Post, Jacob


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Post Jacob 20-04-1896, Nes Post, Frederik Jacobs Holwerda, Japke Pieters

Legioen periode: 1922 - 1933

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1922 - - / - < 1933 / - - / -

Biografie


Jeugd

Jacob Post werd op 20 april 1896 geboren te Nes gemeente Westdongeradeel (Friesland) als zoon van Frederik Jacobs Post en Japke Pieters Holwerda.

Huwelijk

Jacob Post trouwde met Wilhelmine Maria Wampers op 19 juli 1919 te Heerlen.

1922 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1922 nam Jacob Post, 26 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen

1925 – 1930 Syrie 1 REI 8 Bat 24 Cie

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen
Periode 1925 – 1930
Plaats Syrië
Eenheid 1 REI 8 Bat 24 Cie

1933 Terug naar Nederland

In 1933 keerde hij terug naar Nederland.

Huwelijk

Jacob Post trouwde met Aaltje Fennema op 26 november 1936 te Groningen.

Naturalisatie

In 1956 diende Jacob Post een verzoek tot naturalisatie in.

Het memorie van toelichting was als volgt:

Jacob Post, de staatloze verzoeker genoemd in artikel 2, onder 4, werd in 1896 te Nes, gemeente Westdongeradeel (Friesland) geboren uit Nederlandse ouders en bezat mitsdien de Nederlandse nationaliteit. Verzoeker verloor het Nederlanderschap door zijn dienstneming in 1922 bij het Franse Vreemdelingenlegioen. In 1933 keerde hij naar ons land terug.
Verzoeker voorziet als knecht bij een restaurantbedrijf in zijn onderhoud.
In overeenstemming met de gevolgde gedragslijn wordt verzoeker voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.

Legioen eenheden: 1922 - 1933

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] AlleFriezen te Leeuwarden, BS Geboorte Burgerlijke Stand Westdongeradeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 1039, Periode: 1896, Westdongeradeel, archief 30-40, inventaris­num­mer 1039, 20 april 1896, Geboorteregister 1896, aktenummer 71
[2] Registratie op 20 april 1896 Gemeentearchief Ede te Ede, Bevolkings­register Ede, 20 april 1896
[3] https://www.genealogieonline.nl/genealogie-post-oost/I156620.php