Poublon, Theodore


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Poublon Theodore Henri Louis 02-10-1899, Velp Poublon, Henri Charles Auguste van Rhijn, Louise Carolina Maria

Legioen periode: 1918 - 1919

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1918 [-] [-] / [-] 1919 / [-] [-] / [-]

Biografie


Op donderdagavond 25 April 1918 schreef Legionnaire Th. Poublon vanuit de legerplaats Valbonne in Zuid Frankrijk een kaart aan Leendert van Soest, Vijverlaan Velp (Gelderland).
Poublon was ingedeeld bij het Regiment de Marche de la Legion Etrangere (RMLE) 1e Comp, 6e Esc.
Poublon had blijkbaar pas kort geleden dienst genomen in het Vreemdelingenlegioen en bevond zich nog in opleiding. De toon van zijn bericht is positief.

La Valbonne. 25 April 1918

Beste Leendert
Vanavond heb ik niets te doen en daarom zal ik mijn belofte vervullen om je te schrijven.
Alles gaat hier uitstekend en ik hoop dat jij en je ouders het ook goed maken.
Alles in het kamp gaat zijn gewone gang, altijd oefeningen al merk je wel dat ze voortdurend verzwaard worden, maar ik kan er nu ook beter tegen dan in het begin toen was ik altijd erg vermoeid, nu ook nog wel eens van lange marschen maar dat komt van de zware schoenen waar ik nog niet helemaal aan gewend ben.
De zware bepakking vind ik niet zo erg daar ben je gauw aan gewend.
Na kwart voor vieren zijn we altijd helemaal vrij tot ’s avonds half 9.
’s Avonds is hier altijd gratis cabaret en cinema voorstelling wat erg leuk is.

Doe mijn beste groeten aan je ouders en aan Johan en ontvang zelf een stevige handdruk van je Th Poublon


Honderden kilometers noordelijk aan het front aan de Somme maken het 1e, 2e en 3e Battalion van het RMLE zich op voor een tegenaanval op Bois de Hangard.
Bij deze aanval op 26 April 1918 zal het RMLE zeer zware verliezen lijden, maar het doel wel bereikt en gehouden.
Versterking was echter hard noodzakelijk.
Het heeft daarom waarschijnlijk ook niet lang meer geduurd voordat Poublon naar het front moest.

Identificatie

De kaart is afkomstig uit de verzameling van de Franse historicus F. Laine [1].
In 2012 schreef de historicus Jorge Groen: “Theodore Poublon studeert in 1917 af aan de HBS Arnhem en meldt zich in mei 1918 met toestemming van zijn ouders aan voor het vreemdelingenlegioen. Hij is dan 18 jaar oud”.

Jeugd

Zeer waarschijnlijk betreft het hier Theodore Henri Louis Poublon.
Theodore Henri Louis Poublon werd geboren op 2 oktober 1899 te Velp als zoon van Henri Charles Auguste Poublon en Louise Carolina Maria van Rhijn. Als beroep van de vader werd Oost indië ambtenaar geregistreerd.

1917 HBS Arnhem

In 1917 studeerde Theodore Poublon af aan de HBS in Arnhem.

1918 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1918 nam Theodore Poublon dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Mogelijk woonde hij daarvoor bij zijn ouders in Parijs.

1921 Terugkeer naar Nederland

Zijn ouders kwamen op 25 maart 1919 vanuit Parijs naar Den Haag.
In 1921 kwam Theodore Poublon vanuit Parijs bij zijn ouders in Den Haag wonen.

Gezinskaart Familie Poublon Den Haag

1922 Naturalisation

Op 30 juni 1922 verkreeg Théodore POUBLON de Franse Nationaliteit, Numéro de décret : 324-1978 Sources : Journal Officiel.

Op de Gezinskaart werd bij zijn Nationaliteit geregistreerd Fransman.

1923 Overlijden

Theodore Poublon overleed op 25 juni 1923 te Den Haag, 23 jaar oud. Op de overlijdensakte staat dat hij zonder beroep was.
Anderhalve maand na zijn overlijden vertrokken zijn ouders naar Pau in Frankrijk.

Legioen eenheden: 1918 - 1919

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
RMLELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] F. Laine
[2] Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen, Rheden, archief 207, inventaris­num­mer 3243, 03-10-1899, Rheden, aktenummer 372
[3] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsboekhouding, archief 354-01.0964, inventaris­num­mer , 1913, Bevolkingsregister Popta - Povée
[4] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Overlijden Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 1526, 26-06-1923, Overlijdensakten Den Haag, aktenummer 1967