool het paspoort op 4 augustus 1957 hebben gekregen.

Voor het onderzoek werd in diverse Nederlandse en buitenlandse digitale archieven naar Remmelt Pool gezocht. Zo werden o.a. de verlieslijsten van het Franse leger in Algerije geraadpleegd, maar de naam Pool kwam daar niet in voor. Ook werd gekeken of er iemand onder de naam Pool in de jaren ’60 een verzoek tot Frans Staatsburgerschap heeft ingediend of dat er iemand in Nederland onder de naam Pool een aanvraag heeft ingediend om zijn Nederlandse Staatsburgerschap terug te krijgen. Allemaal negatief.
De naam Pool was ik zelf verder bij eerdere onderzoek naar Nederlandse legionairs of mogelijke Nederlandse legionairs ook niet eerder tegen gekomen.
Dit betekende echter nog niet , dat Remmelt Pool niet in het Legioen gediend zou kunnen hebben.
Vaak wordt aangenomen dat de meeste legionnaires onder een andere naam dienden, maar dat gebeurde eigenlijk vrij zelden.
Bovendien was zo’n naam alleen in het Legioen te gebruiken, de administratie wist vrijwel altijd de echte naam.
Ging een legionnaire uit dienst moest hij zijn leven weer onder zijn echte naam voortzetten.
Verliezen of vermissingen werden door het Legioen dat deel uitmaakte van het Franse Ministerie van Defensie, voor zover mogelijk eerst aan de familie doorgegeven en indien dat niet mogelijk was aan de Nederlandse overheid.
“Echt”, zonder spoor verdwijnen is dus zeldzaam en eigenlijk ook in het Legioen niet mogelijk.

Opvragen staat van dienst

In samenspraak en samenwerking met Jan Pool werd uiteindelijk besloten in februari 2018, te proberen een mogelijke staat van dienst van Remmelt Pool bij het Franse Vreemdelingenlegioen op te vragen.

2018. De brief uit Frankrijk

Het antwoord uit Frankrijk kwam, opmerkelijk snel, een maand later.
Het was een korte brief van de administratie het Franse Vreemdelingenlegioen met daarbij 3 kopieën van documenten betreffende Remmelt Pool, die inderdaad dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Helaas bleek dat Remmelt Pool op zondag 16 maart 1958 te Sonis (Algerije) tijdens de basis opleiding van het Franse Vreemdelingenlegioen was komen te overlijden.
Op basis van de documenten kon volgende reconstructie gemaakt worden.

14 december 1957. Franse Vreemdelingenlegioen


Op zaterdag 14 december 1957 nam Remmelt Pool in Parijs vrijwillig dienst voor de duur van 5 jaar bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Zijn rekruterings nummer in Parijs werd 57-137-03721.
Hij nam dienst onder zijn eigen naam Remmelt Pool geboren 10-11-1935 in Emmen, Nederland.
Hij gaf aan dat allebei zijn ouders, zijn vader Jan Pool en moeder Rempje Postema, reeds waren overleden.
Als woonplaats gaf hij Marseille op en als beroep zeeman.
Zijn signalement luidde, blond haar, blauwe ogen, rechte neus en ovaal gezicht, verder geen bijzondere kenmerken.

Veertien dagen later, op 28 December 1957, werd hij in Marseille ingescheept voor de overtocht naar Noord-Afrika waar hij een dag later in Oran (Algerije) aankwam.
Zeer waarschijnlijk ging de reis nog diezelfde dag door naar het hoofdkwartier van het Legioen in Sidi Bel Abbes.
In het Legioen kreeg hij het registratienummer 120191.
Hij werd zoals alle nieuwe rekruten tijdelijk ingedeeld bij de Compagnie de Passage No 3, dat was op 2 januari 1958. 
Op 31 januari 1958 werd hij naar Mascara, Algerije, gestuurd waar hij was ingedeeld bij de opleidingseenheid No 2.

De over het algemeen vier maanden durende basis opleiding begon.


16 maart 1958. Overlijden

Tijdens deze opleiding kwam Remmelt Pool op zondag 16 maart 1958 in Sonis (Mostaganem) te overlijden. 
Hij werd op het kerkhof van Sonis begraven.
Men schreef hem de volgende dag uit de registers van het Legioen en gaf aan dat het overlijden “niets met de dienst” te maken had.

Sonis, departement Mostaganem


Sonis is een dorp gelegen in de buurt van Mascara. Het maakte destijds deel uit van het departement Mostaganem dat tussen 1957 en 1962 een Frans departement in Algerije was. Tegenwoordig heet de plaats Khalouia.

Veel informatie is er op internet over deze plaats niet te vinden.
Deze foto gevonden op een website van een man die zijn jeugd in Mascara doorbracht [1], werd door enkele personen geïdentificeerd als Sonis.

Mogelijk een foto van Sonis, tegenwoordig Khalouia.

In de beeldbank van het Franse Ministerie van Defensie levert een zoekopdracht naar Sonis enkele foto’s uit de tijd van de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog op. Referenties bij deze foto’s grotendeels uit 1957 verwijzen o.a. naar een plaats Sonis, een sector Sonis en berg Sonis.

Franse militairen in actie in de regio Sonis, 1957
ALG 57-162 R2.
11/03/1957
Sonis (Khalouia) – Département de Tiaret

Administratieve afhandeling


Helaas geven de documenten verder geen informatie hoe precies of waaraan Remmelt Pool is overleden.
Omdat Remmelt Pool had aangegeven dat zijn ouders reeds waren overleden en hij woonachtig was in Marseille Frankrijk, kon zijn overlijden destijds niet aan familie in Nederland worden doorgegeven.
Of er nog een poging is ondernomen de Nederlandse instanties te informeren is uit deze documenten niet af te leiden.
Wel had men jaren later op 11-12-1962 in Frankrijk de bevestiging gekregen dat Remmelt Pool inderdaad Nederlands Staatsburger was.

Legioen eenheden: 1957 - 1958

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RE C.I. 2Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen